Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.39.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 24-02-2023 w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji na lata 2023-2027

Aktualizacja informacji (05.04.2023 r.)

PDFProtokół z wyborów Gminnej Rady Seniorów III kadencji - skan z odręcznymi podpisami.pdf (346,05KB)
DOCProtokół z wyborów Gminnej Rady Seniorów III kadencji - wersja dostępna.doc (60,50KB)
 

Aktualizacja informacji (31.03.2023 r.)

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczej w celu ustalenia wyniku głosowania do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie- skan.pdf (69,32KB)
PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji wyborczej w celu ustalenia wyniku głosowania do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie- wersja dostępna.pdf (158,37KB)
PDFZarządzenie w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie wskazanych przez Burmistrza Gogolina - skan.pdf (68,14KB)
PDFZarządzenie w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie wskazanych przez Burmistrza Gogolina - wersja dostępna.pdf (157,58KB)
PDFUchwała w sprawie wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Gogolinie do komisji ustalającej wynik głosowania do tej Rady.pdf (160,37KB)
 

Aktualizacja informacji (14.03.2023 r.)

DOCLista kandydatów do Gminnej Rady Seniorów na lata 2023-2027 zgłoszonych na dzień 13.03.23.doc (38,00KB)
DOCopis-kandydatow-do-gminnej-rady-seniorow.doc (46,00KB)

Zarządzenie o wyborach do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji na kadencję 2023-2027

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015r., poz.255) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie zwanej dalej Radą w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r.
§ 2. Kalendarz Wyborczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Obwieszczenie o upoważnionych do zgłaszania kandydatów oraz ilości zgłaszanych kandydatów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.39.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 24-02-2023 w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w.pdf (516,67KB)

PDFZalacznik2.3 OR.I.0050.39.2023.pdf (130,70KB)

DOCXZałącznik nr 1 OR.I.0050.39.2023.docx (6,06KB)

DOCXZałącznik nr 2.1 OR.I.0050.39.2023.docx (6,17KB)

DOCXZałącznik nr 2 OR.I.0050.39.2023.docx (6,30KB)