Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XI Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

Protokół Nr XI/2022

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie z dnia 15 grudnia 2022r. które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:00.

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Fesser Renata ;
 2. Gabor Wiktor;
 3. Kuchnia Anna;
 4. Nadbrzeżny Jan;
 5. Reinert Józef;
 6. Sadowska Henryka;
 7. Sapok Maria;
 8. Soszyńska Alicja;
 9. Szatka Maria;
 10. Wandrowski Dariusz;
 11. Wiora Marta;

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala –Burmistrz Gogolina;
 2. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie
 3. Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie;
 4. Ewa Wiora – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 5. Beata Worotniak – starszy inspektor Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
 6. Anna Gebauer - Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie;

 

Ad. 1.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów zaproszonych gości oraz przybyłych na posiedzenie grupę harcerzy z Hufca ZHP Krapkowice na czele z druhną Patrycją, którzy przybyli ze światełkiem betlejemskim.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny poinformował, że na podstawie listy obecności, Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 11 członków Gminnej Rady Seniorów. 

Przewodniczący złożył życzenia urodzinowe członkom GRS, którzy w minionym kwartale obchodzili urodziny. 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny poinformował, iż protokół z poprzedniego sprawozdania został sporządzony oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gogolin.pl ,dodał także, że na bieżąco prowadzona jest Kronika Gminnej Rady Seniorów i zachęca do współredagowania .

 

Ad. 2.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przedstawił porządek Posiedzenia, który wcześniej otrzymali wszyscy członkowie GRS:

   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

   3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności
w okresie między posiedzeniowym.

   4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w I kwartale 2023 roku.

   5. Wolne wnioski, sprawy bieżące i zapytania.

   6. Zakończenie obrad XI Posiedzenia GRS II kadencji w Gogolinie.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 11 glosami „za”.

 

Ad. 3.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie

za okres od 27.09.2022 r. do 15.12.2022 r.

 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie poinformował, iż Gminna Rada Seniorów i jej poszczególni członkowie w okresie sprawozdawczym uczestniczyli         
w następujących wydarzeniach.

 

12.10.2022 r.

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowań do III Sportowej Olimpiady Seniora. Przedstawiono program imprezy oraz omówiono konkurencje, których wystartują nasi seniorzy (przewiduje się, że weźmie udział 14 zespołów sześcioosobowych). Ustalono, że zgłoszenia zespołów do udziału w imprezie przyjmowane będą do 17.10.2022 r.

Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala przedstawił informacje dotyczące realizowanych projektów przeznaczonych dla środowiska seniorów naszej gminy, mianowicie będą to: wycieczki (do Wojsławic i do teatru), trzy spotkania integracyjne oraz imprezy turystyczne.

Piotr Giecewicz (dyrektor GZR-S) omówił szczegółowo poszczególne konkurencje, które przewidziano na olimpiadzie, natomiast Iwona Cimek (dyrektor GC Kultury) zaprosiła seniorów na imprezy przygotowane w ramach „Miesiąca Seniora” oraz na wydarzenia listopadowe, tj. na imprezę andrzejkową i na kiermasz świąteczny.

 

20.10.2022 r.

Przewodniczący GRS uczestniczył w kolejnym roboczym spotkaniu członków komitetu ds. organizacji jubileuszu  800 lecia Gogolina. Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala przedstawił plan działania na najbliższe miesiące oraz zaprezentowano projekt kalendarza jubileuszowych wydarzeń, które będą odbywały się w naszej gminie w przyszłym roku. Trwają intensywne przygotowania między innymi: wykonano już okolicznościowy  mural na budynku przy ul. Krapkowickiej, tworzony jest nowy znak graficzny (logotyp), nowy kalendarz ścienny oraz  „Zeszyt Gogoliński” nr 10, spot reklamowy promujący walory Gogolina, ogłoszono akcję zbierania starych fotografii i dokumentów (pozyskano już wiele materiałów od osób prywatnych), p. Józef Szulc przygotuje tekst okolicznościowy na tablicę pamiątkową itp., ogłoszono akcję sadzenia 800 drzew na 800. lecie Gogolina. Inauguracja  obchodów jubileuszu 800 - lecia Gogolina nastąpi w dniu 06.01.2023 roku.

 

21.10.2022 r.

W tym dniu odbyła się ostatnia w tym roku kalendarzowym wycieczka autobusowa do Nysy. Uczestnikami tej wycieczki byli członkowie UTW w Gogolinie. Po przybyciu na miejsce  odbyło się spotkanie z przewodnikiem PTTK-u, który oprowadzał uczestników po mieście. W Forcie Św. Jadwigi wysłuchali historii budowy XVIII wiecznej Twierdzy Nysa, a także historii miasta spacerując trasą średniowiecznych murów obronnych zwiedzając skarbiec oraz bazylikę.

 

22.10.2022 r.

W Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów odbyła się III Sportowa Olimpiada Seniora. W tej imprezie uczestniczyły zespoły seniorów  reprezentujące sołectwa naszej gminy, Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora. Szkoda, że w tej wspaniale zorganizowanej olimpiadzie nie wystartowały ekipy z Kamienia Śląskiego, Obrowca i Zakrzowa. Uczestnicy najpierw wzięli udział we wspólnej Zumbowej rozgrzewce, a potem pokazali swoją niezwykłą sprawność w siedmiu konkurencjach rekreacyjno-sportowych. Najlepszą w tych zmaganiach okazała się reprezentacja DSS św. Barbara w Kamionku. Odbył się też konkurs z niespodziankami na najsympatyczniejszego kibica i konkurs na najpyszniejsze ciasto z jabłkiem. Imprezę zapowiadał i poprowadził red. Donat Przybylski, a muzyczny doping zapewnił DJ Tomek. Były też występy artystyczne grupy przedszkolnej, zespołu tanecznego „60 lat + vat” z UTW. Uczestnikom zapewniono gorący posiłek, który ufundował zakład p. Matejki oraz częstowano kawą, herbatą i smacznym ciastem z jabłkiem upieczonym przez panie z poszczególnych sołectw, jak również poczęstowano świeżo tłoczonym sokiem jabłkowym.

W trakcie imprezy działało stoisko Gminnego Ośrodka Zdrowia poświęcone profilaktyce uzależnień.

Słowa uznania i podziękowanie za przygotowanie i sprawne przeprowadzenie kolejnej, bo już trzeciej olimpiady należą się Gminnemu Zespołowi Rekreacyjno-Sportowemu, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, a także Joachimowi Wojtali, Burmistrzowi Gogolina, który wystąpił w niektórych konkurencjach i dopingował startujące zespoły.

 

23.10.2022 r.

W GOK-u w Gogolinie zorganizowano „Biesiadę Bawarską,” w której uczestniczyli nasi seniorzy. Imprezę otworzył Burmistrz Gogolina wraz z wójtem Walec i zaprzyjaźnionej Gminy Sławno.

 

W październiku 2022 r. członkowie Klubu Seniora (KS) spotkali się w restauracji „Centrum”                  w Gogolinie, żeby pożegnać lato.

 

Odbyły się też spotkania dla członków Klubu Seniora w świetlicach w Obrowcu, Odrowążu, Górażdżach, a także w GOK-u w Gogolinie z przedstawicielem KP Policji, który opowiadał o oszustwach w Internecie oraz o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

26.10.2022 r.

Spotkanie członków UTW  w Gminnej Bibliotece z panią dr nauk humanistycznych Urszulą Marcinkowską- socjologiem. Wysłuchano pouczającego i praktycznego wykładu „O emocjach i o stresie – czym są i jak sobie z nimi radzić?”

 

 

11.11.2022 r.

W GCK-y w Gogolinie seniorzy uczestniczyli w imprezie „Listopadowe popołudnie na wesoło” i podziwiali występ artystek z kabaretu „Moherowe berety”, które zaprezentowały biesiadne przeboje znane z Radia Silesia.

 

16.11.2022 r.

Spotkanie członków UTW w Gogolinie z miłośnikiem i znawcą Bacha. Wysłuchano informacji o życiu, rodzinie i twórczości kantora z Lipska. Spotkanie uświetniły występy uczennic: Karoliny Gołąbek na pianinie, Aleksandry Giecewicz na skrzypcach oraz gry na fortepianie Pani Doroty Łakomy.

 

17.11.2022 r.

W dzielnicy Karłubiec otwarto Izbę Regionalną, która mieści się przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Gogolinie. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Gogolina w obecności członków zarządu tej dzielnicy i naszej koleżanki Waltraudy Wicher oraz sołtysów z naszej gminy.

 

17.11.2022 r.

Przewodniczący GRS wraz z Andrzejem Halskim odbyli spotkanie z Piotrem Giecewiczem, dyrektorem Gminnego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego na temat udziału środowiska seniorów w przedsięwzięciach rekreacyjno-sportowych w 2023 roku.

Omawiany był pomysł, aby GRS dla uświetnienia jubileuszu 800-lecia Gogolina rozważyła wystąpienie z apelem do seniorów gminy Gogolin, żeby zachęcić ich do większej aktywności                  w uprawianiu rekreacji i sportu.

Na przestrzeni całego przyszłego roku najbardziej aktywni seniorzy mogliby się podjąć pokonania dystansu 800 km w takich konkurencjach, jak: bieg, nordic walking (czyli marsz z kijkami) i jazda na rowerze, natomiast w pływaniu byłby to dystans 8 km. 

Zgłoszenia o pokonaniu tych dystansów byłyby potwierdzane przez wyznaczone osoby (koordynatorów), tj. bieg, pływanie (p. Piotr Giecewicz), nordic walking (p. Jolanta Matuszek), rower (p. Seweryn Sapok).

Rozpoczęcie sezonu dla poszczególnych wymienionych konkurencji mogłoby nastąpić: pływanie od stycznia 2023 r., „kijki” - rozpocząć np. od „śledzika” czyli od 21.02.2023 r., bieg od marca 2023 r., a do ustalenia pozostaje termin rozpoczęcia sezonu jazdy na rowerze. Podsumowanie wspomnianej akcji nastąpiłoby podczas IV Sportowej Olimpiady Seniora.

 

Rozmawiano także o usprawnieniu przekazu informacji dla środowiska seniorów

poprzez utworzenie na stronie internetowej Gminy zakładki ”Aktualności”, aby można było zamieszczać informacje o wydarzeniach, imprezach w środowisku.

 

21.11.2022 r.

W CUS Gogolin odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, podczas której Burmistrz Gogolina-Joachim Wojtala wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej- Piotrem Czokiem złożyli podziękowania pracownikom usług społecznych za ich ofiarną pracę. W uroczystości wzięła udział Pani Marta Wiora - Wiceprzewodnicząca GRS.

 

24.11.2022 r.

GRS otrzymała zaproszenie do udziału online w VI Kongresie Gospodarki Senioralnej – premiery badań rynkowych. Zaproszenie zostało przekazane do osób GRS, które dysponują adresem e-mail.

Członkowie UTW w Gogolinie uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem Krzysztofem Lisowskim, który nie dawno wrócił z szóstej wyprawy do Nepalu. Barwna opowieść i zdjęcia niezwykłej przyrody i najwyższych gór świata spowodowały, że członkowie UTW poczuli się  uczestnikami tej wyprawy.

 

25.11.2022 r.

W GOK-y w Gogolinie seniorzy podziwiali występ Kabaretu Andrzejkowego, podczas którego wystąpił kabaret „Jurki” z Zielonej Góry.

 

W listopadzie 2022 r. członkowie Klubu Seniora z Gogolina i Odrowąża upiekły świąteczne pierniki dla dzieci ze świetlicy środowiskowej oraz dla seniorów, którzy wezmą udział w tegorocznym spotkaniu wigilijnym.

 

09.12.2022 r.

Uniwersytet Gdański prowadzi badania  na temat funkcjonowania rad w Polsce.

GRS otrzymała taką ankietę.

 

10.12.2022 r.

W GOK-y w Gogolinie odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy z Mikołajem. Zorganizowano liczne stoiska z artykułami świątecznymi, na których swoje wyroby prezentowali seniorzy, członkowie  z Klubu Seniora, które wykonały stroiki, świąteczne ozdoby i świąteczne pierniki. Można także było kupić kalendarz na 2023 rok z okazji 800 – lecia Gogolina. Na kiermaszu było wiele atrakcji, w tym bogaty program artystyczny. Wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie i filii w Górażdżach, zespół mażoretek „Arriva”, zespół Hip Hop WTR i studia piosenki GCK-y w Gogolinie. Była też zagroda z alpakami i mikołajki dla dzieci „tych małych i tych dużych”.

 

14.12.2022 r.

W GOK-y w Gogolinie odbyło się spotkanie wigilijne dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W pięknie udekorowanej sali uczestnicy śpiewali kolędy przy akompaniamencie „Wędrującej Kapeli”, a także wzięli udział we wspólnej kolacji .W spotkaniu tym uczestniczyli miejscowi  proboszczowie oraz Burmistrz Gogolina-Joachim Wojtala.

 

 

W grudniu 2022 r. staraniem Klubu Seniora przygotowano 300 paczek świątecznych, które zostały doręczone seniorom oraz członkom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 11 głosami „za”.

 

Ad. 4.

Przewodniczący GRS poinformował, iż dyżury w ramach Gminnego Punktu Doradztwa
w IV kw. 2022 roku odbyły się bez zakłóceń i wszyscy, którzy się zadeklarowali dyżurować ten obowiązek wypełnili. Wobec tego poprosił o wpisywanie się na dyżury I kwartału 2023 r. 

Wobec powyższe harmonogram dyżurów na I kw. kształtuje się następująco:

 • 03.01.2023 r. (CAW Chorula, świetlica) – pan Dariusz Wandowski;
 • 03.01.2023 r. („Sołtysówka” Kamionek) – pani Renata Fesser;
 • 03.01.2023 r. (świetlica młodzieżowa w Malni) – pani Maria Szatka;
 • 03.01.2023 r. (świetlica młodzieżowa w Górażdżach) – pani Alicja Soszyńska;
 • 03.01.2023 r. (świetlica młodzieżowa w Kamieniu Śląskim) – pan Jan Nadbrzeżny;
 • 04.01.2023 r. (salka DFK w Obrowcu) – pani Anna Kuchnia;
 • 03.01.2023 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Wiktor Gabor;
 • 03.01.2023 r. (CAW Odrowąż) – pan Józef Reinert;
 • 03.01.2023 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Maria Sapok;
 • 07.02.2023 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Henryka Sadowksa;
 • 07.03.2023 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pan Andrzej Halski.

 

Ad. 5.

Przewodniczący GRS Jan Nadbrzeżny poinformował o następujących wydarzeniach:

Po raz drugi Gminie Gogolin przyznano tytuł „Gmina dobra dla życia” w kategorii miast i gmin powyżej 5 tys. mieszkańców. Organizatorem krajowego konkursu była agencja POLPRESS.

 

• W dniu 19.11.2022 r. w Hotelu „Mercure” w Opolu odbyła się gala, podczas której Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie otrzymał od Marszałka Województwa Opolskiego wyróżnienie w kategorii „Edukacja Kulturalna Opolszczyzny.” Wyróżnienie za wspieranie takiej działalności otrzymał  również Burmistrz Gogolina.

Pani dyrektor Iwonie Cimek i Panu Burmistrzowi składamy serdeczne gratulacje.

 

Niedawno Burmistrz Gogolina- Joachim Wojtala obchodził jubileusz 20-lecia swojej pracy na stanowisku burmistrza.

W imieniu Gminnej Rady Seniorów Przewodniczący Jan Nadbrzeżny złożył serdeczne gratulacje za aktywne zaangażowanie oraz sukcesy w kierowaniu naszym gogolińskim samorządem terytorialnym i za to, co czyni na rzecz środowiska seniorów i osób niepełnosprawnych.

Przewodniczący GRS życzył także Burmistrzowi wytrwałości i samych dobrych pomysłów, przychylności i zrozumienia ze strony swoich wyborców, oraz tego co najważniejsze zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 

 

Przewodniczący GRS poprosił o zabranie głosu p. Burmistrza- Joachima Wojtalę

Burmistrz poinformował że rząd nałożył obowiązek na gminy zaoszczędzenia w miesiącu grudniu 10% energii, dlatego tez powoli wyłączana jest co druga lampa oprócz skrzyżowań, przejść dla pieszych i miejsc niebezpiecznych, ograniczone zostały także ozdoby świąteczne. Natomiast nie będą ograniczane żadne spotkania wigilijne, spotkania z seniorami oraz projekty. Kolejną informację którą przekazał p. Burmistrz było zrealizowanie projektów zaplanowanych w tym roku na rzecz Gminnego Ośrodka Zdrowia. Z jednego projektu udało się pozyskać 360 tys. zł. nowego sprzętu najwyższej generacji. Gmina Gogolin została także zaproszona do dużego projektu z Korfantowem gdzie znajduje się Opolskie Centrum Rehabilitacji i dzięki  projektowi za 140 tys. zł. przyjechał nowy sprzęt (łóżka do masaży, kozetki, urządzenie do wykrywania problemów z błonnikiem). Wielkie podziękowania dla p. Marka Korniaka- Dyrektora Centrum Usług Społecznych który równolegle realizuje 11 projektów dla Centrum Usług Społecznych, kolejne podziękowania dla p. Dariusza Wandrowskiego – Prezesa Stowarzyszenia Wykuwamy Przyszłość dzięki któremu udało się wywalczyć 171 tys. zł. z projektu.

P. Burmistrz poinformował, że został zawiązany klaster energetyczny pomiędzy Gminą Gogolin, Krapkowice, Walce, Zdzieszowice oraz Gminą Izbicko, aby wzrosła na terenie gminy produkcja energii a tym samym energia ta była tańsza.

Na koniec p. Burmistrz podziękował za całoroczną współpracę, życzył wszystkim zdrowia, abyśmy się cieszyli z tego co mamy.

 

 

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XI Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

 

 

                                                Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

                                                                                                                              Jan Nadbrzeżny

 

Protokołowała:

Anna Gebauer                                                                                                                   

 

 

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

 

PDFProtokół z XI posiedzenia GRS- skan z odręcznym podpisem.pdf (793,51KB)