Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                         Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 stycznia 2024r. (wtorek) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. zatwierdzenie sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2023:
 1. sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
 2. sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 3. sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
 4. sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
 5. sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 6. sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 1. zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2024 rok:

a. zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,

b. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

c. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,

d. zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

e. zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

     9. Sprawozdanie z realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Gogolin;

    10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 1. przyjęcia Programu Usług Społecznych Gminy Gogolin,
 2. zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin,
 3. wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 4. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin,
 5. uchylenia uchwały nr LXXVI/809/2023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do reprezentowania Gminy Gogolin w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
 6. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na zadanie inwestycyjne: malowanie wnętrza kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Jacka w Kamieniu Śląskim),
 7. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na zadanie inwestycyjne: remont kaplicy-dzwonnicy w Choruli),
 8. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na zadanie inwestycyjne: remont drewnianego kościoła w Malni),
 9. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na zadanie inwestycyjne: remont elewacji kościoła w Obrowcu),
 10. udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego),
 11. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2024 rok.

     11. wolne wnioski i informacje;

     12. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                         Piotr Czok

Projekty uchwał (skan):

PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_a_2024.pdf (8,98MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_b_2024.pdf (470,53KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_c_2024.pdf (392,45KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_d_2024.pdf (3,07MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_e_2024.pdf (275,86KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_f_2024.pdf (427,57KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_g_2024.pdf (363,05KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_h_2024.pdf (363,24KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_i_2024.pdf (357,31KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_j_2024.pdf (298,29KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_k_2024.pdf (2,38MB)
 

Projekty uchwał (pliki dostępne):

PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_a_2024.pdf (1,90MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_b_2024.pdf (237,11KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_c_2024.pdf (243,02KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_d_2024.pdf (601,81KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_e_2024.pdf (233,38KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_f_2024.pdf (237,11KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_g_2024.pdf (233,13KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_h_2024.pdf (231,50KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_i_2024.pdf (231,89KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_j_2024.pdf (224,97KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXVII_k_2024.pdf (294,29KB)