Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie

Protokół Nr XII/2023

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie z dnia 29 marca 2023 r. które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:00.

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna ;
 2. Fesser Renata;
 3. Gabor Wiktor;
 4. Halski Andrzej;
 5. Kuchnia Anna;
 6. Mnich Maria;
 7. Nadbrzezny Jan;
 8. Nowak Elżbieta;
 9. Reinert Józef;
 10. Sadowska Henryka;
 11. Sapok Maria;
 12. Soszyńska Alicja
 13. Szatka Maria
 14. Wandrowski Dariusz
 15. Wiora Marta

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala –Burmistrz Gogolina;
 2. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie
 3. Iwona Skowronek – Dyrektor DSS św. Barbara w Kamionku;
 4. Marek Korniak – Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gogolinie
 5. Beata Worotniak – Starszy inspektor Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
 6. Paula Hołubowicz – Inspektor referatu promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie
 7. Anna Gebauer - Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie;

 

Ad. 1.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości i poinformował, że na podstawie listy obecności, Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 15 członków Gminnej Rady Seniorów. 

Przewodniczący złożył życzenia urodzinowe członkom GRS, którzy w minionym kwartale obchodzili urodziny. 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny poinformował, iż protokół z poprzedniego sprawozdania został sporządzony oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gogolin.pl ,dodał także, że na bieżąco prowadzona jest Kronika Gminnej Rady Seniorów i zachęca do współredagowania .

 

Ad. 2.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przedstawił porządek Posiedzenia, który wcześniej otrzymali wszyscy członkowie GRS:

   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

   2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

   3. Przedstawienie przez Przewodniczącego GRS sprawozdania z działalności
w okresie między posiedzeniowym.

   4. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS w II kwartale 2023 roku.

   5. Wolne wnioski, sprawy bieżące i zapytania.

   6. Zakończenie obrad posiedzenia.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 15 glosami „za”.

 

Ad. 3.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie

za okres od 15.12.2022 r. do 29.03.2023 r.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie poinformował, iż Gminna Rada Seniorów i jej poszczególni członkowie w okresie sprawozdawczym uczestniczyli         
w następujących wydarzeniach:

 

16.12.2022 r.

W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie zorganizowano wieczerzę wigilijną dla członków Klubu Seniora naszej gminy. Uczestniczyli w niej także Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, Piotr Czok, Przewodniczący RM w Gogolinie, Iwona Cimek, Dyrektor GCKultury oraz proboszczowie gogolińskich parafii. Uczestnikom zaprezentowany został barwny program jasełkowy w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie.

 

18.12.2022 r.

W restauracji „Lidner” w Malni staraniem rady sołeckiej i TSK Mniejszości Niemieckiej odbyło się spotkanie wigilijne dla seniorów i osób samotnych. Przygotowano smaczny poczęstunek oraz bogaty program artystyczny w wykonaniu dzieci z miejscowego przedszkola.

 

20.12.2022 r.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przekazał niezbędne informacje dla p. Anny Gebauer z UM w Gogolinie do ankiety badawczej nt. funkcjonowania rad seniorów w naszym kraju. Badania prowadzone przez Uniwersytet Gdański  i Uniwersytet Wrocławski.

 

06.01.2023 r.

W GC Kultury w Gogolinie odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 800-lecia Gogolina. Wzięli w niej udział radni Rady Miejskiej w Gogolinie, przedstawiciele wielu instytucji z naszej gminy, delegacje z zaprzyjaźnionych gmin i miast z kraju i zagranicy, a także przybyło na tą uroczystość wielu znamienitych gości. Wśród nich Arcybiskup Alfons Nossol, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Wicemarszałek Zuzanna Kasiura. Podczas tej uroczystości Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala wygłosił referat okolicznościowy, w którym przedstawił dokonania naszej gminy i program obchodów jubileuszowych. Odczytano też okolicznościowe przesłanie związane z jubileuszem 800 – lecia Gogolina, którego autorem jest Józef Szulc. Wręczano też medale św. Urbana „Zasłużony dla miasta Gogolina” dla Rozalii Czekała (artystka ludowa)  i Reginie Kalli-Szulc (autorce wielu opracowań o historii lokalnej), jak również „Statuetki Karolinki” (statuetki między innymi otrzymali: Elżbieta Klimas

i „Wędrujaca Kapela”), nadano nazwę „Rondo 800-lecia” dla ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 409/423, a także nadano imię Adama Mickiewicza dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Uhonorowano przedstawicieli kilku pokoleń Gogolina oraz wyróżniono środowisko seniorów wręczając Urszuli Borończyk i Sewerynowi Sapok symboliczny klucz do bram miasta.

 

08.01.2023 r.

W hali sportowej im. Braci Blautów w Gogolinie odbył się uroczysty koncert z okazji 800-lecia Gogolina pn. „Wspólne kolędowanie dla Ciebie Panie”. Wystąpił znany zespół „Golec  uOrkiestra” wraz z młodymi utalentowanymi podopiecznymi Braci Golec.

 

11.01.2023 r.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gogolinie rozpoczął nowy rok spotkaniem z archeologiem dr Ewą Lisowską z Uniwersytetu Wrocławskiego, która wygłosiła wykład  pt. „Słowianie na Śląsku we wczesnym średniowieczu”.

 

23.01.2023 r.

W GC Kultury w Gogolinie członkowie Klubu Seniora uczestniczyli w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci z Przedszkola Nr 1 w Gogolinie zaprezentowały piękny program artystyczny, natomiast organizatorzy imprezy zapewnili uczestnikom smakowity poczęstunek 

 

25.01.2023 r.

W Centrum Konferencyjnym w Gogolinie odbyło się walne posiedzenie sprawozdawcze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gogolinie. W zebraniu uczestniczył Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina, który poinformował o czekających środowisko seniorów wydarzeniach w ramach rozpoczętych obchodów 800-lecia Gogolina.

Zebranym zaprezentowano inicjatywę GRS pn. „800 km na 800- lecie Gogolina”, zachęcająca do czynnego w niej udziału wszystkich chętnych seniorów, którzy starają się na co dzień uprawiać różne formy rekreacji.

 

29.01.2023 r.

W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyła się impreza pn. „Jubileuszowe granie  w Gogolinie”. Zaproszono na nią wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy do „strefy kulturalno-artystycznej z okazji 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z jubileuszowym koncertem z okazji 800 -lecia Gogolina wystąpiła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta i goście z Waleckiej Orkiestry Dętej „Capri” oraz wokaliści ze studia Piosenki GC Kultury. Na zakończenie z programem muzycznym wystąpił zespół z PSP Nr 3 w Gogolinie.

 

Na początku lutego w GC Kultury w Gogolinie zorganizowano warsztaty oddechowe dla seniorów, które prowadził aktor Piotr Skiba.

 

07.02.2023 r.

Członkowie UTW spotkali się z biologiem dr hab. Danutą Witkowską, która wygłosiła wykład  pt. „Skutki zdrowotne Covidu”.

 

07 oraz 15.02.2023 r.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny uczestniczył w posiedzeniach komisji oceniającą II edycję konkursu pn. „Najbardziej aktywny i kreatywny sołtys/przewodniczący zarządu dzielnicy Gminy Gogolin” (komisja dokonała przeglądu oraz oceniała ankiety konkursowe).

 

16.02.2023 r.

W GC Kultury w Gogolinie odbyła się biesiada z okazji Tłustego Czwartku., w której uczestniczyła duża grupa seniorów. Było to niezwykłe spotkanie z dużą dawką humoru i udział w swoistej muzycznej retrospekcji. Uczestników zabawiał zespół „Agga”, który ich zabrał w podróż w lata siedemdziesiąte minionego stulecia, a także odbyła się biesiada śląska  z zespołem „Kamraty”.

 

20.02.2023 r.

W godzinach porannych na basenie w Gogolinie zainaugurowano akcję naszej GRS pn. „800 km na 800-lecie Gogolina”. W tej konkurencji na wodzie uczestniczyło ośmiu seniorów, którzy pływali pod troskliwą opieką Piotra Giecewicza, dyrektora Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i zarazem współorganizatora tej wspaniałej zabawy. Liczymy na szeroki w niej udział seniorów naszej gminy.

W tym samym dniu w GC Kultury (w sali „Nutka Cafe”) przewodniczący Jan Nadbrzeżny wspólnie z p. Martą Wiora uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielką Politechniki Opolskiej, która zbierała informacje do programu badawczego dotyczącego działalności rad seniorów i polityki senioralnej w gminach.

Pełna nazwa tego projektu badawczego: „Wpływ rad seniorów na aktywizację osób starszych”.

Wcześniej ankieterzy spotkali się z Joachimem Wojtalą, Burmistrzem Gogolina.

 

24.02.2023 r.

W Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbył się pokaz filmu dokumentalnego pt. „Wyzwalani”, którego reżyserem i producentem jest Jan Płonka, mieszkaniec Januszkowic. Dyskusję nad tym filmem poprowadziła red. Teresa Kudyba z Radia Opole. Wspomniany film dokumentuje traumatyczne i tragiczne przeżycia mieszkańców tych ziem w 1945 r., których doznali pod koniec wojny ze strony „wyzwolicieli”, czyli żołnierzy Armii Czerwonej.

 

01.03.2023 r.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie zorganizowano spotkanie członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prof. Franciszkiem Markiem, który wygłosił wykład z historii śląskich noblistów.

W tym dniu odbyło się też spotkanie z Andrzejem Grabowskim, aktorem teatralnym, filmowym i kabaretowym, którego znamy z filmów ”Drogówka”, „Pitbull”, „Pod Mocnym Aniołem”, czy „Świat według Kiepskich”. Moderatorem spotkania był dziennikarz Marcin Michrowski.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zaczytane Opolskie” i sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

 

09.03.2023 r.

W sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której dokonano podsumowania II edycji konkursu „Najbardziej aktywny i kreatywny sołtys/przewodniczący zarządu dzielnicy Gminy Gogolin".

Burmistrz Gogolina  Joachim Wojtala wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Czokiem wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe. Najprężniej działającym liderem wsi uznana została Barbara Komandzik, sołtyska wsi Kamionek.

Natomiast wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymała Agnieszka Porada - przewodnicząca zarządu dzielnicy Gogolin – Strzebniów, a wyróżnienie drugiego stopnia otrzymał Patryk Blania - sołtys wsi Obrowiec.

 

13.03.2023 r.

W restauracji "Centrum" w Gogolinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Były piękne kwiaty i życzenia od Iwony Cimek - Dyrektora GC Kultury w Gogolinie, a także obiad, ciasto i kawa  oraz miłe rozmowy i wspólne śpiewanie przy akompaniamencie  pracownika GCK.

 

11.03.2023 r.

W Hali Sportowej im. Braci Blautów w Gogolinie odbyły się V Zawody Wspinaczkowe o Puchar Burmistrza Gogolina. W zawodach uczestniczyli również członkowie UTW, a organizatorem był Zespół Rekreacyjno-Sportowy.

 

12.03.2023 r.

Z okazji Dnia Kobiet w GC Kultury w Gogolinie odbył się koncert pn. "Muzyczny upominek dla Karoliny", na którym wystąpili Sławomir i jego żona Kajra. Zgromadzonej publiczności, w której zdecydowana większość stanowiły kobiety, wokaliści zaprezentowali swoje przeboje między innymi "Miłość w Zakopanem", "Ni mom hektara", "Ty mała już zarosłaś". Natomiast organizatorzy koncertu przygotowali paniom ręcznie wykonane kwiatki oraz poczęstowali kawą i słodyczami.

 

20.03.2023 r.

W GC Kultury w Gogolinie odbyło się spotkanie członków Klubu Seniora z przedstawicielem centrum rehabilitacji, który opowiadał o tym, jak zapobiegać dolegliwościom kręgosłupa i jakie należy stosować ćwiczenia.

W tym samym dniu w GC Kultury w Gogolinie z członkami Klubu Seniora spotkał się Marek Korniak, Dyrektor Centrum Usług Społecznych, który poinformował o możliwościach uzyskania pomocy w nagłych przypadkach. Zaprezentował informator – ulotkę nt. bezpłatnych usług społecznych oferowanych dla mieszkańców naszej gminy, między innymi: indywidualne konsultacje psychologiczne dla dorosłych (w razie konieczności z możliwością dojazdu do miejsca zamieszkania), indywidualna terapia dla osób uzależnionych, zajęcia ruchowe dla dorosłych, zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców (w grupie) i inne. Informacja prezentowana na stronie: www.cus.gogolin.pl

 

26.03.2023 r.

W Hali Sportowej im. Braci Blautów w Gogolinie odbył się Jarmark Wielkanocny, który przyciągnął tłumy mieszkańców z naszej gminy i okolicy. Takiego zainteresowania nie oczekiwano, bo na okolicznych parkingach, ulicach  i placach zabrakło miejsc do parkowania. Na jarmarku można było podziwiać okazałe stoiska przygotowane przez poszczególne sołectwa, przez różne organizacje pozarządowe między innymi przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Okaż serce innym" i osoby prywatne, a także przez naszych seniorów, tj. przez Klub Seniora. Można było podziwiać kolorowe ozdoby świąteczne i piękne kroszonki, stoisko z książką, stoisko z koszykami z wikliny, było też mnóstwo smakowitego, wręcz wykwintnego świątecznego jadła, które można było zakupić i na miejscu skonsumować. Organizatorzy jarmarku zapewnili interesujący program artystyczny. Można było podziwiać wspaniałe występy przedszkolaków i uczniów miejscowych szkół, jak również wystąpił z niezwykłym programem Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich "Pojana" z Gminy Dzierżoniów, zaprzyjaźnionej z naszą gminą.

Poszczególne ekspozycje (stoły wielkanocne) oceniała specjalna komisja konkursowa i na zakończenie Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina wraz Piotrem Czokiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli dyplomy, nagrody pieniężne i upominki za przygotowanie świątecznych ekspozycji.

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 15 głosami „za”.

 

Po odczytaniu sprawozdania z działalności w okresie między posiedzeniowym, Przewodniczący Jan Nadbrzeżny podsumował II kadencję Gminnej rady Seniorów, w której poinformował, że dzisiejsze posiedzenie jest ostatnim posiedzeniem w II kadencji, która trwała od 2019 roku. Przez cały czas GRS działała w składzie 15 - osobowym, jednakże w listopadzie 2021 r. odszedł od nas śp. Ginter Hońka, a wcześniej śp. Barbara Dołowicz, która przez wiele lat była dyrektorem DSS św. Barbara w Kamionku i regularnie była zapraszana na posiedzenia. W I kw. 2022 r. skład rady został uzupełniony i do grona dołączyła p. Alicja Soszyńska.

W czasie tej kadencji odbyło się 12 posiedzeń, zgodnie z obowiązującym statutem, raz w kwartale. Należy też zaznaczyć, że nigdy nie  było potrzeby odwołania posiedzenia z powodu braku kworum, co świadczy o dobrze pojętym poczuciu obowiązku przez członków rady seniorów.

Na II posiedzeniu GRS (27.09.2019 r.) członkowie przyjęli „Program Gminnej Rady Seniorów na lata 2019 – 2023”, który starali się realizować.

Dwukrotnie posiedzenia się nie odbyły z powodu ogłoszenia stanu pandemii Covid 19 (w marcu i wrześniu 2020 r.). W tamtym czasie wprowadzone zostały ograniczenia ze względów sanitarnych, więc nie można było się spotykać. Członkowie apelowali wówczas do  środowiska, żeby ograniczyć kontakty, zgodnie z hasłem: „Seniorze zostań w domu”.

Zostało także opublikowane oświadczenie o treści:

Jesteś seniorem lub osobą niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy w zakresie żywności i leków? Mieszkańcu – chcesz pomóc lub masz informację o takich osobach? Zadzwoń lub napisz (podany był nr telefonu i czas składania takich informacji), a w sprawach pilnych na podany nr telefonu komórkowego”.

Na IV Posiedzeniu GRS (26.06.2020 r.) Joachim Wojtala, Burmistrz Gogolina przedstawił informację o zadaniach samorządu Gminy Gogolin i rodzajach udzielonego wsparcia w związku z ogłoszonym stanem pandemii. Zapoznano środowisko senioralne z profilaktyką zdrowotną na lata 2020 – 2021 ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Sprawie zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej poświęcono na posiedzeniach wiele uwagi. Kilkakrotnie przedstawiana była przez służby Burmistrza Gogolina informacja o sytuacji zdrowotnej w naszej gminie i organizowanych szczepieniach na Covid 19.

Przedstawione zostały wnioski z „Raportu o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016 - 2020

Dyżury członków GRS odbywały się regularnie na terenie sołectw (raz na kwartał) oraz raz w miesiącu w siedzibie OPS-u, a potem w CUS (Centrum Przesiadkowe).

Co roku z przerwą spowodowaną pandemią dzięki staraniom jednostek organizacyjnych UM  w Gogolinie na Placu Benedyktyńskim organizowana była „Senioriada”, która jest świętem środowiska senioralnego.

W okresie jesiennym w Hali Sportowej im Braci Blautów w Gogolinie organizowano Sportową Olimpiadę Seniorów. Pomysł imprezy rekreacyjno- sportowej z pierwotną nazwą „Senior na Start” zgłosiła p. Henryka Sadowska, gdy uzgadniano projekt programu działania GRS.

GRS brała udział w wielu interesujących projektach i warsztatach, a także w projektach  transgranicznych, dzięki temu była okazja, aby spotykać się z seniorami z Czech (Jablunkov) oraz seniorów w gminach zaprzyjaźnionych z Gogolinem.             

Po wybuchu wojny 24.02.2022 r. spowodowanej najazdem Rosji na Ukrainę środowisko senioralne czynnie włączyło się w organizację zbiórki darów dla ukraińskich uchodźców, a niektórzy z nich przyjęli ich pod swój dach zapewniając im opiekę.

Pod koniec 2020 roku w środowisku seniorów rozprowadzono „Kopertę życzliwości”.

W 2021 r. rady seniorów w naszym kraju otrzymały nową kompetencję w postaci możliwości zgłaszania do uprawnionych podmiotów wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

GRS uczestniczyła w działaniach związanych z uruchomieniem Centrum Usług Społecznych, co poprzedzone zostało wywiadem środowiskowym, dzięki któremu zostały zdiagnozowane potrzeby, oczekiwania i potencjał lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych.

Należy zauważyć, że w wyniku starań samorządu Gminy Gogolin i zaangażowania w rewitalizację dworca PKP powstało nowoczesne Centrum Przesiadkowe. W obiekcie znalazły swoje lokum i wspaniałe warunki do działania Gminna Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza, Centrum Usług Społecznych powstałe w miejsce OPS-u w 2021 r., a także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Powstało też przejście podziemne, które usprawniło kontakty i bezpieczne przemieszczanie się mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym, gdy zamykany jest przejazd kolejowy.

Samorząd gminy pozyskał wiele dodatkowych środków finansowych na projekty realizowane w środowisku senioralnym między innymi na „Kompleksową opiekę nad osobami starszymi w okresie od 30.06.2020 r. do 30.06.2022 r.” (finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Realizowany był też projekt „Niesamodzielni” , którym objęto osoby w podeszłym wieku, które mają problemy z zaspokojeniem swoich czynności dnia codziennego (w momencie kryzysu korzystając  z opaski elektronicznej mogą wezwać pomoc).

Podobne działania z sferze opieki zdrowotnej realizowane są przez cały czas przez Gminny Ośrodek Zdrowia oraz w gminnym centrum rehabilitacyjnym powstałym w miejscu d. OPS-u.

GRS uczestniczyła w przygotowaniu między innymi Strategii rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021 – 2030 oraz programu obchodów jubileuszu 800 – lecia Gogolina, który przypada w tym roku. GRS zaproponowała mieszkańcom gminy udział w zabawie rekreacyjno-sportowej pn. „800 kilometrów na 800 – lecie Gogolina”.

Posiedzenia Rady Seniorów stały się okazją do przekazania wielu informacji istotnych dla środowiska senioralnego przez Burmistrza Gogolina i Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także szefów jednostek organizacyjnych gminy.

Na zakończenie kadencji Przewodniczący Jan Nadbrzeżny w imieniu swoim oraz członków Gminnej Rady Seniorów złożył podziękowanie, Burmistrzowi Gogolina oraz jego zastępcy - Krzysztofowi Reinert, Przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej w Gogolinie oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Gogolinie, z którymi GRS współpracowała.

Serdeczne podziękowania dla p. Iwony Cimek, Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i p. Ewie Wiora, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej, Panu Piotrowi Giecewicz, Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, ponieważ wymienione instytucje gminne w znaczący sposób tworzą  i wzbogacają paletę imprez w gminie, z których korzystają  mieszkańcy gminy, w tym seniorzy.

Słowa podziękowania zostały skierowane także do Pana Andrzeja Mrowca, Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia i pracowników tej instytucji za ich zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia seniorów i dobrze zorganizowaną opiekę, w szczególności w okresie pandemii Covid 19.

Przewodniczący podziękował p. Markowi Korniak, Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych za zapewnienie sprawnej obsługi seniorów, p. Robertowi Smiatek, Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji, a także p. Patrycji Bugno za wspieranie w organizacji kontaktów z seniorami zaprzyjaźnionych gmin i za możliwość uczestniczenia w różnych projektach.

Na koniec podziękowania dla p. Anny Gebauer za merytoryczne i logistyczne  wspieranie działań Gminnej Rady Seniorów, oraz do wszystkich osób, których nie zostały wymienione za współdziałanie na rzecz seniorów zamieszkałych w naszej gminie.

 

Ad. 4.

Przewodniczący GRS poinformował, iż dyżury w ramach Gminnego Punktu Doradztwa
w I kw. 2023 roku odbyły się bez zakłóceń i wszyscy, którzy zadeklarowali dyżurować ten obowiązek wypełnili. Wobec tego Przewodniczący poprosił o wpisywanie się na dyżury II kwartału 2023 r. 

Wobec powyższe harmonogram dyżurów na II kw. kształtuje się następująco:

 • 04.04.2023 r. (CAW Chorula, świetlica) – pan Dariusz Wandowski;
 • 04.04.2023 r. („Sołtysówka” Kamionek) – pani Renata Fesser;
 • 04.04.2023 r. (świetlica młodzieżowa w Malni) – pan Wiktor Gabor;
 • 04.04.2023 r. (świetlica młodzieżowa w Górażdżach) – pani Maria Szatka;
 • 04.04.2023 r. (świetlica młodzieżowa w Kamieniu Śląskim) – pani Krystyna Broj;
 • 04.04.2023 r. (salka DFK w Obrowcu) – pani Marta Wiora;
 • 04.04.2023 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Jan Nadbrzeżny;
 • 04.04.2023 r. (CAW Odrowąż) – pan Józef Reinert;
 • 04.04.2023 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Maria Sapok;
 • 02.05.2023 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Alicja Soszyńska;
 • 06.06.2023 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Henryka Sadowska.

 

Ad. 5.

Przewodniczący GRS Jan Nadbrzeżny przekazał następujące informacje:

 

 • W Gminie Gogolin rozstrzygnięto konkurs z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2023 r. dotyczącym między innymi pielęgnacji osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w warunkach domowych. Wpłynęła tylko jedna oferta, więc dotację w wysokości 180.000 zł otrzymał „Caritas” Diecezji Opolskiej, który podjął się realizacji tego zadania.

 

 • Na emeryturę po ponad dwudziestu latach pracy w UM w Gogolinie odszedł Bogusław Leśkiewicz, sekretarz gminy. Gminna Rada Seniorów współpracowała z panem Sekretarzem, który był przychylny i pomocny w wielu sprawach. Korzystając z obecności pana Joachima Wojtali, Burmistrza Gogolina przewodniczący Jan Nadbrzeżny poprosił o przekazanie emerytowi podziękowań za owocną współpracę oraz przekazanie życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

 • Burmistrz Gogolina poinformował, że w przygotowaniu jest dokumentacja na budowę  w Kamionku kompleksu mieszkań wspomaganych dla seniorów, a także o przygotowaniach do budowy tężni solankowej w parku przy ul. Ligonia w Gogolinie.

 

 

Przewodniczący GRS poprosił o zabranie głosu przewodniczącego Rady Miejskiej – p. Piotra Czoka.

Przewodniczący Rady- Piotr Czok podziękował za współpracę oraz za zaangażowanie życząc wszystkim dużo zdrowia. Przewodniczący Rady poinformował, że Gminna Rada Seniorów została powołana przez Radę Gminy i na najbliższym  posiedzeniu Rady Miejskiej zostaną wyznaczeni nowi członkowie GRS powołani przez Radę. Przewodniczący Rady dodał że świetnym pomysłem było utworzenie dyżurów GRS gdzie starsi mieszkańcy Gminy mogą przyjść porozmawiać, poradzić się.

 

Przewodniczący GRS poprosił o zabranie głosu Burmistrza Gogolina- p. Joachima Wojtalę.

Burmistrz na wstępie poinformował, że we współpracy ze strażakami OSP Obrowiec za zgodą Rady Miejskiej została wyremontowana stara świetlica, która znajdowała się na parterze remizy w Obrowcu z myślą, aby mieszkańcy mogli spotykać się w godnych warunkach, ale żeby był jeden gospodarz. Takim gospodarzem jest Gminny Ośrodek Kultury razem z Centrum Usług Społecznych. Burmistrz zaznaczył, że chyba niema drugiej takiej senioralnej rady, która z taką starannością wszystko załatwia i organizuje we współpracy z innymi, samo to, że taka rada seniorów istnieje i że obraduje jest inspiracją do dalszych działań. Burmistrz Gogolina pokrótce  opowiedział o uroczystościach majowych związanych z 800- leciem Gogolina min: 27 maja międzynarodowy dzień dziecka, w którym będą różne dyscypliny sportu nie tylko dla dzieci ale i dorosłych,  natomiast 28 maja w kościele parafialnym  koncert słowacki Kusycke Nove Mesto - muzyka klasyczna, filmowa, którego głównym wykonawcą będzie Gustav Belacek. Informację jaką przekazał pan Burmistrz było budowa tężni oraz przebudowa Zielonej Chatki, która ma się stać miejscem dla młodzieży. Niestety koszty budowy wzrosły dlatego też w tym roku trzeba zadanie podzielić. W pierwszej kolejności będzie Park z Tężnią, wraz z całą infrastrukturą doprowadzoną do Zielonej Chatki. Ostatnią informację jaką przekazał pan Burmistrz było  zakup sprzętu do Ośrodka Zdrowia za 520 tys. zł. z czego 80% sprzętu trafiło do obiektu Centrum Fizykoterapii, gdzie przyjmowane są osoby każdego dnia. Po przekazanych informacjach  pan Burmistrz wraz z panem Przewodniczącym Rady Miejskiej podziękował za czteroletnią kadencję oraz miłą współpracę wręczając wszystkim kwiaty oraz drobne upominki.

 

Ad. 6.

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

 

 

                                                              Przewodniczący
                                                 Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

                                                                                                                                   Jan Nadbrzeżny

Protokołowała:

Anna Gebauer                                                                                              

 

 

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

PDFProtokół z XII posiedzenia GRS - skan z odręcznym podpisem.pdf (276,47KB)