Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR ZA.011.07.2023.MK DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GOGOLINIE z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia przez Burmistrza Gogolina otwartego konkursu ofert

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie".

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: Usługi asystencko-wspierające świadczone w miejscu zamieszkania

Załączniki:

RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)
PDFZałącznik do zarządzenia nr ZA.011.07.2023.MK z dn. 13 lutego 2023 r.pdf (85,25KB)
PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - usługi asystencko-wspierające.pdf (88,25KB)