Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 23-06-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny tych nieruchomości, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6 na okres 21 dni, a także na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym.
§ 3. Wykonanie zarządzenie poleca się Z-cy Naczelnika Wydziału Planowania i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2023 Burmistrza Gogolina z dnia 23-06-2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf (295,54KB)

PDFZalacznik1 Or.I.0050.113.2023.pdf (107,76KB)