Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - zajęcia językowe w praktyce - wycieczka edukacyjna w ramach usługi "zajęcia językowe"

Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - zajęcia językowe w praktyce - wycieczka edukacyjna w ramach usługi "zajęcia językowe" - w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”.

Rodzaj zadania: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania: zajęcia językowe w praktyce - wycieczka edukacyjna w ramach usługi "zajęcia językowe" – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

Załączniki:

PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zzakresu nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania- Zajęcia językowe w praktyce skan.pdf (3,50MB)
PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zzakresu nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania- Zajęcia językowe w praktyce.pdf (161,36KB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)
PDFZałącznik do zarządzenia nr ZA.011.22.2023.MK z dn. 13 lipca 2023 r.pdf (96,02KB)