Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.33.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 20-02-2023 o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu ochrony zdrowia

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40) w związku z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej, pn. "Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2022", wydłużonym do 2023 r. Uchwałą Nr LII/566/2022 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 czerwca 2022 r.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.33.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 20-02-2023 o.pdf (224,96KB)

DOCXZałącznik nr 1 OR.I.0050.33.2023.docx (5,99KB)