Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 26 października 2023 r.

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28 i 1688) w związku z art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz Uchwały Nr LXX/744/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030, zawiadamiam, że

w dniach od 03.11.2023 r. do 01.12.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 • otwartego spotkania konsultacyjnego on-line podczas którego omówiony zostanie projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 14.11.2023 r. godz. 14:30,
  link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/83039737320?pwd=QUVrR3JvZFBCK3hXSG5kdGpCZkROdz09
 • zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, w czasie udostępnienia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji umieszczonego na stronie internetowej www.gogolin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gogolin.pl oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, który należy przesłać na adres lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line
  link do formularza: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_gpr_formularz
 • zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online,
  link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_gpr_ankieta
 • zbierania uwag ustnie do protokołu

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 26.10.2023 r. do 01.12.2023 r.:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gogolin.pl i na stronie Internetowej www.gogolin.pl;
 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w godzinach pracy urzędu;

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2023 r. (decyduje data wpływu):

 • drogą elektroniczną na adres: ,
 • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin
 • w Biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w godzinach pracy urzędu
 • poprzez formularz uwag on-line
  link do formularza: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gogolin_gpr_formularz

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.gogolin.pl i www.bip.gogolin.pl.

5. Zgłoszenie uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, email, nr telefonu.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informuje się, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gogolin z siedzibą przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: . Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.gogolin.pl.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFObwieszczenie - konsultacje projektu GPR wersja dostępna.pdf (452,02KB)
PDFObwieszczenie - konsultacje projektu GPR skan.pdf (904,05KB)
PDFGminny Program Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.pdf (3,48MB)
PDFZałącznik nr 1. Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji Gminy Gogolin.PDF (1,14MB)
DOCXFormularz konsultacji projektu GPR.docx (23,73KB)
PDFFormularz konsultacji projektu GPR.pdf (434,53KB)