Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowych

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Zarządzenie w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania - zajęcia językowe w praktyce - wycieczka edukacyjna w ramach usługi "zajęcia językowe" w ramach Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin finansowanego z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacji, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gogolinie”

Załączniki:
PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej zzakresu nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania - Zajęcia językowe w praktyce skan.pdf (1,41MB)
PDFZarządzenie CUS - ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej zzakresu nauki szkolnictwa wyższego edukacji oświaty i wychowania - Zajęcia językowe w praktyce.pdf (254,34KB)