Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XII Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów II kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 marca 2023 r. (tj. środa ) o godz. 10:00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji.

 

Porządek Posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania
z działalności w okresie między posiedzeniowym.

4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w II
 kwartale 2023 roku.

5. Wolne wnioski, sprawy bieżące i zapytania.

6. Zakończenie obrad posiedzenia.

 

Jan Nadbrzeżny

Przewodniczący GRS w Gogolinie

 

 

 

PDFZawiadomienie o XII posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów.pdf (87,34KB)