Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z III Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr III/2023

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 20.12.2023 r.

które odbyło się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie

w godz. 10.00-12:00

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Fesser Renata
 2. Gabor Wiktor
 3. Kuchnia Anna
 4. Małek-Kubilas Ruta
 5. Mandola Ilona
 6. Morawiec Irmgarda
 7. Nadbrzeżny Jan
 8. Reinert Józef
 9. Sadowska Henryka
 10. Sapok Maria
 11. Szatka Maria
 12. Wandrowski Dariusz
 13. Wiora Marta
 14. Zając Krystyna

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Katarzyna Szewczyk – Sekretarz Gminy;
 4. Iwona Skowronek – Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 5. Aniela Michna – Przewodnicząca rady mieszkańców DSS;
 6. Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 7. Piotr Giecewicz – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie;
 8. Beata Worotniak – Starszy Inspektor Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej;
 9. Szymon Kliszewski – Inspektor Wydziału  Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 10. Anna Gebauer –  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

 

Do udziału w obradach Gminnej Rady Seniorów zaproszeni zostali również uczestnicy akcji „800 km na 800 – lecie Gogolina”:

 1. Renata Wancke;
 2. Maria Sajewicz;
 3. Bogusław Sajewicz;
 4. Gabriela Helferer;
 5. Krystyna Wojtala;
 6. Krystyna Nocoń;
 7. Jadwiga Smolorz;
 8. Imgarda Golenia;
 9. Reinhold Golenia.

 

Ad. 1.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości i poinformował, że na podstawie listy obecności, Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 14 członków Gminnej Rady Seniorów. 

Przewodniczący poinformował członków GRS oraz zebranych gości, że w dniu 20 grudnia swoje urodziny obchodzi Pani Maria Mnich, która z przyczyn osobistych, nie mogła uczestniczyć obradach Rady. Korzystając z okazji Przewodniczący Jan Nadbrzeżny złożył życzenia urodzinowe osobom, które w minionym czasie miały urodziny oraz w najbliższych dniach będą obchodzić urodziny -  Panu Wiktorowi Gaborowi oraz Pani Marii Sapok.

Następnie Przewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego sprawozdania został sporządzony oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.gogolin.pl Dodał także, że na bieżąco prowadzona jest Kronika Gminnej Rady Seniorów i zachęca do współredagowania .

 

Ad. 2.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny przedstawił porządek Posiedzenia, który wcześniej otrzymali wszyscy członkowie GRS:

   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;

   2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;

   3. Podsumowanie akcji „800 km na 800- lecie Gogolina”;

   4. Sprawozdanie z działalności GRS w okresie między posiedzeniowym;

   5. Ustalenie harmonogramu dyżurów członków GRS na I kwartał 2024 r.;

   6. Wolne wnioski, zapytania i komunikaty;

   7. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny zapytał czy wszyscy akceptują porządek.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 glosami „za”.

 

Ad. 3.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny po krótce przedstawił cel akcji „800 km na 800- lecie Gogolina”, która została zorganizowana w celu uczczenia Jubileuszu 800 – lecia Gogolina. Głównym zamierzeniem akcji, była mobilizacja Seniorów do aktywności fizycznej. W związku z powyższym, wraz z zbliżającym się końcem roku warto było podsumować w/w akcję, o której opowiedział Dyrektor Zespołu Sportowo- Rekreacyjnego w Gogolinie oraz koordynator akcji „800 km na 800- lecie Gogolina” – pan Piotr Giecewicz. Łącznie w akcji udział wzięło 21 seniorów, którzy łącznie pokonali 800 kilometrów jeżdżąc na rowerze, biegnąc truchtem, marszobiegiem, biegiem, pływając, a także marszem z kijkami do nordic walking. Na koniec swojej wypowiedzi pan Giecewicz zachęcał wszystkich do systematycznej aktywności fizycznej, która jest bardzo ważna w celu utrzymania prawidłowej sprawności. W ramach podziękowania za udział w akcji rozdał uczestnikom w/w przedsięwzięcia drobne upominki.

W następnej kolejności Przewodniczący GRS oddał głos Burmistrzowi Gogolina - Joachimowi Wojtali, który pozwolił sobie przedstawić zebranym gościom relację z wydarzeń, które odbyły się w ciągu mijającego roku,  podczas których wszyscy mieszkańcy mogli wspólnie obchodzić Jubileusz Gogolina. Następnie Burmistrz poinformował Seniorów, że po wielu staraniach Dyrektora GOZ, pana Andrzeja Mrowca, w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie pracę rozpoczęły nowe poradnie specjalistyczne, które z pewnością zapewnią seniorom szybki dostęp do lekarza specjalisty. W kolejnym punkcie swojej wypowiedzi przedstawił Seniorom plany samorządu gminy względem polityki senioralnej oraz zapewnił, że w budżecie gminy na 2024 rok są zapewnione środki finansowe na rzecz seniorów. Następnie Burmistrz podziękował pracownikom Centrum Usług Społecznych oraz dyrektorowi Markowi Korniakowi za zorganizowaną akcję pn.”Strefa ciepłych serc”, której celem było spotkanie się mieszkańców gminy w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Spotkanie było adresowane nie tylko dla ludzi ubogich i seniorów, ale całych rodzin, podczas których pracownicy CUS dzielili posiłkiem oraz smakołykami podarowanymi przez lokalnych przedsiębiorców. Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz złożył członkom GRS oraz zebranym gościom życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku oraz poinformował, że w związku z obowiązkami służbowymi musi opuścić posiedzenie, za co przeprosił zgromadzonych na sali.    

 

 

Ad.4.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów III kadencji w Gogolinie za okres od  26.09.2023 r. do 20.12.2023 r.

 

Gminna Rada Seniorów i jej członkowie w okresie sprawozdawczym uczestniczyli
w następujących wydarzeniach:

 

02.10.2023 r.

40. osobowa grupa członków Klubu Seniora uczestniczyła w wycieczce do Mosznej. Z przewodnikiem zwiedzili zamek oraz spacerowali po parku. Później pojechali na Górę św. Anny  i na zakończenie zjedli smaczny obiad w restauracji w Leśnicy.

 

11.10.2023 r.

W Centrum Przesiadkowym w Gogolinie członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) rozpoczęli cykl jesiennych wykładów spotkaniem z pracownikami Instytutu Śląskiego w Opolu. Zaprezentowano stronę internetową  pt. „Pamiętamy”, która zawiera materiały historyczne z Opolszczyzny. Odbyła się również projekcja dwóch filmów o kobietach zaangażowanych podczas Plebiscytu na Śląsku..

 

12.10.2023 r.

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie zorganizował na bullodromie w parku przy
ul Ligonia zawody w bulle, w których uczestniczyło sześć zespołów ze środowiska seniorów. Uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy.

 

13.10.2023 r.

Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku korzystając z pięknej aury wzięli udział
w wycieczce rowerowej do Gogolina, Odrowąża, Malni i Krapkowic (dz. Otmęt). Zatrzymali się po drodze  w Odrowążu w miejscu spotkań dla mieszkańców - pod okazałą wiatą, potem pojechali nad źródełko położone nad Odrą i poprzez Malnię ruszyli w dalszą drogę do otmęckiego lasku. Kilkunasto kilometrową trasę mogli zaliczyć jako swój udział w akcji „800 km na 800-lecie Gogolina”.

 

18.10.2023 r.

W GC Kultury w „Nutka Cafe” w Gogolinie czlonkowie UTW spotkali się z Joachimem Wojtalą, Burmistrzem Gogolina, który zapoznał ich z planami inwestycji w naszej gminie, a także opowiedział o przyznanych Gminie Gogolin nagrodach ogólnopolskich za gospodarność, rozwój społeczny i efekty inwestycyjne.

 

21.10.2023 r.

Członkowie UTW wzięli udział w wycieczce do Raciborza gdzie zwiedzili zabytkowy browar, który działa w tym miejscu od XVI wieku. Zapoznali się też z technologią warzenia tego trunku. Odwiedzili również dwa muzea, gdzie podziwiali stare zbroje, cynowe naczynia, obrazy, a także mumię – jedyną taką na terenie Śląska, dawny gabinet dentystyczny oraz izbę regionalną z ekspozycją strojów.

Natomiast w domu kultury wysłuchali dwóch prelekcji w ramach Festiwalu „Wiatraki”, obejrzeli fotografie kobiet Patryka Bułhaka z jego wypraw do Iranu i Sri Lanki. Druga prelekcja dotyczyła niezwykłej działalności sportowców, alpinistów, ratowników górskich na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

25.10.2023 r.

W Centrum Przesiadkowym w Gogolinie członkowie UTW wysłuchali wykładu Anny Kowolik, farmaceuty i dietetyka na temat działania leków, o ich zamiennikach i suplementach lekowych.

 

27.10.2023 r.

Członkowie UTW uczestniczyli w wycieczce do Brzegu, gdzie z przewodnikiem Zamek Piastów, kościół pw. Krzyża Świętego i św. Mikołaja, Ratusz i jego pomieszczenia, stare miasto oraz najstarszą kamienicę.

 

28.10.2023 r.

W hali sportowej im. Braci Blautów Gogolinie odbyła się IV Olimpiada Seniora, w której uczestniczyło blisko 200 seniorów reprezentujących poszczególne sołectwa, DSS św. Barbara w Kamionku, Klub Seniora i Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak również reprezentacja seniorów z Klubu Seniora w Gminie Walce. Reprezentacje seniorów startowały w siedmiu konkurencjach. Wszyscy uczestnicy potraktowali swój udział jako wspaniałą zabawę i okazję do miłych spotkań. Można było podziwiać piękne pokazy w wykonaniu dzieci z sekcji gimnastyki artystycznej „MAGIA”, wystąpił, zespół taneczny z UTW oraz dopisali kibice, którzy podziwiali zmagania sportowców i gorąco dopingowali. Uczestnikom zapewniono smakowity poczęstunek i każdy z nich otrzymał czapkę z logo Gogolina.

Podczas tej olimpiady nastąpiła inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora. Posiadacze „karty” będą mieli możliwość korzystania ze zniżek m. innymi w przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury, sanatoriach i uzdrowiskach.  Na zakończenie olimpiady humorystyczną ocenę imprezy dokonało jury pod przewodnictwem Kol. Anieli Michny.

Słowa uznania za wspaniałą organizację Olimpiady Seniora należą się pracownikom Zespołu Rekreacyjno - Sportowego oraz sędziom, GC Kultury i  Gminnej Biblioteki Publicznej, red. Donaldowi Przybylskiemu, który był moderatorem imprezy, a także Burmistrzowi Gogolina, Joachimowi Wojtali, który dał innym przykład uczestnicząc w zmaganiach sportowych.

 

 

08.11.2023 r.

W gabinecie Burmistrza Gogolina odbyło się spotkanie Kapituły Konkursu Nagrody Burmistrza Gogolina „Zwykli – Niezwykli”. Omówiono tryb postępowania, zapoznano się z kandydaturami oraz rozpatrzono wnioski o przyznanie tej nagrody.

 

W tym dniu grupa członków UTW wybrała się na wycieczkę rowerową do Choruli, gdzie spotkała się z Dariuszem Wandrowskim, Prezesem Stowarzyszenia „Wykuwamy Przyszłość”. Wysłuchali wykładu z historii rz. Odry, między innymi o pracach przy regulacji biegu rzeki, a także opowieści o pogańskich bóstwach, które w dawnych czasach czcili mieszkańcy tych ziem.

 

11.11.2023 r.

Wraz z licznymi delegacjami reprezentującymi instytucje z terenu gminy Gogolin,  członkowie GRS wzięli udział w uroczystym capstrzyku z okazji Święta Niepodległości. Wystawiono poczty sztandarowe. Po odśpiewaniu hymnu narodowego poszczególne delegacje dokonały złożenia wieńców pod pomnikiem w Gogolinie. Potem w GC Kultury można było podziwiać piękną scenografię i patriotyczny występ uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim. W uroczystości uczestniczyli włodarze naszej gminy na czele z Burmistrzem Gogolina, Joachimem Wojtalą  i Piotrem Czokiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej.

W następnym dniu w kościele parafialnym pw. NSPJ  w Gogolinie odprawiona została msza w intencji za Ojczyznę.

 

22.11.2023 r.

W GC Kultury w „Nutka Cafe” w Gogolinie odbyło się spotkanie członków UTW z Rafałem Świeradem, członkiem Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Opowiadał o ptakach, które można spotkać na tutejszym terenie, o ich zwyczajach lęgowych i potrzebach pokarmowych, prezentował też nagrania ptasich głosów.

 

 

23.11.2023 r.

Odbyło się webinarium CEDUR czyli seminarium online nt. „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego”. Prowadzący seminarium w oparciu  o przykłady z życia wzięte pokazali jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić. Webinarium było skierowane do seniorów oraz osób opiekujących się seniorami, czyli najbardziej narażonych na działania cyberprzestępców podszywających się pod pracowników Urzędu KNF oraz innych instytucji finansowych.

 

W tym dniu po południu ponad 40. osobowa grupa seniorów z UTW i Klubu Seniora wyjechała do Opola, żeby w Galerii Sztuki Współczesnej obejrzeć wystawę noszącą intrygujący tytuł „Chcąc pogodzić wszystkich, nie zadowolisz nikogo”. Uczestników oprowadziła po wystawie Agnieszka Miś, która przedstawiła refleksje twórców obrazów i kompozycji. Podczas zwiedzania wystawy, członkowie GRS natknęli się na kilka interesujących haseł oraz tekstów. Niektóre z nich, są nadal aktualne, bo przystają do dzisiejszych czasów. W szczególności:

Wiele też dotkliwych klęsk spadło na różne państwa z powodu walk partyjnych, które zdarzają się i zawsze zdarzać będą, jak długo natura ludzka pozostanie niezmienna”...

 

albo inne: „ Przywódcy polityczni jednej i drugiej partii posługiwali się pięknymi hasłami, mówili o równouprawnieniu wszystkich obywateli albo o rządach rozumnej arystokracji, ale w rzeczywistości mówiąc o sprawie ogólnej walczyli między sobą o swe prywatne interesy”...

 

„ Zmieniano dowolnie znaczenie wielu wyrazów. Nierozumna zuchwałość uznana została za pełną dla przyjaciół odwagę, przezorna wstrzemięźliwość – za szukające pięknego pozoru tchórzostwo, umiar – za ukrytą bojaźliwość, a kto z sasady radził się rozumu, uchodził za człowieka wygodnego i leniwego […] Ten, kto się oburzał i gniewał, zawsze znajdował posłuch, ten kto się mu sprzeciwiał – był podejrzany [...]”

To są cytaty z „Wojny peloponeskiej”, w tłumaczeniu Kazimierza Kumanieckiego, a ich autorem jest historyk Tukidydes z Aten żyjący w latach ok. 471 – 393 r.p.n.e., który opisywał wojnę peloponeską oraz toczące się spory o władzę w starożytnej Grecji.

Wyjazd na wystawę sfinansowano z projektu Fundacji Górażdże. Należy zauważyć, że zostaliśmy niezwykle gościnnie przyjęci, poczęstowano nas kawą i ciastkami, a potem przewodnik oprowadził po wystawie.

 

24.11.2023 r.

W GC Kultury w Gogolinie odbył się Salon Nagrody Burmistrza pn. „Zwykli – Niezwykli”. Wręczano nagrody i wyróżnienia najaktywniejszym mieszkańcom i organizacjom. Przybyło wielu znakomitych gości, a wśród nich pochodzący z Gogolina poseł na Sejm RP – Adam Gomoła.

Wśród wyróżnionych byli nasi seniorzy, między innymi Julian Kuklewski, Dariusz Wandrowski, Andrzej Halski, a także policjant st. sierż. Arkadiusz Bieganowski, który uratował człowieka. Wyróżniono tez osoby wyplatające korony żniwne z Gogolina – Karłubca 
i Odrowąża, Wyróżniono również Heinricha Swobodę zamieszkałego w Niemczech, który od wielu lat jako wolontariusz dostarcza sprzęt i materiały dla potrzebujących w naszej gminie.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podsumował obchody jubileuszu 800 – lecia Gogolina wspominając o wydarzeniach i przedsięwzięciach, które zostały zrealizowane z tej okazji. Podziękował też członkom rady programowej obchodów 800 – lecia Gogolina.

Zaprezentowano bogaty program artystyczny, w którym wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Rafała Jilga, Marka Śmiecha i Andrzeja Weinkopfa. Z pięknym programem wystąpiły panie z Kamienia Śląskiego i Odrowąża, dzieci z zespołu gimnastyki artystycznej „MAGIA”,  mażoretki z zespołu „ARRIVA”, a także piosenkarka Aleksandra Grzywaczyk.

 

 

 

25.11.2023 r.

W GC Kultury w Gogolinie odbyła się zabawa, a w zasadzie był to bal kostiumowy, którego organizatorem było Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Okaż Serce Innym”. W imprezie wzięli udział seniorzy oraz zaproszeni goście, a wśród nich Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz                  z małżonką i Piotr Czok, Przewodniczący Rady Miejskiej. Uczestnicy  bawili się przy dobrej muzyce, były też ciekawe konkursy, smakowity poczęstunek i loteria fantowa.

 

30.11.2023 r.

W „andrzejki”, przy pięknej słonecznej pogodzie kilkudziesięcio osobowa grupa seniorów (głównie członków UTW) miłośników nordic walking, jak również gość zaproszony Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wraz z małżonką uczestniczyli w wyjeździe do Głuchołaz. Zwiedzali to piękne nadgraniczne miasto, które ma niezwykłą historię i wspaniałe zabytki. Uczestników tej eskapady oprowadzał przewodnik, znawca historii i miłośnik tej okolicy. Na zakończenie wszyscy udali się na smakowity posiłek do siedziby lokalnego stowarzyszenia. Organizatorem wyjazdu był Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie.

 

 

Na początku grudnia grupa seniorów pod kierunkiem Marty Wiora przygotowała 300 paczek świątecznych, które dostarczyła wszystkim członkom Klubu Seniora w naszej gminie.

 

06.12.2023 r.

W restauracji „Zimmermann” w Gogolinie spotkała się grupa seniorek w ramach cyklu środowych spotkań. W sali kominkowej spożyły smaczny obiad, a potem przy kawie i ciastku prowadziły rozmowy, wspominały mikołajowe zwyczaje i śpiewały popularne pieśni.

 

Podobne spotkanie w mikołajkowym nastroju zorganizowali członkowie UTW, którzy wzajemnie obdarowali się prezentami, mieli sposobność do miłych rozmów i gry na planszówkach. Natomiast Zofia Surgol-Wachtarczyk zaprezentowała instruktażowy filmik
o górnym rozpalaniu w piecu i jaki ma to pozytywny, ekologiczny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego.

 

10.12.2023 r.

GC Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie zorganizowali Kiermasz Mikołajkowy. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy, szczególnie dzieci. Przygotowano wiele atrakcji, można było zakupić piękne stroiki świąteczne oraz podziwiać występy artystyczne przedszkolaków.

 

13.12.2023 r.

W restauracji „Karolinka” w Gogolinie około 90. ciu członków Uniwersytetu Trzeciego  Wieku spotkało się na kolacji wigilijnej. Przybyli też księża gogolińskich parafii i odbyła się wspólna modlitwa, składano sobie życzenia, śpiewano kolędy przy akompaniamencie zespołu „Wędrująca Kapela”. Podano tradycyjną potrawę wigilijną – barszczyk z uszkami i danie rybne, a potem ciastka i kawę. Przez cały czas tego spotkania rozmawiano o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia, a na zakończenie przekazano uczestnikom nowe kalendarze
z reprodukcją prac plastycznych wykonanych przez mieszkańców DSS Św. Barbara
w Kamionku.

 

15.12.2023 r.

W GC Kultury w Gogolinie odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne członków Klubu Seniora z Gogolina. Można było podziwiać piękny występ dzieci z Przedszkola Nr 3 w Gogolinie, które zaprezentowały jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestników spotkania powitała Marta Wiora, a wśród nich gości: Joachima Wojtalę, Burmistrza Gogolina i jego małżonkę, Piotra Czoka, Przewodniczącego Rady Miejskiej,  Iwonę Cimek, dyrektora GC Kultury, Agnieszkę Karoń - Wieczorek, zastępcę dyrektora CUS oraz ks.Tomasza Rehlisa, proboszcza parafii pw. NSPJ  w Gogolinie, który poświęcił opłatki. Burmistrz i Przewodniczący RM złożyli wszystkim życzenia świąteczne życząc radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Potem uczestnicy wigilii składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem. Podano smakowity obiad, a także pierniki świąteczne oraz kawę i śpiewano kolędy.

 

17.12.2023 r.

W restauracji „Linder” w Malni rada sołecka zorganizowała spotkanie wigilijne dla kilkudziesięciu seniorów i osób samotnych. Zebrani na sali składali sobie życzenia i dzielili opłatkiem, a także zostali poczęstowani piernikiem świątecznym  i smacznym posiłkiem oraz otrzymali piernikowe choineczki wykonane przez dzieci ze świetlicy. Z programem artystycznym wystąpiły dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Malni. W tym uroczystym spotkaniu wzięli również udział proboszcz parafii Malnia - ks. Hubert Sklorz,  Przewodniczący RM w Gogolinie - Piotr Czok, Wiceburmistrz Gogolina - Krzysztof Reinert, Sekretarz UM - Katarzyna Szewczyk, Dyrektor GC Kultury - Iwona Cimek oraz Dyrektor CUS Marek Korniak.

 

W okresie sprawozdawczym środowisko seniorów otrzymywało pocztą internetową szereg informacji, także instrukcji, które Przewodniczący przekazywał członkom GRS dysponującymi e-adresami. To mniej więcej 1/3 osób składu, które przekazała innym seniorom ze swego otoczenia.

Pan Jan Nadbrzeżny otrzymał również  materiały od:

p. Beaty Worotniak – pakiet info nt. Profilaktyki, sposobu postępowania, zachowania daleko idącej ostrożności przy stosowaniu leków, które niektórzy zażywają bez kontroli lekarzy (problem z przedawkowaniem leków, zjawisko lekomanii), sposób korzystania z e-recept itp.

 

od p. Anny Gebauer – najnowszy numer newsletteru edukacyjno-informacyjnego „ABC bezpiecznego seniora – internauty” -  informator wydawany ze środków Rządowego Programu na Rzecz Osób Starszych „AKTYWNI”. Przekazywane informacje dotyczą sfery e- usług publicznych, e-bankowości, e-sklepu (sprzedaży internetowej), e-kultury. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 14 głosami „za”.

 

Ad. 5.

Przewodniczący GRS poinformował, iż dyżury w ramach Gminnego Punktu Doradztwa
w IV kw. tego roku odbyły się bez zakłóceń i wszyscy, którzy się zadeklarowali dyżurować ten obowiązek wypełnili. Wobec tego poprosił o wpisywanie się na dyżury kolejnego kwartału. 

Wobec powyższe harmonogram dyżurów na I kw. 2024 roku kształtuje się następująco:

 • 02.01.2024 r. (CAW Chorula, świetlica) – pan Dariusz Wandowski;
 • 02.01.2024 r. „Sołtysówka” w Kamionku – pani Renata Fesser;
 • 02.01.2024 r. (świetlica młodzieżowa w Malni) – pan Jan Nadbrzeżny;
 • 04.01.2024 r.. (świetlica młodzieżowa w Górażdżach) – pan Józef Reinert;
 • 02.01.2024 r. (siedziba KGW-Kamieńskie babki w Kamieniu Śląskim) – pani Irmgarda Morawiec;
 • 03.01.2024 r. (salka katechetyczna w Obrowcu) – pani Anna Kuchnia;
 • 02.01.2024 r. (Świetlica w Zakrzowie) – pan Wiktor Gabor;
 • 02.01.2024 r. (CAW w Odrowążu) – pani Ilona Mandola
 • 02.01.2024 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Maria Szatka;
 • 06.02.2024 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Henryka Sadowksa;
 • 05.03.2024 r. (CUS Gogolin, siedziba UTW) – pani Maria Sapok.

 

 

Ad. 6.

Pan Jan Nadbrzeżny przewodniczący GRS zapytał czy ktoś chciałby omówić jakąś sprawę bądź zapytanie.

 

O głos poprosił pan Piotr Czok - Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, otrzymując prawo głosu.

 

Korzystając z okoliczności zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Przewodniczący Piotr Czok złożył Członkom Gminnej Rady Seniorów oraz zebranym gościom serdeczne życzenia, życząc również wszystkiego dobrego w nadchodzącym Nowym Roku.

 

 

Ad. 7.

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył III Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, składając przybyłym członkom i zaproszonym gościom podziękowanie za udział w posiedzeniu, a także korzystając
z okoliczności złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2024 Roku. 

 

 

                                            Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie

                                                                                                                          Jan Nadbrzeżny 

 

Protokołowała:

Anna Gebauer                                                                                                                  

 

 

 

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

PDFProtokół z III posiedzenia Gminnej Rady Seniorów- skan z odręcznym podpisem.pdf.pdf (1 000,86KB)