Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie(ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z działalności DSS „Św. Barbara” w Kamionku za 2022 rok;
 8. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odrowąż- część 1,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 3. rozpatrzenia skargi,
 4. zasad zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Miejskiej w Gogolinie,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 6. zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepublicznego żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Gogolin;
 7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;

      10. wolne wnioski i informacje;
      11. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
  /-/ Piotr Czok

Projekty uchwał:
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_a_2023.pdf (13,00MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_b_2023.pdf (957,31KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_c_2023.pdf (1,71MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_d_2023.pdf (1,42MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_e_2023.pdf (253,02KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_f_2023.pdf (358,58KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_g_2023.pdf (889,00KB)
 

Projekty uchwał:(plik binarny):

PDFProjekt uchwały Nr LXIII_a_2023-plik binarny.pdf (3,28MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_b_2023.pdf (214,87KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_c_2023.pdf (275,91KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_d_2023.pdf (252,92KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_e_2023.pdf (221,11KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_f_2023.pdf (278,53KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXIII_g_2023.pdf (264,42KB)