Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w sferze kultury w 2024 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy obejmujący zadania w sferze kultury w 2024 roku skierowanym do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Rodzaj zadania:
1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
3) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.3.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (196,43KB)
PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.3.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skan.pdf (2,37MB)
RTFWzór oferty.RTF (242,30KB)
RTFWzór sprawozdania.RTF (194,18KB)
DOCRamowy wzór umowy.doc (174,00KB)