Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LXX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 lipca 2023 r.

PDFUchwała Nr LXX_743_2023 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników.pdf (161,37KB)
PDFUchwała Nr LXX_744_2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.pdf (157,90KB)
PDFUchwała Nr LXX_745_2023 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gogolinie.pdf (444,78KB)
PDFUchwała Nr LXX_746_2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie dot. nazwy ulicy „Azaliowa”.pdf (413,14KB)
PDFUchwała Nr LXX_747_2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie dot. nazwy ulicy „Storczykowa”.pdf (342,58KB)
PDFUchwała Nr LXX_748_2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości dot. działki 132 k.m. 1 obręb Gogolin 1.pdf (155,84KB)
PDFUchwała Nr LXX_749_2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.pdf (3,27MB)
PDFUchwała Nr LXX_750_2023 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf (38,94MB)
PDFUchwała Nr LXX_751_2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (159,67KB)
PDFUchwała Nr LXX_752_2023 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI3132009 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej dla której organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.pdf (162,61KB)
PDFUchwała Nr LXX_753_2023 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok.pdf (172,02KB)