Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.241.2023
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 2 Uchwały nr LXXIV/782/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z 22 listopada 2023 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024 - 2025, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 24 listopada 2023 r., na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin z zakresu kultury fizycznej na 2024 rok, obejmujących prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

2. Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji.

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu

Wędkarstwo sportowe w Gminie Gogolin

6 000,00 zł

2

Stowarzyszenie „Fair Play”

XVI edycja Ligi Futsalu

3 500,00 zł

3

Ludowy Klub Sportowy Obrowiec

Turniej Rzutów Karnych Obrowiec 2024

3 500,00 zł

4

Ludowy Klub Sportowy Obrowiec

Szkolenie i udział w zawodach sportowych drużyny piłki nożnej

35 000,00 zł

5

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Szkolenie i udział w zawodach - sekcja pływacka

31 500,00 zł

6

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmujące prowadzenie szkolenia i uczestnictwo w zawodach dla osób z terenu gminy Gogolin, "Piłka nożna męska i młodzieżowa"

220 000,00 zł

7

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmujące prowadzenie szkolenia i uczestnictwo w zawodach dzieci z terenu gminy Gogolin, "Akademia Piłkarska"

120 000,00 zł

8

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Organizacja i udział w zawodach T.S.K.N

Skat Sportowy - "Gminna Liga Skata Sportowego 2024"

6 000,00 zł

9

Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie

Zapasy - Gogolin - 2024

90 000,00 zł

10

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Kamyki”

Współorganizacja Mistrzostw Województwa Opolskiego w siatkówce plażowej

3 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Kamyki”

Organizacja VII biegu św. Jacka w Kamieniu Śląskim

3 000,00 zł

12

Climb Team Gogolin

Organizacja zawodów i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju

15 000,00 zł

13

Klub Biegacza Gogolin

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych, obejmujące prowadzenie treningów biegowych oraz uczestnictwo w zawodach sportowych na terenie kraju

5 000,00 zł

14

Klub Sportowy Górażdże

Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku wiejskim, organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju w ramach klubu sportowego KS Górażdże

35 000,00 zł

15

Opolski Klub Golfowy – Akademia Golfa

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział zawodników Opolskiego Klubu Golfowego w zawodach sportowych

10 000,00 zł

16

Klub Karate-Do Enso Gogolin-Krapkowice

Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach i zajęciach rekreacyjno - sportowych

33 500,00 zł

 

 

Łącznie:

620 000,00 zł

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.241.2023 - skan.pdf (535,16KB)