Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2024

Styczeń 2024

1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2024  z dnia 02.01.2024 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych.
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2024 skan.pdf (290,42KB)
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2024.pdf (225,63KB)

2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2024  z dnia 12.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2024 skan.pdf (251,99KB)
PDF2. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.2.2024.pdf (286,48KB)

3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2024  z dnia 15.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2024 skan.pdf (559,67KB)
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2024.pdf (198,01KB)

4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2024  z dnia 15.01.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmujących zadania w sferze kultury w 2024 r.
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2024 skan.pdf (346,72KB)
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2024.pdf (255,27KB)

5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2024  z dnia 16.01.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 r.
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2024 skan.pdf (524,97KB)
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2024.pdf (192,79KB)

6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2024  z dnia 16.01.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2024skan.pdf (348,73KB)
PDF6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2024.pdf (283,33KB)

7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2024  z dnia  17.01.2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Gogolin na  2024 rok.
PDF7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2024 skan.pdf (4,02MB)

8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2024  z dnia 17.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2024 skan.pdf (476,73KB)
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2024.pdf (255,91KB)

9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2024  z dnia 17.01.2024 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026.
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2024 skan.pdf (787,66KB)
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2024.pdf (510,24KB)

10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2024  z dnia 22.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2024 skan.pdf (150,60KB)
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2024.pdf (217,31KB)

11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2024  z dnia 22.01.2024 r. dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2024 skan.pdf (263,69KB)
PDF11. Zarządzenei Nr Or.I.0050.11.2024.pdf (125,41KB)

12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2024  z dnia 23.01.2024 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste powietrze”.
PDF12. Zarządzenei Nr Or.I.0050.12.2024 skan.pdf (3,48MB)
PDF12. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.12.2024.pdf (1,48MB)

13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2024  z dnia 30.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2024 skan.pdf (486,29KB)
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2024.pdf (149,03KB)

14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2024  z dnia 31.01.2024 r. w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2024 skan.pdf (291,83KB)
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2024.pdf (230,36KB)

15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2024  z dnia 31.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2024 skan.pdf (86,18KB)
PDF15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2024.pdf (211,35KB)

16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2024  z dnia 31.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2024 skan.pdf (96,52KB)
PDF16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2024.pdf (108,31KB)