Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA
OGŁASZA


Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Obrowcu, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działki 38/1 i 38/2 z mapy 3, obręb Obrowiec. Działki tworzą zwarty kompleks o łącznej pow. 0,3447 ha, ujawnione w księdze wieczystej KW OP1S/00026882/2 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.
Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działki znajdują się poza planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie w studium – obszar otwarty, strefa rolnicza chroniona – symbol I.1A. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczo-inwentarskimi o łącznej powierzchni zabudowy 1222m2, w złym stanie technicznym. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizację lokalną do szamba. Nieruchomość znajduje się na terenie zalewowym.
Cena wywoławcza nieruchomości – 80 000,00 zł. Wadium – 8 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).
Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 27 czerwca 2023 r.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu, a zaliczone na poczet ceny nabycia - jeżeli osoba wpłacająca przetarg wygra.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
Należność za zakupioną w przetargu nieruchomość należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty notarialne pokrywa kupujący.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.


Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

 

PDFPrzetarg na sprzedaż 38-1 38-2 Obrowiec.pdf (281,02KB)