Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2023r.

PDFUchwała Nr LXXVI_797_2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gogolin na lata 2023-2030.pdf (4,74MB)
PDFUchwała Nr LXXVI_798_2023 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf (247,27KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_799_2023 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (236,40KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_800_2023 w sprawie wystąpienia Gminy Gogolin ze Związku Gmin Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu.pdf (160,46KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_801_2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,70MB)
PDFUchwała Nr LXXVI_802_2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.pdf (2,90MB)
PDFUchwała Nr LXXVI_803_2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żyw.pdf (167,63KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_804_2023 w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ...pdf (167,61KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_805_2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.pdf (270,11KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_806_2023 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin.pdf (236,43KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_807_2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2024.pdf (244,07KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_808_2023 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.pdf (312,14KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_809_2023 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Gogolin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.pdf (161,25KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_810_2023 w sprawie przekazania wniosku według właściwości.pdf (219,56KB)
PDFUchwała Nr LXXVI_811_2023 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie na 2023 rok.pdf (182,30KB)