Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 26 października 2023r.

PDFUchwała Nr LXXIII_765_2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2023.pdf (618,15KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_766_2023 w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf (173,00KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_767_2023 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf (199,01KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_768_2023 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2024-2027 dla Gminy Gogolin”.pdf (7,24MB)
PDFUchwała Nr LXXIII_769_2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf (3,51MB)
PDFUchwała Nr LXXIII_770_2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górażdże.pdf (4,70MB)
PDFUchwała Nr LXXIII_771_2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie dot. nazwy ulicy „Pogodna”.pdf (702,73KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_772_2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie dot. nazwy ulicy „Cicha”.pdf (979,35KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_773_2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gogolinie dot. nazwy ulicy „Malownicza”.pdf (536,78KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_774_2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (157,77KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_775_2023 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf (161,00KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_776_2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,43MB)
PDFUchwała Nr LXXIII_777_2023 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2023 rok.pdf (395,49KB)
PDFUchwała Nr LXXIII_778_2023 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024-2027.pdf (161,48KB)