Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                        Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 18 maja 2023r. (czwartek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7.  sprawozdanie z częściowej realizacji wieloletniego programu współpracy
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2022-2023;
 8.  sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2022 rok;
 9.  rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2022 rok,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, zlokalizowanego we wschodniej części wsi Kamień Śląski,
 3. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok;

      10. wolne wnioski i informacje;
      11. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
  /-/ Piotr Czok

Projekty uchwał (pliki dostępne):
PDFProjekt uchwały Nr LXVII_a_2023.pdf (6,19MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXVII_b_2023.pdf (670,58KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXVII_c_2023.pdf (244,04KB)

Projekty uchwał (skany):
PDFProjekt uchwały Nr LXVII_a_2023.pdf (9,74MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXVII_b_2023.pdf (815,06KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXVII_c_2023.pdf (848,16KB)