Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż końcowa węgla - nabór wniosków od 11 maja br. - Aktualizacja 30.05.2023r.

Aktualizacja 30.05.2023r.

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że Gmina Gogolin nie posiada już żadnego asortymentu węgla do sprzedaży, tym samym zakończyła sprzedaż węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236 z póź.zm).


Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, Burmistrz Gogolina informuje, że z dniem 11 maja 2023 r. Gmina Gogolin rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do wyczerpania zapasów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2023 r.

Cena sprzedaży paliwa stałego wynosi 1740,00 zł za tonę.

Gmina Gogolin dysponuje w ramach sprzedaży końcowej następującymi ilościami dla poszczególnych sortymentów:

• Kostka z kopalni KWK Piast Ziemowit ruch Ziemowit – 16,3 tony

• Orzech z kopalni KWK Wesoła oraz KWK Piast – Ziemowit ruch Ziemowit – 1 tona

Mieszkańcy gminy Gogolin zainteresowani zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych mogą od 11 maja 2023 r. (nie później niż do 30 czerwca 2023 r.) złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Gogolinie, Plac Dworcowy 2, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wnioski będą rozpatrywane przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Uprawnieni do zakupu paliwa stałego w ramach zakupu końcowego są zarówno mieszkańcy gminy Gogolin, jak i osoby spoza gminy. Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2. Węgiel mogą zakupić również osoby, które wykorzystały przysługujący limit na 2023 r.  

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

PDFWniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach zakupu końcowego.pdf (339,50KB)