Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                  Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie(ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie
VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją w/w zadań za 2022 rok;
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gogolin na lata 2023-2025,
 2. aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gogolin na lata 2022 -2025,
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski- część 1,
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 183/3 i 184/3 z mapy 4 obręb Gogolin 2),
 6. wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów
  w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Gogolinie do komisji ustalającej wynik głosowania do tej Rady,
 7. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;

      9. wolne wnioski i informacje;
      10. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie

  /-/ Piotr Czok

Projekty uchwał:
PDFProjekt uchwały Nr LXV_a_2023.pdf (4,95MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_b_2023.pdf (11,50MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_c_2023.pdf (1,91MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_d_2023.pdf (3,27MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_e_2023.pdf (459,91KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_f_2023.pdf (1,07MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_g_2023.pdf (285,07KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_h_2023.pdf (1,95MB)

Projekty uchwał (pliki binarne):
PDFProjekt uchwały Nr LXV_a_2023.pdf (980,71KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_b_2023.pdf (1,34MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_c_2023.pdf (2,44MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_d_2023.pdf (1,20MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_e_2023.pdf (215,39KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_f_2023.pdf (271,33KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_g_2023.pdf (316,31KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXV_h_2023.pdf (223,18KB)