Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o II Posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów III kadencji

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu
26 września 2023 r. (tj.wtorek) o godz. 10:00 w Centrum Przesiadkowym w Gogolinie odbędzie się II Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji.

Porządek Posiedzenia:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
  3. sprawozdanie z działalności GRS w okresie między posiedzeniowym;
  4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1. przyjęcia Programu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie III kadencji na lata 2023-2027;
  1. ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS na IV kwartał 2023 r.;
  2. wolne wnioski, zapytania, komunikaty;
  3. zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Gminnej Rady Seniorów

w Gogolinie

 

Jan Nadbrzeżny

 

 

 

PDFZawiadomienie o II posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów III kadencji.pdf (87,09KB)