Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłaszanie przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030 - Aktualizacja 05.09.2023r.

Aktualizacja 

Szanowni Państwo, informujemy, iż nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030 został przedłużony do dnia 18.09.2023r.


Jeśli mają Państwo ciekawy pomysł, chcą zmienić lub uatrakcyjnić przestrzeń w której mieszkacie, ale brak wystarczających środków finansowych uniemożliwia ich realizację, zapraszamy do zgłoszenia propozycji projektu rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030. Dzięki temu będą mieć Państwo szansę ubiegania się o dofinansowanie swojego pomysłu ze środków unijnych lub zdobycia dodatkowych punktów podczas oceny wniosków dokonywanej przez instytucje ogłaszającą konkurs.

Nabór prowadzony jest w terminie 14.08.2023-04.09.2023r.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkań), wyznaczony został Obszar Rewitalizacji Gminy Gogolin na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030

Prosimy o zaznajomieni się z załączoną do ogłoszenia Informacją o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych.

Sposób zgłoszenia projektów:

  • w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego poniżej lub dostępnego w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • w formie elektronicznej, korzystając z poniższego linka:
    https://ankieta.deltapartner.org.pl/fiszka_gpr_gogolin  

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • przesłać listem na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

W dniu 22.08.2023 o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Gogolinie ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w sali posiedzeń, odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat przedsięwzięć, jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – zapraszamy wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji.

Załączniki:

- DOCFormularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji.doc (87,50KB) (do wydruku);
PDFUchwała Nr LXIX_741_2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Gogolin.pdf (2,96MB) (mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji);
PDFInformacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027.pdf (566,64KB)

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030:
Urząd Miejski w Gogolinie
Wydział Rozwoju i Promocji
Tel. 77 4076824 lub 4076836
E-Mail: rewitalizacja@gogolin.pl