Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2023

Styczeń 2023

1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2023 z dnia 16.01.2023 w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2023 skan.pdf (249,76KB)
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2023.pdf (275,14KB)

2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2023 z dnia 16.01.2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2023skan.pdf (141,10KB)
PDF2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2023.pdf (165,54KB)

3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2023 z dnia 16.01.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF3. Zarządzenei Nr Or.I.0050.3.2023 skan.pdf (96,06KB)
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2023.pdf (106,05KB)

4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2023 z dnia 16.01.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2023 skan.pdf (515,11KB)
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2023.pdf (190,46KB)

5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2023 z dnia 16.01.2023 w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2023 r.
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2023 skan.pdf (355,19KB)
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2023.pdf (321,00KB)

6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2023 z dnia 17.01.2023 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2023 skan.pdf (4,03MB)

7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2023 z dnia 17.01.2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2023 skan.pdf (86,20KB)
PDF7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2023.pdf (172,73KB)

8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2023  z dnia 17.01.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2023skan.pdf (159,53KB)
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2023.pdf (112,44KB)

9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2023 z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do dzierżawy i użyczenia.
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2023skan.pdf (155,59KB)
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2023.pdf (215,45KB)

10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2023 z dnia 18.01.2023 w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2023 skan.pdf (163,24KB)
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2023.pdf (253,14KB)

11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2023  z dnia 23.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2023 skan.pdf (555,32KB)
PDF11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2023.pdf (195,80KB)

12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2023  z dnia 23.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2023 skan.pdf (629,32KB)
PDF12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2023.pdf (394,17KB)

13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2023 z dnia 23.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2023skan.pdf (775,10KB)
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2023.pdf (437,42KB)

14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2023 z dnia 23.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF14. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.14.2023 skan.pdf (702,54KB)
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2023.pdf (431,26KB)

15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2023 z dnia 23.01.2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2023 skan.pdf (78,26KB)
PDF15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2023.pdf (158,39KB)

16. Zarządzenie Nr OR.I.0050.16.2023 z dnia 26.01.2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2023 skan.pdf (155,67KB)
PDF16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2023.pdf (221,46KB)

17. Zarządzenie Nr OR.I.0050.17.2023 z dnia 27.01.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2023 skan.pdf (381,72KB)
PDF17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2023.pdf (139,53KB)

18. Zarządzenie Nr OR.I.0050.18.2023 z dnia 30.01.2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2023 skan.pdf (86,47KB)
PDF18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2023.pdf (171,52KB)

19. Zarządzenie Nr OR.I.0050.19.2023 z dnia 30.01.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 r.
PDF19. Zarządzenie Nr Ot.I.0050.19.2023 skan.pdf (102,35KB)
PDF19. Zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2023.pdf (109,87KB)

20. Zarządzenie Nr OR.I.0050.20.2023 z dnia  30.01.2023 w sprawie upoważnienia pracownika Centrum Usług Społecznych w Gogolinie.
PDF20. Zarządzenie Nr Or.I.0050.20.2023 skan.pdf (80,08KB)
PDF20. Zarządzenie Nr Or.I.0050.20.2023.pdf (158,67KB)

21.Zarządzenie Nr OR.I.0050.21.2023 z dnia 31.01.2023 w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF21. Zarządzenie Nr Or.I.0050.21.2023 skan.pdf (295,48KB)
PDF21. Zarządzenie Nr Or.I.0050.21.2023.pdf (222,97KB)

22. Zarządzenie Nr OR.I.0050.22.2023 z dnia 01.02.2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu Inicjatyw Społecznych Miasta Gogolin.
PDF22. Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2023 skan.pdf (852,83KB)
PDF22. Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2023.pdf (562,66KB)

 

Luty 2023

23. Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2023 z dnia 06.02.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia na terenie Gminy Gogolin w roku 2023.
PDF23. Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2023 skan.pdf (75,68KB)
PDF23. Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2023.pdf (160,70KB)

24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2023  z dnia 06.02.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, polegających na realizacji programów polityki zdrowotnej na terenie Gminy Gogolin w roku 2023.
PDF24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2023 skan.pdf (92,66KB)
PDF24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2023.pdf (161,63KB)

25. Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2023 z dnia 06.02.2023 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF25. Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2023 skan.pdf (280,21KB)
PDF25. Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2023.pdf (143,33KB)

26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2023 z dnia 08.02.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie.
PDF26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2023 skan.pdf (637,71KB)
PDF26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2023.pdf (306,91KB)

27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2023 z dnia 08.02.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.
PDF27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2023 skan.pdf (632,84KB)
PDF27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2023.pdf (307,19KB)

28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2023 z dnia 08.02.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2023 skan.pdf (147,67KB)
PDF28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2023.pdf (250,12KB)

29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2023  z dnia 10.02.2023 dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 r.
PDF29. Zarządzenei Nr Or.I.0050.29.2023 skan.pdf (297,82KB)
PDF29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2023.pdf (131,68KB)

30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2023  z dnia 15.02.2023 powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury.
PDF30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2023 skan.pdf (75,34KB)
PDF30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2023.pdf (160,86KB)

31. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2023 z dnia 15.02.2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2023 r.
PDF31. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2023 skan.pdf (77,79KB)
PDF31. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2023.pdf (161,58KB)

31A. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31A.2023 z dnia 17.02.2023  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2023 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury.
PDF31A. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31A.2023 skan.pdf (175,74KB)
PDF31A. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31A.2023.pdf (174,60KB)

32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2023 z dnia 20.02.2023 w sprawie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu ochrony zdrowia.
PDF32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2023 skan.pdf (139,89KB)
PDF32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2023.pdf (214,46KB)

33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2023 z dnia 20.02.2023 w sprawie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu ochrony zdrowia.
PDF33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2023 skan.pdf (140,56KB)
PDF33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2023.pdf (214,53KB)

34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2023 z dnia 20.02.2023 w sprawie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania z zakresu ochrony zdrowia.
PDF34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2023 skan.pdf (140,75KB)
PDF34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2023.pdf (214,81KB)

35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2023 z dnia 22.02.2023 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w 2023 roku.
PDF35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2023 skan.pdf (161,36KB)
PDF35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2023.pdf (169,37KB)

36. Zarządzenie Nr Or.I.0050.36.2023 z dnia 22.02.2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.I.0050.27.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.
PDF36. Zarządzenie Nr Or.I.0050.36.2023 skan.pdf (82,44KB)
PDF36. Zarządzenei Nr Or.I.0050.36.2023.pdf (160,59KB)

37. Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2023 z dnia  22.02.2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF37. Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2023 skan.pdf (153,20KB)
PDF37. Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2023.pdf (168,18KB)

38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2023 z dnia 22.02.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów  i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF38. Zarządzenia Nr Or.I.0050.38.2023 skan.pdf (264,79KB)
PDF38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2023.pdf (125,57KB)

39. Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2023 z dnia 24.02.2023 w sprawie zarządzenia wyborów do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji na lata 2023-2027.
PDF39. Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2023 skan.pdf (373,37KB)
PDF39. Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2023.pdf (470,19KB)

40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2023 z dnia 24.02.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2023 skan.pdf (196,78KB)
PDF40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2023.pdf (123,25KB)

41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2023 z dnia 28.02.2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2023 skan.pdf (148,05KB)
PDF41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2023.pdf (167,84KB)

42. Zarządzenie Nr Or.I.0050.42.2023 z dnia 28.02.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF42. Zarządzenie Nr Or.I.0050.42.2023 skan.pdf (301,33KB)
PDF42. Zarządzenie Nr Or.I.0050.42.2023.pdf (128,36KB)

 

Marzec 2023

43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2023 z dnia 01.03.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie.
PDF43. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.43.2023 skan.pdf (102,64KB)
PDF43. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.43.2023.pdf (164,24KB)

44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2023 z dnia 01.03.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.
PDF44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2023 skan.pdf (99,85KB)
PDF44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2023.pdf (164,31KB)

45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2023 z dnia 03.03.2023  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2023 skan.pdf (298,76KB)
PDF45. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.45.2023.pdf (145,14KB)

46. Zarządzenie Nr Or.I.0050.46.2023 z dnia 06.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Powstańców w Gogolinie pod nazwą „Zielone płuca Gogolina”.
PDF46. Zarządzenie Nr Or.I.0050.46.2023 skan.pdf (1,47MB)
PDF46. Zarządzenia NrOr.I.0050.46.2023.pdf (851,27KB)

47. Zarządzenie Nr Or.I.0050.47.2023 z dnia 10.03.2023  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert.
PDF47. Zarządzenie Nr Or.I.0050.47.2023 skan.pdf (79,19KB)
PDF47. Zarządzenie Nr Or I.0050.47.2023.pdf (158,33KB)

48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2023 z dnia 10.03.2023  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2023 skan.pdf (155,44KB)
PDF48. Zarządzenie Nr Or I.0050.48.2023.pdf (220,96KB)

49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2023 z dnia 10.03.2023  w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2023 skan.pdf (290,79KB)
PDF49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2023.pdf (132,49KB)

50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2023 z dnia 15.03.2023 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara”w Kamionku.
PDF50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2023 skan.pdf (78,38KB)
PDF50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2023.pdf (159,61KB)

51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie.
PDF51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2023 skan.pdf (90,35KB)
PDF51 Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2023.pdf (159,49KB)

52. Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2023 z dnia 16.03.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Karlika i Karolinki w Gogolinie.
PDF52. Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2023 skan.pdf (87,47KB)
PDF52. Zarządznie Nr Or.I.0050.52.2023.pdf (158,94KB)

53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2023 z dnia 17.03.2023 w sprawie dokonania zmian w budżetu oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF53. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.53.2023 skan.pdf (465,37KB)
PDF53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2023.pdf (246,70KB)

54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2023 z dnia 21.03.2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2023 skan.pdf (150,22KB)
PDF54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2023.pdf (178,20KB)

55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2023 z dnia 21.03.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2023 skan.pdf (363,68KB)
PDF55. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.55.2023.pdf (131,36KB)

56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2023 z dnia 27.03.2023 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów w gminie Gogolin.
PDF56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2023 skan.pdf (68,71KB)
PDF56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2023.PDF (157,70KB)

57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2023 z dnia 27.03.2023 powołania komisji opiniującej wstępne zgłoszenia o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
PDF57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2023 skan.pdf (80,44KB)
PDF57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2023.pdf (161,86KB)

58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2023  z dnia 29.03.2023 w sprawie wykonania uchwały  nr 1/III/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z.o.o z dnia 27 marca 2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
PDF58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2023 skan.pdf (87,00KB)
PDF58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2023.pdf (194,64KB)

59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2023  z dnia 30.03.2023 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
PDF59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2023 cz.1 skan.pdf (6,01MB)
PDF59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2023 cz.2 skan.pdf (6,94MB)
PDF59. załacznik do Zarzadzenia Nr Or.I.0050.59.2023 pismo RIO SKAN.pdf (169,09KB)
PDF59. Załacznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.59.2023 pismo RIO.pdf (256,23KB)

60. Zarządzanie Nr Or.I.0050.60.2023 z dnia 30.03.2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF60. Zarządzenie Nr Or.I.0050.60.2023 skan.pdf (87,66KB)
PDF60. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.60.2023.pdf (172,63KB)

61. Zarządzanie Nr Or.I.0050.61.2023 z dnia 30.05.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2023 skan.pdf (156,03KB)
PDF61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2023.pdf (112,29KB)

62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2023 z dnia 31.03.2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2023 skan.pdf (502,29KB)
PDF62. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.62.2023.pdf (148,72KB)

63. Zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2023 z dnia 31 marca 2023 w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, wskazanych przez Burmistrza Gogolina.
PDF63. Zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2023 skan.pdf (71,19KB)
PDF63. Zarządzenie Nr Or.I.0050.63.2023.pdf (157,58KB)

64. Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2023 z dnia 31 marca 2023 w sprawie powołania komisji wyborczej w celu ustalenia wyniku głosowania do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.
PDF64. Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2023 skan.pdf (72,70KB)
PDF64. Zarządzenie Nr Or.I.0050.64.2023.pdf (158,38KB)

65. Zarządzenie Nr Or.I.0050.65.2023 z dnia 31 marca 2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF65. Zarządzenie Nr Or.I.0050.65.2023 skan.pdf (165,36KB)
PDF65. Zarządzenie Nr Or.I.0050.65.2023.pdf (184,41KB)

66. Zarządzenie Nr Or.I.0050.66.2023 z dnia 31 marca 2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF66. Zarządzenie Nr Or.I.0050.66.2023 skan.pdf (261,13KB)
PDF66. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.66.2023.pdf (118,49KB)

 

Kwiecień 2023

67. Zarządzenie Nr Or.I.0050.67.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF67. Zarządzenie Nr Or.I.0050.67.2023 skan.pdf (462,91KB)
PDF67. Zarządzenei Nr Or.I.0050.67.2023.pdf (188,47KB)

68. Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2023 z dnia 3 kwietnia w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu pomocy społecznej w 2023 r.
PDF68. Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2023 skan.pdf (348,08KB)
PDF68. Zarządzenie Nr Or.I.0050.68.2023.pdf (320,38KB)

69. Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF69. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.69.2023 skan.pdf (93,46KB)
PDF69. Zarządzenie Nr Or.I.0050.69.2023.pdf (125,07KB)

70. Zarządzenie Nr Or.I.0050.70.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin w roku szkolnym 2022/2023.
PDF70. Zarządzenie Nr Or.I.0050.70.2023 skan.pdf (159,81KB)
PDF70. Zarządzenie Nr Or.I.0050.70.2023.pdf (219,62KB)

71. Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży i najmu oraz ustalenia ceny.
PDF71. Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2023 skan.pdf (158,34KB)
PDF71. Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2023.pdf (250,71KB)

72.  Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów w gminie Gogolin.
PDF72. Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2023 skan.pdf (66,41KB)
PDF72. Zarządzenie Nr Or.I.0050.72.2023.pdf (157,33KB)

73.  Zarządzenie Nr Or.I.0050.73.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżetu oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF73. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.73.2023 skan.pdf (160,46KB)
PDF73. Zarządzenie Nr Or.I.0050.73.2023.pdf (134,82KB)

74. Zarządzenie Nr Or.I.0050.74.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności.
PDF74. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.74.2023 skan.pdf (72,39KB)
PDF74. Zarządzenie Nr Or.I.0050.74.2023.pdf (154,50KB)

75. Zarządzenie Nr Or.I.0050.75.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF75. Zarządzenie Nr Or.I.0050.75.2023 skan.pdf (151,59KB)
PDF75. Zarządzenuie Nr Or.I.0050.75.2023.pdf (179,74KB)

76. Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2023 z dnia 20 kwietnia 2023 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.
PDF76. Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2023 skan.pdf (376,06KB)
PDF76. Zarządzenie Nr Or.I.0050.76.2023.pdf (132,40KB)

77. Zarządzenie Nr Or.I.0050.77.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie w sprawie Regulaminu konkursu z okazji jubileuszu 800-lecia Gogolina „Poszła Karolinka… po muzyczny sukces".
PDF77. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.77.2023 skan.pdf (843,07KB)
PDF77. Zarządzenie Nr Or.I.0050.77.2023.pdf (509,28KB)

78. Zarządzenie Nr Or.I.0050.78.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Gogolin w roku 2023.
PDF78. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.78.2023 skan.pdf (76,87KB)
PDF78. Zarządzenie Nr Or.I.0050.78.2023.pdf (161,27KB)

79. Zarządzenie Nr Or.I.0050.79.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF79.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.79.2023 skan.pdf (170,50KB)
PDF79. Zarządzenie Nr Or.I.0050.79.2023.pdf (183,29KB)

80. Zarządzenie Nr Or.I.0050.80.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF80. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.80.2023 skan.pdf (175,86KB)
PDF80. Zarządzenie Nr Or.I.0050.80.2023.pdf (114,63KB)

81. Zarządzenie Nr Or.I.0050.81.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF81. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.81.2023 skan.pdf (158,62KB)
PDF81. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.81.2023.pdf (218,60KB)

82. Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w spawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF82. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.82.2023 skan.pdf (381,91KB)
PDF82. Zarządzenie Nr Or.I.0050.82.2023.pdf (137,85KB)

83. Zarządzenie Nr Or.I.0050.83.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2022 rok.
PDF83. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.83.2023 skan.pdf (2,20MB)
PDF83.Zarządzenie Nr Or.I.0050.83.2023.pdf (906,52KB)

84. Zarządzenie Nr Or.I.0050.84.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF84. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.84.2023 skan.pdf (89,66KB)
PDF84. Zarządzenie Nr Or.I.0050.84.2023.pdf (173,24KB)

85. Zarządzenie Nr Or.I.0050.85.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF85. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.85.2023 skan.pdf (106,84KB)
PDF85. Zarządzenie Nr Or.I.0050.85.2023.pdf (110,85KB)

 

Maj 2023

86. Zarządzenie Nr Or.I.0050.86.2023 z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF86. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.86.2023 skan.pdf (203,12KB)
PDF86. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.86.2023.pdf (139,51KB)

87. Zarządzenie Nr Or.I.0050.87.2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF87. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.87.2023 skan.pdf (170,51KB)
PDF87. Zarządzenie Nr Or.I.0050.87.2023.pdf (191,09KB)

88. Zarządzenie Nr Or.I.0050.88.2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zmiany układu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gogolinie.
PDF88. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.88.2023 skan.pdf (82,50KB)
PDF88. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.88.2023.pdf (162,88KB)

89. Zarządzenie Nr Or.I.0050.89.2023 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku.
PDF89. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.89.2023 skan.pdf (81,22KB)
PDF89. Zarządzenie Nr Or.I.0050.89.2023.pdf (161,33KB)

90. Zarządzenie Nr Or.I.0050.90.2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gogolin.
PDF90. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.90.2023 skan.pdf (164,84KB)
PDF90. Zarządzenie Nr Or.I.0050.90.2023.pdf (167,62KB)

91. Zarządzenie Nr Or.I.0050.91.2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.
PDF91. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.91.2023 skan.pdf (1,20MB)
PDF91. Zarządzenie Nr Or.I.0050.91.2023.pdf (16,71MB)

92. Zarządzenie Nr Or.I.0050.92.2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.
PDF92. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.92.2023 skan.pdf (1,19MB)
PDF92. Zarządzenie Nr Or.I.0050.92.2023.pdf (3,98MB)

93. Zarządzenie Nr Or.I.0050.93.2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF93. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.93.2023 skan.pdf (101,79KB)
PDF93. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.93.2023.pdf (119,86KB)

94. Zarządzenie Nr Or.I.0050.94.2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF94. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.94.2023 skan.pdf (185,14KB)
PDF94. Zarządzenie Nr Or.I.0050.94.2023.pdf (143,91KB)

95. Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF95. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.95.2023 skan.pdf (150,39KB)
PDF95. Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2023.pdf (179,91KB)

96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF96. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.96.2023 skan.pdf (385,48KB)
PDF96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2023.pdf (139,46KB)

97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2023 z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane.
PDF97. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.97.2023 skan.pdf (428,18KB)
PDF97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2023y.pdf (254,77KB)

98. Zarządzenie Nr Or.I.0050.98.2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz ustalenia ceny.
PDF98. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.98.2023 skan.pdf (149,24KB)
PDF98. Zarządzenie Nr Ori.I.0050.98.2023.pdf (250,64KB)

99. Zarządzenie Nr Or.I.0050.99.2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gogolin.
PDF99. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.99.2023 skan.pdf (71,54KB)
PDF99. Zarządzenie Nr OR.I.0050.I.99.2023.pdf (157,46KB)

100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2023  z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF100. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.100.2023 skan.pdf (86,36KB)
PDF100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2023.pdf (172,99KB)

101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2023 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF101. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.101.2023 skan.pdf (101,11KB)
PDF101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2023.pdf (111,63KB)

102. Zarządzenie Nr Or.I.0050.102.2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Gogolinie.
PDF102. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.102.2023 skan.pdf (72,93KB)
PDF102. Zarządzenie Nr Or.I.0050.102.2023.pdf (157,29KB)

103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF103. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.103.2023 skan.pdf (152,44KB)
PDF103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2023.pdf (177,97KB)

104. Zarządzenie Nr Or.I.0050.104.2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF104. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.104.2023 skan.pdf (161,67KB)
PDF104. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.104.2023.pdf (111,52KB)

 

Czerwiec 2023

105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF105. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.105.2023 skan.pdf (300,54KB)
PDF105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2023.pdf (149,24KB)

106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF106. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.106.2023 skan.pdf (278,39KB)
PDF106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2023.pdf (214,34KB)

107. Zarządzenie Nr Or.I.0050.107.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 r.
PDF107. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.107.2023 skan.pdf (391,53KB)
PDF107. Zarządzenie Nr Or.I.0050.107.2023.pdf (150,59KB)

108. Zarządzenie Nr Or.I.0050.108.2023 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2023 r.
PDF108. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.108.2023 skan.pdf (170,90KB)
PDF108. Zarządzenie Nr OR.0050.108.2023.pdf (168,36KB)

109. Zarządzenie Nr Or.I.0050.109.2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF109. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.109.2023 skan.pdf (385,50KB)
PDF109. Zarządzenie Nr Or.I.0050.109.2023.pdf (170,15KB)

110. Zarządzenie Nr Or.I.0050.110.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy oraz ustalenia ceny.
PDF110. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.110.2023 skan.pdf (175,44KB)
PDF110. Zarządzenie Nr Or.I.0050.110.2023.pdf (258,62KB)

111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF111. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.111.2023 skan.pdf (151,96KB)
PDF111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2023.pdf (180,47KB)

112. Zarządzenie Nr Or.I.0050.112.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF112. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.112.2023 skan.pdf (400,08KB)
PDF112. Zarządzenie Nr Or.I.0050.112.2023.pdf (141,18KB)

113. Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF113. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.113.2023 skan.pdf (162,83KB)
PDF113. Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2023.pdf (254,41KB)

114. Zarządzenie Nr Or.I.0050.114.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF114. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.114.2023 skan.pdf (258,32KB)
PDF114. Zarządzenie Nr Or.I.0050.114.2023.pdf (209,64KB)

115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim.
PDF115. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.115.2023 skan.pdf (646,40KB)
PDF115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2023.pdf (313,91KB)

116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.116.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF116. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.116.2023 skan.pdf (169,83KB)
PDF116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.116.2023.pdf (182,94KB)

117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów  i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF117. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.117.2023 skan.pdf (171,52KB)
PDF117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2023.pdf (112,71KB)

118. Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Gogolin.
PDF118. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.118.2023 skan.pdf (76,80KB)
PDF118. Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2023.pdf (156,75KB)

119. Zarządzenie Nr Or.I.0050.119.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gogolin.
PDF119. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.119.2023 skan.pdf (357,68KB)
PDF119. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.119.2023.pdf (232,23KB)

120. Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF120. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.120.2023 skan.pdf (87,14KB)
PDF120. Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2023.pdf (172,12KB)

121. Zarządzenie Nr Or.I.0050.121.2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF121. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.121.2023 skan.pdf (99,10KB)
PDF121. Zarządzenie Nr Or.I.0050.121.2023.pdf (110,66KB)

122. Zarządzenie Nr Or.I.0050.122.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF122. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.122.2023 skan.pdf (601,39KB)
PDF122. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.122.2023.pdf (197,40KB)

123. Zarządzenie Nr Or.I.0050.123.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF123. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.123.2023 skan.pdf (149,31KB)
PDF123. Zarządzenie Nr Or.I.0050.123.2023.pdf (177,08KB)

124. Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF124. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.124.2023 skan.pdf (195,93KB)
PDF124. Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2023.pdf (115,19KB)

 

Lipiec 2023

125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2023 skan.pdf (191,53KB)
PDF125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2023.pdf (119,30KB)

126. Zarządzenie Nr Or.I.0050.126.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF126. Zarządzenie Nr Or.I.0050.126.2023 skan.pdf (80,60KB)
PDF126. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.126.2023.pdf (160,11KB)

127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2023 skan.pdf (80,56KB)
PDF127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2023.pdf (160,69KB)

128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2023 skan.pdf (79,45KB)
PDF128. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.128.2023.pdf (159,59KB)

129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2023 skan.pdf (78,26KB)
PDF129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2023.pdf (159,40KB)

130. Zarządzenie Nr Or.I.0050.130.2023 z dnia z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF130. Zarządzenie Nr Or.I.0050.130.2023 skan.pdf (80,92KB)
PDF130. Zarządzenie Nr Or.I.0050.130.2023.pdf (160,58KB)

131. Zarządzenie Nr Or.I.0050.131.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF131. Zarządzenie Nr Or.I.0050.131.2023 skan.pdf (78,39KB)
PDF131. Zarzadzenei Nr Or.I.0050.131.2023.pdf (158,43KB)

132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2023 skan.pdf (80,16KB)
PDF132. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.132.2023.pdf (159,79KB)

133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2023 skan.pdf (79,31KB)
PDF133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2023.pdf (159,35KB)

134. Zarządzenie Nr Or.I.0050.134.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF134. Zarządzenie Nr Or.I.0050.134.2023 skan.pdf (79,48KB)
PDF134. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.134.2023.pdf (158,76KB)

135. Zarządzenie Nr Or.I.0050.135.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF135. Zarządzenie Nr Or.I.0050.135.2023 skan.pdf (79,25KB)
PDF135. Zarządzenie Nr Or.I.0050.135.2023.pdf (158,49KB)

136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2023  z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2023 skan.pdf (80,49KB)
PDF136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2023.pdf (159,24KB)

137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2023 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2023 skan.pdf (99,78KB)
PDF137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2023.pdf (164,13KB)

138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2023 skan.pdf (82,56KB)
PDF138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2023.pdf (171,89KB)

139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2023 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2023 skan.pdf (85,44KB)
PDF139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2023.pdf (104,62KB)

140. Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 r.   
PDF140. Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2023 skan.pdf (172,51KB)
PDF140. Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2023.pdf (191,70KB)

141. Zarządzenie Nr Or.I.0050.141.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamieniu Śląskim.
PDF141. Zarządzenie Nr Or.I.0050.141.2023 skan.pdf (89,21KB)
PDF141. Zarządzenei Nr Or.I.0050.141.2023.pdf (162,96KB)

142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
PDF142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2023 skan.pdf (240,05KB)
PDF142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2023.pdf (276,02KB)

143. Zarządzenie Nr Or.I.0050.143.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF143. Zarządzenie Nr Or.I.0050.143.2023 skan.pdf (159,28KB)
PDF143. Zarządzenei Nr Or.I.0050.143.2023.pdf (184,88KB)

144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2023 skan.pdf (386,96KB)
PDF144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2023.pdf (133,49KB)

145. Zarządzenie Nr Or.I.0050.145.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF145. Zarządzenie Nr Or.I.0050.145.2023 skan.pdf (190,42KB)
PDF145. Zarządzenie Nr Or.I.0050.145.2023.pdf (122,53KB)

146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2023 skan.pdf (91,75KB)
PDF146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2023.pdf (175,75KB)

147. Zarządzenie Nr Or.I.0050.147.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF147. Zarządzenie Nr Or.I.0050.147.2023 skan.pdf (201,27KB)
PDF147. Zarządzenie Nr Or.I.0050.147.2023.pdf (119,28KB)

148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji opiniującej wstępne zgłoszenia o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
PDF148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2023 skan.pdf (94,43KB)
PDF148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2023.pdf (166,25KB)

149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2023 skan.pdf (151,67KB)
PDF149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2023.pdf (176,71KB)

150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2023 skan.pdf (164,80KB)
PDF150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2023.pdf (111,15KB)

 

Sierpień 2023

151. Zarządzenie Nr Or.I.0050.151.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin.
PDF151. Zarządzenie Nr Or.I.0050.151.2023 skan.pdf (98,01KB)
PDF151. Zarządzenie Nr Or.I.0050151.2023.pdf (164,61KB)

152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2023 skan.pdf (396,90KB)
PDF152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2023.pdf (139,01KB)

153. Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF153. Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2023 skan.pdf (478,94KB)
PDF153. Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2023.pdf (144,62KB)

154. Zarządzenie Nr Or.I.0050.154.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu.
PDF154. Zarządzenie Nr Or.I.0050.154.2023 skan.pdf (80,12KB)
PDF154. Zarządzenie Nr Or.I.0050.154.2023.pdf (154,61KB)

155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2023 skan.pdf (90,93KB)
PDF155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2023.pdf (173,81KB)

156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2023 skan.pdf (174,17KB)
PDF156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2023.pdf (114,02KB)

157. Zarządzenie Nr Or.I.0050.157.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
PDF157. Zarządzenie Nr Or.I.0050.157.2023 skan.pdf (157,25KB)
PDF157. Zarządzenie Nr Or I.0050.157.2023.pdf (220,14KB)

158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.
PDF158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2023 skan.pdf (354,53KB)
PDF158. Zarządenie Nr OR.I.0050.158.2023.pdf (231,25KB)

159. Zarządzenie Nr Or.I.0050.159.2023 z dnia 23 sierpnia 2023  r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Gogolinie i jednostkach organizacyjnych Gminy Gogolin.
PDF159. Zarządzenie Nr Or.I.0050.159.2023 skan.pdf (2,22MB)
PDF159. Zarządzenie Nr OR.I.0050.159.2023.pdf (673,93KB)

160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2023 skan.pdf (538,31KB)
PDF160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2023.pdf (260,04KB)

161. Zarządzenie Nr Or.I.0050.161.2023  z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF161. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.161.2023 skan.pdf (161,87KB)
PDF161. Zarządzenie Nr Or.I.0050.161.2023.pdf (180,61KB)

162. Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2023  z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF162. Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2023 skan.pdf (174,66KB)
PDF162. Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2023.pdf (114,67KB)

163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2023  z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.I.0050.168.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.
PDF163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2023 skan.pdf (143,56KB)
PDF163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2023.pdf (209,42KB)

164. Zarządzenie Nr Or.I.0050.164.2023  z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.
PDF164. Zarządzenie Nr Or.I.0050.164.2023 skan.pdf (190,25KB)
PDF164. Zarządzenie Nr Or.I.0050.164.2023.pdf (227,83KB)

165. Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2023  z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wskazania szkoły, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie było ostatnim miejscem pracy.
PDF165. Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2023 skan.pdf (110,81KB)
PDF165.Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2023.pdf (167,94KB)

166. Zarządzenie Nr Or.I.0050.166.2023  z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w  budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF166. Zarządzenie Nr Or.I.0050.166.2023 skan.pdf (371,69KB)
PDF166. Zarządzenie Nr Or.I.0050.166.2023.pdf (133,28KB)

167. Zarządzenie Nr Or.I.0050.167.2023  z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF167. Zarządzenie Nr Or.I.0050.167.2023 skan.pdf (162,88KB)
PDF167. Zarządzenie Nr Or.I.0050.167.2023.pdf (218,65KB)

168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2023 skan.pdf (366,26KB)
PDF168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2023.pdf (130,24KB)

 

Wrzesień 2023

169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w  budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2023 skan.pdf (367,47KB)
PDF169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2023.pdf (134,99KB)

170. Zarządzenie Nr Or.I.0050.170.2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF170. Zarządzenie Nr Or.I.0050.170.2023 skan.pdf (522,69KB)
PDF170. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.170.2023.pdf (152,62KB)

171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2023 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenia ceny.
PDF171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2023 skan.pdf (171,96KB)
PDF171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2023.pdf (265,79KB)

172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2023 z dnia 8 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
PDF172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2023 skan.pdf (92,62KB)
PDF172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2023.pdf (165,65KB)

173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w  budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2023 skan.pdf (945,35KB)
PDF173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2023.pdf (182,45KB)

174. Zarządzenie Nr Or.I.0050.174.2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF174. Zarządzenie Nr Or.I.0050.174.2023 skan.pdf (169,16KB)
PDF174. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.174.2023.pdf (217,66KB)

175. Zarządzenie Nr Or.I.0050.175.2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF175. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.175.2023 skan.pdf (421,60KB)
PDF175. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.175.2023.pdf (134,98KB)

176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2023 skan.pdf (566,92KB)
PDF176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2023.pdf (268,39KB)

177. Zarządzenie Nr Or.I.0050.177.2023 z dnia 25 września 2023 r. aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy Gogolin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie zmiany tabeli oraz kart realizacji zadań operacyjnych.
PDF177. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.177.2023 skan.pdf (291,00KB)
PDF177. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.177.2023.pdf (175,01KB)

178. Zarządzenie Nr Or.I.0050.178.2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF178. Zarządzenie Nr Or.I.0050.178.2023 skan.pdf (193,98KB)
PDF178. Zarządzenie Nr Or.I.0050.178.2023.pdf (217,73KB)

179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w  budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2023 skan.pdf (205,12KB)
PDF179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2023.pdf (121,71KB)

180. Zarządzenie Nr Or.I.0050.180.2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.
PDF180. Zarządzenie Nr Or.I.0050.180.2023 skan.pdf (102,61KB)
PDF180. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.180.2023.pdf (167,04KB)

181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2023 skan.pdf (153,46KB)
PDF181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2023.pdf (214,56KB)

182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2023 skan.pdf (195,23KB)
PDF182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2023.pdf (115,98KB)

183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2023 skan.pdf (495,23KB)
PDF183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2023.pdf (148,46KB)

184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184.2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184.2023 skan.pdf (166,07KB)
PDF184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184.2023.pdf (211,68KB)

185. Zarządzenie Nr Or.I.0050.185.2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF185. Zarządzenie Nr Or.I.0050.185.2023 skan.pdf (173,16KB)
PDF185. Zarządzenie Nr Or.I.0050.185.2023.pdf (112,30KB)

186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.
PDF186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2023 skan.pdf (93,23KB)
PDF186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2023.pdf (167,14KB)

 

Październik 2023

187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2023 z dnia 03.10.20236 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2023 skan.pdf (265,41KB)
PDF187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2023.pdf (124,59KB)

188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2023 z dnia 03.10.2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników do wykonywania czynności związanych z aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
PDF188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2023 skan.pdf (98,91KB)
PDF188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2023.pdf (166,90KB)

189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2023 skan.pdf (384,62KB)
PDF189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2023.pdf (136,86KB)

190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2023 skan.pdf (312,30KB)
PDF190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2023.pdf (231,53KB)

191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2023 z dnia 10.10.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2023 skan.pdf (586,50KB)
PDF191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2023.pdf (149,25KB)

192. Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2023 z dnia 11.10.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF192. Zarzadzenei Nr Or.I.0050.192.2023 skan.pdf (376,91KB)
PDF192. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.192.2023.pdf (247,96KB)

193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2023 z dnia 16.10.2023 r. w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego.
PDF193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2023 skan.pdf (98,36KB)
PDF193. Zarządzenei Nr Or.I.0050.193.2023.pdf (168,41KB)

194. Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2023 z dnia 18.10.2023 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gogolin.
PDF194. Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2023 skan.pdf (454,31KB)
PDF194. Zarządzenie Nr Or.I.0050.194.2023.pdf (278,90KB)

195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2023 z dnia 20.10.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2023 skan.pdf (171,58KB)
PDF195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2023.pdf (219,97KB)

196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2023 z dnia 20.10.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2023 skan.pdf (482,06KB)
PDF196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2023.pdf (138,99KB)

197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2023 z dnia 25.10.2023  r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2023 skan.pdf (1,07MB)
PDF197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2023.pdf (324,88KB)

198. Zarządzenie Nr Or.I.0050.198.2023 z dnia 25.10.2023r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF198. Zarządzenie Nr Or.I.0050.198.2023 skan.pdf (177,38KB)
PDF198. Zarządzenie Nr Or.I.0050.198.2023.pdf (217,02KB)

199. Zarządzenie Nr Or.I.0050.199.2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF199. Zarządzenie Nr Or.I.0050.199.2023 skan.pdf (186,65KB)
PDF199. Zarządzenie Nr Or.I.0050.199.2023.pdf (118,81KB)

200. Zarządzenie Nr Or.I.0050.200.2023  z dnia 27.10.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF200. Zarządzenie Nr Or.I.0050.200.2023 skan.pdf (390,35KB)
PDF200. Zarządzenie Nr Or.I.0050.200.2023.pdf (141,59KB)

201. Zarządzenie Nr Or.I.0050.201.2023  z dnia 27.10.2023 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
PDF201. Zarządzenie Nr Or.I.0050.201.2023 skan.pdf (161,91KB)
PDF201. Zarządzenie Nr Or.I.0050.201.2023.pdf (166,48KB)

 

Listopad 2023

202. Zarządzenie Nr Or.I.0050.202.2023 z dnia 02.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF202. Zarządzenie Nr Or.I.0050.202.2023 skan.pdf (378,45KB)
PDF202. Zarządzenie Nr Or.I.0050.202.2023.pdf (131,97KB)

203. Zarządzenie Nr Or.I.0050.203.2023 z dnia 03.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży i najmu oraz ustalenia ceny.
PDF203. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.2023.2023 skan.pdf (162,36KB)
PDF203. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.2023.2023.pdf (267,75KB)

204. Zarządzenie Nr Or.I.0050.204.2023 z dnia 03.11.2023 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu oraz powołania Kapituły Konkursowej Nagrody Burmistrza Gogolina „ZWYKLI-NIEZWYKLI”.
PDF204. Zarządzenie Nr Or.I.0050.204.2023 skan.pdf (500,38KB)
PDF204. Zarządzenie Nr Or.I.0050.204.2023.pdf (308,12KB)

205. Zarządzenie Nr Or.I.0050.205.2023 z dnia 08.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF205. Zarządzenie Nr Or.I.0050.205.2023 skan.pdf (90,35KB)
PDF205. Zarządzenie Nr Or.I.0050.205.2023.pdf (210,04KB)

206. Zarządzenie Nr Or.I.0050.206.2023 z dnia  08.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF206. Zarządzenie Nr Or.I.0050.206.2023 skan.pdf (173,70KB)
PDF206. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.206.2023.pdf (114,16KB)

207. Zarządzenie Nr Or.I.0050.207.2023 z dnia 08.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDF207. Zarządzenie Nr Or.I.0050.207.2023 skan.pdf (86,34KB)
PDF207. Zarządzenie Nr Or.I.0050.207.2023.pdf (161,50KB)

208. Zarządzenie Nr Or.I.0050.208.2023 z dnia 13.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF208. Zarządzenie Nr Or.I.0050.208.2023 skan.pdf (670,44KB)
PDF208. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.208.2023.pdf (161,00KB)

209. Zarządzenie Nr Or.I.0050.209.2023 z dnia 14.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu stanowiącego odpowiedź na ogłoszony nabór w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027.
PDF209. Zarzadzenei Nr Or.I.0050.209.2023 skan.pdf (1,33MB)
PDF209. Zarządzenie Nr Or.I.0050.209.2023.pdf (963,49KB)

210. Zarządzenie Nr Or.I.0050.210.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF210. Zarządzenie Nr Or.I.0050.210.2023 skan.pdf (4,74MB)

211. Zarządzenie Nr Or.I.0050.211.2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej.
PDF211. Zarządzenei Nr Or.I.0050.211.2023 skan.pdf (1,64MB)

212. Zarządzenie Nr Or.I.0050.212.2023 z dnia 23.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF212. Zarządzenie Nr Or.I.0050.212.2023 skan.pdf (394,85KB)
PDF212. Zarządzenie Nr Or.I.0050.212.2023.pdf (150,20KB)

213. Zarządzenie Nr Or.I.0050.213.2023 z dnia 24.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF213. Zarządzenei Nr Or.I.0050.213.2023 skan.pdf (700,23KB)
PDF213. Zarządzenie Nr Or.I.0050.213.2023.pdf (214,26KB)

214. Zarządzenie Nr Or.I.0050.214.2023 z dnia 24.11.2023 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury fizycznej w 2024 r.
PDF214. Zarządzenie Nr Or.I.0050.214.2023 skan.pdf (349,84KB)
PDF214. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.214.2023.pdf (255,71KB)

215. Zarządzenie Nr Or.I.0050.215.2023 z dnia 24.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF215. Zarządzenie Nr Or.I.0050.215.2023 skan.pdf (371,26KB)
PDF215. Zarządzenie Nr Or.I.0050.215.2023.pdf (243,84KB)

216. Zarządzenie Nr Or.I.0050.216.2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF216. Zarządzenie Nr Or.I.0050.216.2023 skan.pdf (192,38KB)
PDF216. Zarządzenie Nr Or.I.0050.216.2023.pdf (220,38KB)

217. Zarządzenie Nr Or.I.0050.217.2023 z dnia 27.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF217. Zarządzenie Nr Or.I.0050.217.2023 skan.pdf (199,45KB)
PDF217. Zarządzenei Nr Or.I.0050.217.2023.pdf (118,52KB)

218. Zarządzenie Nr Or.I.0050.218.2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie  dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF218. Zarządzenei Nr Or.I.0050.218.2023 skan.pdf (166,76KB)
PDF218. Zarządzenie Nr Or.I.0050.218.2023.pdf (218,16KB)

219. Zarządzenie Nr Or.I.0050.219.2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF219. Zarządzenie Nr Or.I.0050.219.2023 skan.pdf (310,77KB)
PDF219. Zarządzenie Nr Or.I.0050.219.2023.pdf (127,69KB)

220. Zarządzenie Nr Or.I.0050.220.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023.
PDF220. Zarządzenie Nr Or.I.0050.220.2023 skan.pdf (96,69KB)
PDF220. Zarządzenie Nr Or.I.0050.220.2023.pdf (164,95KB)

 

Grudzień 2023

221. Zarządzenie Nr Or.I.0050.221.2023 z dnia 01.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz palnie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF221. Zarządzenie Nr Or.I.0050.221.2023 skan.pdf (499,54KB)
PDF221. Zarządzenie Nr Or.I.0050.221.2023.pdf (145,52KB)

222. Zarządzenie Nr Or.I.0050.222.2023 z dnia 01.12.2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Rady Rozwoju Gminy Gogolin przy Burmistrzu Gogolina.
PDF222. Zarządzenie Nr Or.I.0050.222.2023 skan.pdf (88,01KB)
PDF222. Zarządzenie Nr OR.I.0050.222.2023.pdf (213,69KB)

223. Zarządzenie Nr Or.I.0050.223.2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF223. Zarządzenie Nr Or.I.0050.223.2023 skan.pdf (174,54KB)
PDF223. Zarządzenie Nr Or.I.0050.223.2023.pdf (217,84KB)

224. Zarządzenie Nr Or.I.0050.224.2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF224. Zarządzenie Nr Or.I.0050.224.2023 skan.pdf (178,75KB)
PDF224. Zarządzenie Nr Or.I.0050.224.2023.pdf (113,76KB)

225. Zarządzenie Nr Or.I.0050.225.2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego samochodu strażackiego.
PDF225. Zarządzenei Nr Or.I.0050.225.2023 skan.pdf (76,79KB)
PDF225. Zarządzenie Nr Or.I.0050.225.2023.pdf (157,93KB)

226. Zarządzenie Nr Or.I.0050.226.2023 z dnia 05.12.2023 r.  w sprawie sposobu ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata na strażaka ratownika OSP.
PDF226. Zarządzenie Nr Or.I.0050.226.2023 skan.pdf (835,51KB)
PDF226. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.226.2023.pdf (643,98KB)

227. Zarządzenie Nr Or.I.0050.227.2023 z dnia 11.12.2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.
PDF227. Zarządzenie Nr Or.I.0050.227.2023 skan.pdf (325,11KB)
PDF227. Zarządzenie Nr Or.I.0050.227.2023.pdf (298,52KB)

228. Zarządzenie Nr Or.I.0050.228.2023 z dnia 11.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF228. Zarządzenie Nr Or.I.0050.228.2023 skan.pdf (660,10KB)
PDF228. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.228.2023.pdf (276,89KB)

229. Zarządzenie Nr Or.I.0050.229.2023 z dnia 11.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF229. Zarządzenie Nr Or.I.0050.229.2023 skan.pdf (199,44KB)
PDF229. Zarządzenie Nr Or.I.0050.229.2023.pdf (123,33KB)

230. Zarządzenie Nr Or.I.0050.230.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz palnie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF230. Zarządzenie Nr Or.I.0050.230.2023 skan.pdf (107,21KB)
PDF230. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.230.2023.pdf (107,61KB)

231. Zarządzenie Nr Or.I.0050.231.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF231. Zarządzenie Nr Or.I.0050.231.2023 skan.pdf (95,54KB)
PDF231. Zarządzenie Nr Or.I.0050.231.2023.pdf (210,65KB)

232. Zarządzenie Nr Or.I.0050.232.2023 z dnia 12.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF232. Zarządzenie Nr Or.I.0050.232.2023 skan.pdf (177,05KB)
PDF232. Zarządzenie Nr Or.I.0050.232.2023.pdf (113,53KB)

233. Zarządzenie Nr Or.I.0050.233.2023 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz palnie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF233. Zarządzenie Nr Or.I.0050.233.2023 skan.pdf (667,31KB)
PDF233. Zarządzenie Nr Or.I.0050.233.2023.pdf (159,70KB)

234. Zarządzenie Nr Or.I.0050.234.2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej.
PDF234. Zarządzenei Nr Or.I.0050.234.2023 skan.pdf (76,63KB)
PDF234. Zarządzenie Nr Or.I.0050.234.2023.pdf (162,38KB)

235. Zarządzenie Nr Or.I.0050.235.2023 z dnia 18.12.2023 r. w sprawie zmiany harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF235. Zarządzenei Nr Or.I.0050.235.2023 skan.pdf (230,92KB)
PDF235. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.235.2023.pdf (234,70KB)

236. Zarządzenie Nr Or.I.0050.236.2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.
PDF236. Zarządzenie Nr Or.I.0050.236.2023 skan.pdf (224,14KB)
PDF236. Zarządzenie Nr OR.I.0050.236.2023.pdf (208,48KB)

237. Zarządzenie Nr Or.I.0050.237.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF237. Zarządzenie Nr Or.I.0050.237.2023 skan.pdf (342,78KB)
PDF237. Zarządzenie Nr Or.I.0050.237.2023.pdf (240,21KB)

238. Zarządzenie Nr Or.I.0050.238.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF238. Zarządzenie Nr Or.I.0050.238.2023 skan.pdf (165,63KB)
PDF238. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.238.2023.pdf (218,15KB)

239. Zarządzenie Nr Or.I.0050.239.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF239. Zarządzenie Nr Or.I.0050.239.2023 skan.pdf (487,06KB)
PDF239. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.239.2023.pdf (139,05KB)

240. Zarządzenie Nr Or.I.0050.240.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych Gminy Gogolin oraz innych podmiotów na 2024 rok.
PDF240. Zarządzenie Nr Or.I.0050.240.2023 skan.pdf (336,40KB)
PDF240. Zarządzenie Nr Or.I.0050.240.2023.pdf (233,20KB)

241. Zarządzenie Nr Or.I.0050.241.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej.
PDF241. Zarządzenie Nr Or.I.0050.241.2023 skan.pdf (196,42KB)
PDF241.Zarządzenie Nr Or.I.0050.241.2023.pdf (178,71KB)

242. Zarządzenie Nr Or.I.0050.242.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2023 rok.
PDF242. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.242.2023 skan.pdf (374,26KB)
PDF242. Zarządzenie Nr Or.I.0050.242.2023.pdf (137,41KB)