Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2024/2025

Zarządzenie Nr OR.I.0050.2.2024
Burmistrza Gogolina

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

§ 2. Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Gogolina


Joachim Wojtala

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.I.0050.2.2024
Burmistrza Gogolina
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice dzieci, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. Termin składania deklaracji przypada na 1-7 marca 2024 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8-22 marca 2024 r.

18-21 czerwca 2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 marca 2024 r.

do 26 czerwca 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych.

5 kwietnia 2024 r.

28 czerwca 2024 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

8-12 kwietnia 2024 r.

1-3 lipca 2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

15 kwietnia 2024 r.

5 lipca 2024 r.

6

Potwierdzenie przez rodziców woli uczęszczania do wskazanego przez Burmistrza Gogolina przedszkola.

do 24 maja 2024 r.

Nie dotyczy.

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.I.0050.2.2024
Burmistrza Gogolina
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Terminy czynności w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8-22 marca 2024 r.

6-10 maja 2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 28 marca 2024 r.

do 16 maja 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 kwietnia 2024 r.

17 maja 2024 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

8-12 kwietnia 2024 r.

20-22 maja 2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

15 kwietnia 2024 r.

23 maja 2024 r.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie NR OR.0050.2.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025:

PDFZarządzenie.OR.I.0050.2.2024.pdf (586,84KB)
 

2. Uchwała Nr VII_66_2019  Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin:

PDFUchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli.pdf (541,36KB)
 

3. Uchwała Nr XXXI_268_2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wymagań:
PDFUchwała Nr XXXI_268_2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych.pdf (111,22KB)
 

4. Zasady rekrutacji do przedszkoli w Gminie Gogolin:

PDFZasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024_2025.pdf (175,64KB)
 

5. Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Gogolin na rok szkolny 2023/2024 – poradnik dla rodziców:

PDFRekrutacja_2024_2025_poradnik dla rodziców.pdf (211,95KB)
 

6. Instrukcja Składanie deklaracji:

PDFInstrukcja Składanie deklaracji.pdf (387,09KB)
 

7. Instrukcja Składanie wniosku:

PDFInstrukcja Składanie wniosku.pdf (1,20MB)