Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.9.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 17-01-2024 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Gogolinna lata 2024 - 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 23 ust.1, art. 25 ust 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjęcie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024 - 2026, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Realizację planu, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia powierza się zastępcy naczelnika Wydziału Planowania i Nieruchomości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.9.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 17-01-2024 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Gogolinna lata 2024.pdf (695,94KB)

PDFZalacznik1 OR.I.0050.9.2024.pdf (368,80KB)