Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gogolin - Aktualizacja 04.07.2023r.

Aktualizacja 04.07.2023r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.

PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.pdf (455,61KB)


Aktualizacja 29.05.2023r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gogolina Nr OR.I.0050.99.2023 z dnia 29 maja 2023r. termin konsultacji został wydłużony do dnia 19.06.2023r.

PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.99.2023 - skan dostępny cyfrowo.pdf (26,27KB)


Uprzejmie informujemy, że od dnia 22.05.2023 r. do dnia 19.06.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gogolin. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.gogolin.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 23.05.2023 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dotyczącej wyznaczonego obszaru rewitalizacji dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.gogolin.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_ankieta_gpr  

Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w godzinach pracy Urzędu;

4) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_formularz_uwag_or_i_oz

Załączniki: