Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 07.04.2024r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym

PDFRozporządzenie w sprawie zarządzenia wyborów.pdf (313,35KB)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy

DOCXklauzula CRW_zaktualizowana 13.02.2024 r.docx (19,84KB)
 


linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

PDFobwieszczenie.pdf (96,36KB)

POSTANOWIENIE NR 6/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu krapkowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFPostanowienie nr 6.2024.pdf (184,09KB)
 

POSTANOWIENIE Nr 19/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU III z dnia 12 stycznia 2024 r.  w sprawie podziału Gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFPostanowienie w sprawie podziału na okręgi wyborcze.pdf (280,25KB)


ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.20.2024 BURMISTRZA GOGOLINA  z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

PDFzarządzenie nr OR.I.0050.20.2024.pdf (164,64KB)


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gogolina z dnia 5 lutego 2024 roku
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie obwody 5.02.pdf (389,74KB)


O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gogolina z dnia 5 lutego 2024 roku
 o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie okręgi 5.02.pdf (343,99KB)


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFObwieszczenie z dnia 14.03.2024.pdf (100,33KB)

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gogolina zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

DOCXObwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach.docx (20,36KB)

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 19 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gogolinie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

DOCXObwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow.docx (40,70KB)
 


OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFobwieszczenie WKW w Opolu o listach kandydatów na radnych.pdf (6,37MB)
 

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

PDFObwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach.pdf (87,17KB)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

PDFObwieszczenie Komisarza o wynikach.pdf (110,99KB)
 


HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GOGOLINIE

DOCXdyżur Urzędnika Wyborczego.docx (14,27KB)
 


INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I DYŻURACH MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GOGOLINIE

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych

PDFInformacja MKW o składzie siedzibie i dyżurach.pdf (89,50KB)

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na burmistrza 

PDFInformacja MKW o dyżurach 04.03.pdf (87,73KB)

POSTANOWIENIE NR 760/2024  Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie

PDFzmiana składu MKW.pdf (284,41KB)
 


INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I DYŻURACH POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRAPKOWICACH

PDFInformacja o składzie komisji siedzibie dyżurach.pdf (321,86KB)
 


OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie losowań 

DOCXgm._Gogolin_informacja_o_losowaniach.docx (15,41KB)

POSTANOWIENIE NR 424/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFpostanowienie-o-powolaniu-okw.pdf (1,43MB)

POSTANOWIENIE NR 540/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III  z dnia 21 marca 2024 r.  w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Gogolin

PDFGogolin OKW 9 postanowienie.pdf (216,11KB)

POSTANOWIENIE NR 728/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Gogolin

PDFGogolin OKW nr 9 Kipka_Basczyk.pdf (208,42KB)
 

POSTANOWIENIE NR 758/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III  z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Gogolin

PDFGogolin OKW nr 4 Lipka_Matuszek.pdf (204,64KB)


POSTANOWIENIE NR 427/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFinformacja-o-pierwszym-posiedzeniu.pdf (198,58KB)

Broszura - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych 

 PDFBroszura - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dla gmin.pdf (4,52MB)

PREZENTACJA dla OKW 

PDFSAM 2024 - Prezentacja_OKW.pdf (4,94MB)

PREZENTACJA (znak X)

PPTSAM 2024 - OKW_znak X.ppt (4,41MB)
 


INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WYBORCÓW, KTÓRZY NAJPÓŹNIEJ W DNIU GŁOSOWANIA UKOŃCZĄ 60 LAT

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie, ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach ujęcia wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

5) warunkach bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego;

6) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych listach kandydatów i kandydatach.

szczegóły w załączniku:

PDF1707962101_zpow50172024-informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnym.pdf (226,58KB)

DOCXzgloszenie-zamiaru-glos-korespondencyjnego.docx (17,44KB)

PDFwniosek-o-sporzadenie-aktu-pelnomocnictwa.pdf (290,66KB)
PDFzgoda-na-przyjecia-pelnomocnictwa-do-glosowania.pdf (294,55KB)
 


 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
do Rady Miejskiej w Gogolinie sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Gogolinie

PDFprotokol z wyborów rada.pdf (75,83KB)
 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GOGOLINA sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Gogolinie

PDFprotokol z wyborów burmistrz.pdf (58,85KB)
 


II TURA  WYBORÓW

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 10 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

PDFuchwała o przeprowadzeniu ponownie wyborów.pdf (90,47KB)
 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 22 kwietnia 2024 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2024 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

DOCXObwieszczenie z dnia 22.04.docx (15,23KB)