Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                        Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 kwietnia 2023r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.


1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7) sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2022 rok:
a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
8) przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
9) sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych za 2022 rok oraz wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych;
10) roczny raport z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2021-2025-raport ewaluacyjny;
11) ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2022 rok:
- sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022,
- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2022 rok,
- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2022 rok,
- informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o zadaniach zrealizowanych w 2022 roku,
 - informacja Gminnego Centrum Reagowania nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2022 roku funkcjonowanie i działania gminnych jednostek OSP oraz działania Gminy w ramach zarządzania kryzysowego;
12) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) umieszczenia tablicy pamiątkowej,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;
13) wolne wnioski i informacje;
14)  zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
 /-/ Piotr Czok

Projekty uchwał (pliki dostępne):
PDFProjekt uchwały Nr LXVI_a_2023.pdf (1,64MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXVI_b_2023 1.pdf (4,48MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXVI_c_2023.pdf (364,75KB)

Projekty uchwał (skany):
PDFProjekt uchwały Nr LXVI_a_2023.pdf (917,69KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXVI_b_2023.pdf (5,12MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXVI_c_2023.pdf (3,02MB)