Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmujących zadania w sferze kultury w 2024 roku

Zarządzenie w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  na członków komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 r.  zadań publicznych w sferze kultury w zakresie: 
1. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
3. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.4.2024 w sprawie nabór na członków komisji konkursowej.pdf (255,15KB)
PDFZarządzenie Nr OR.I.0050.4.2024 w sprawie nabór na członków komisji konkursowej skan.pdf (1,37MB)