Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2024

Styczeń 2024

1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2024  z dnia 02.01.2024 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych.
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2024 skan.pdf (290,42KB)
PDF1. Zarządzenie Nr Or.I.0050.1.2024.pdf (225,63KB)

2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2024  z dnia 12.01.2024 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF2. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2.2024 skan.pdf (251,99KB)
PDF2. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.2.2024.pdf (286,48KB)

3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2024  z dnia 15.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2024 skan.pdf (559,67KB)
PDF3. Zarządzenie Nr Or.I.0050.3.2024.pdf (198,01KB)

4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2024  z dnia 15.01.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmujących zadania w sferze kultury w 2024 r.
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2024 skan.pdf (346,72KB)
PDF4. Zarządzenie Nr Or.I.0050.4.2024.pdf (255,27KB)

5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2024  z dnia 16.01.2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 r.
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2024 skan.pdf (524,97KB)
PDF5. Zarządzenie Nr Or.I.0050.5.2024.pdf (192,79KB)

6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2024  z dnia 16.01.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
PDF6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2024skan.pdf (348,73KB)
PDF6. Zarządzenie Nr Or.I.0050.6.2024.pdf (283,33KB)

7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2024  z dnia  17.01.2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Gogolin na  2024 rok.
PDF7. Zarządzenie Nr Or.I.0050.7.2024 skan.pdf (4,02MB)

8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2024  z dnia 17.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2024 skan.pdf (476,73KB)
PDF8. Zarządzenie Nr Or.I.0050.8.2024.pdf (255,91KB)

9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2024  z dnia 17.01.2024 r. w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2024-2026.
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2024 skan.pdf (787,66KB)
PDF9. Zarządzenie Nr Or.I.0050.9.2024.pdf (510,24KB)

10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2024  z dnia 22.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2024 skan.pdf (150,60KB)
PDF10. Zarządzenie Nr Or.I.0050.10.2024.pdf (217,31KB)

11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2024  z dnia 22.01.2024 r. dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF11. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2024 skan.pdf (263,69KB)
PDF11. Zarządzenei Nr Or.I.0050.11.2024.pdf (125,41KB)

12. Zarządzenie Nr Or.I.0050.12.2024  z dnia 23.01.2024 r. w sprawie regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste powietrze”.
PDF12. Zarządzenei Nr Or.I.0050.12.2024 skan.pdf (3,48MB)
PDF12. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.12.2024.pdf (1,48MB)

13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2024  z dnia 30.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2024 skan.pdf (486,29KB)
PDF13. Zarządzenie Nr Or.I.0050.13.2024.pdf (149,03KB)

14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2024  z dnia 31.01.2024 r. w sprawie ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2024 skan.pdf (291,83KB)
PDF14. Zarządzenie Nr Or.I.0050.14.2024.pdf (230,36KB)

15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2024  z dnia 31.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2024 skan.pdf (86,18KB)
PDF15. Zarządzenie Nr Or.I.0050.15.2024.pdf (211,35KB)

16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2024  z dnia 31.01.2024 r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2024 skan.pdf (96,52KB)
PDF16. Zarządzenie Nr Or.I.0050.16.2024.pdf (108,31KB)

 

Luty 2024

17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2024  z dnia 01.02.2024 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2024 r. pn."Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2024-2027".
PDF17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2024 skan.pdf (6,67MB)
PDF17. Zarządzenie Nr Or.I.0050.17.2024.pdf (2,07MB)

18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2024  z dnia 01.02.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2024 r. pn."Program profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2024-2027".
PDF18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2024 skan.pdf (7,67MB)
PDF18. Zarządzenie Nr Or.I.0050.18.2024.pdf (2,41MB)

19. Zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2024  z dnia 01.02.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2024 r. pn."Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców w Gminie Gogolin na lata 2024-2027".
PDF19. Zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2024 skan.pdf (7,68MB)
PDF19. Zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2024.pdf (2,41MB)

20. Zarządzenie Nr Or.I.0050.20.2024  z dnia 02.02.2024 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
PDF20. Zarządzenie Nr Or.I.0050.20.2024 skan.pdf (93,88KB)
PDF20. Zarządzenie Nr Or.I.0050.20.2024.pdf (164,64KB)

21. Zarządzenie Nr Or.I.0050.21.2024  z dnia 02.02.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF21. Zarządzenie Nr Or.I.0050.21.2024 skan.pdf (179,79KB)
PDF21. Zarządzenie Nr Or.I.0050.21.2024.pdf (118,38KB)

22. Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2024  z dnia 06.02.2024 w sprawie powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury.
PDF22. Zarządzenie Nr Or.I.0050.22.2024 skan.pdf (74,07KB)
PDF22. Zarządzenie Nr OR.I.0050.22.2024.pdf (163,23KB)

23. Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2024  z dnia 07.02.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży, najmu i użyczenia oraz ustalenia ceny.
PDF23. Zarządzenie Nr Or.I.0050.23.2024 skan.pdf (169,86KB)
PDF23. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.23.2024.pdf (411,08KB)

24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2024  z dnia 09.02.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ustalenia ceny.
PDF24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2024 skan.pdf (146,86KB)
PDF24. Zarządzenie Nr Or.I.0050.24.2024.pdf (251,88KB)

25. Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2024  z dnia 13.02.2024 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.0050.19.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2024 r. pn. "Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców w Gminie Gogolin na lata 2024-2027".
PDF25. Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2024 skan.pdf (6,74MB)
PDF25. Zarządzenie Nr Or.I.0050.25.2024.pdf (2,04MB)

26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2024  z dnia 13.02.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia na terenie Gminy Gogolin w roku 2024.
PDF26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2024 skan.pdf (76,92KB)
PDF26. Zarządzenie Nr Or.I.0050.26.2024.pdf (161,57KB)

27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2024  z dnia 13.02.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadań publicznych gminy w sferze kultury.
PDF27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2024 skan.pdf (169,95KB)
PDF27. Zarządzenie Nr Or.I.0050.27.2024.pdf (176,72KB)

28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2024  z dnia 14.02.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2024 roku.
PDF28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2024 skan.pdf (79,41KB)
PDF28. Zarządzenie Nr Or.I.0050.28.2024.pdf (164,58KB)

29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2024  z dnia 19.02.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2024 skan.pdf (199,89KB)
PDF29. Zarządzenie Nr Or.I.0050.29.2024.pdf (118,43KB)

30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2024  z dnia 20.02.2024 w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin w roku szkolnym 2023/2024.
PDF30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2024 skan.pdf (159,31KB)
PDF30. Zarządzenie Nr Or.I.0050.30.2024.pdf (227,45KB)

31. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2024 z dnia 20.02.2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie.
PDF31. Zarządzenie Nr Or.I.0050.31.2024 skan.pdf (654,83KB)
PDF31. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.31.2024.pdf (339,29KB)

32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2024 z dnia 21.02.2024 w sprawie powołania komitetu Rewitalizacji.
PDF32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2024 skan.pdf (156,44KB)
PDF32. Zarządzenie Nr Or.I.0050.32.2024.pdf (169,61KB)

33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2024  z dnia 21.02.2024 w sprawie dokonania zmian budżety gminy Gogolin na 2024.
PDF33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2024 skan.pdf (92,20KB)
PDF33. Zarządzenie Nr Or.I.0050.33.2024.pdf (209,63KB)

34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2024 z dnia 21.02.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowych dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF34. Zarządzenie Nr Or.I.0050.34.2024 skan.pdf (105,32KB)
PDF34. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.34.2024.pdf (110,14KB)

35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2024 z dnia 26.02.2024 w sprawie powołania komisji konkursu do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programów polityki zdrowotnej na terenie gminy Gogolin w 2024 roku.
PDF35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2024 skan.pdf (103,74KB)
PDF35. Zarządzenie Nr Or.I.0050.35.2024.pdf (164,18KB)

36. Zarządzenie Nr Or.I.0050.36.2024  z dnia 26.02.2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Inicjatyw Społecznych Miasta Gogolin na 2024 rok.
PDF36. Zarządzenie Nr Or.I.0050.36.2024 skan.pdf (847,69KB)
PDF36. Zarządzenie Nr Or.I.0050.36.2024.pdf (470,46KB)

37. Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2024 z dnia 27.02.2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF37. Zarządzenie Nr Or.I.0050.37.2024 skan.pdf (277,29KB)
PDF37. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.37.2024.pdf (228,92KB)

38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2024  z dnia 28.02.2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2024 skan.pdf (89,52KB)
PDF38. Zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2024.pdf (211,76KB)

39. Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2024  z dnia 28.02.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF39. Zarządzenie Nr Or.I.0050.39.2024 skan.pdf (293,42KB)
PDF39. Zarządzenie Nr OR.I.0050.39.2024.pdf (124,06KB)

40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2024 z dnia  29.02.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF40. Zarządzenie Nr Or.I.0050.40.2024 skan.pdf (203,07KB)
PDF40. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.40.2024.pdf (121,44KB)

41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2024 z dnia  29.02.2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2024 skan.pdf (172,96KB)
PDF41. Zarządzenie Nr Or.I.0050.41.2024.pdf (211,60KB)

42. Zarządzenie Nr Or.I.0050.42.2024 z dnia  29.02.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF42. Zarządzenei Nr Or.I.0050.42.2024 skan.pdf (179,92KB)
PDF42. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.42.2024.pdf (116,02KB)

 

Marzec 2024

43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2024 z dnia  04.03.2024 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci  w Gminie Gogolin na lata 2024-2027”.
PDF43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2024 skan.pdf (79,95KB)
PDF43. Zarządzenie Nr Or.I.0050.43.2024.pdf (161,38KB)

44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2024 z dnia  04.03.2024 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej mieszkańców w Gminie Gogolin na lata 2024-2027”.
PDF44. Zarządzenie Nr Or.I.0050.44.2024 skan.pdf (97,13KB)
PDF44. Zarządzenie Nr Or.I0050.44.2023.pdf (164,16KB)

45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.2024 z dnia  04.03.2024 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2024-2027”.
PDF45. Zarządzenie Nr Or.I.0050.45.204 skan.pdf (81,50KB)
PDF45. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.45.2023.pdf (162,93KB)

46. Zarządzenie Nr Or.I.0050.46.2024 z dnia  04.03.2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF46. Zarządzenie Nr Or.I.0050.46.2024 skan.pdf (288,87KB)
PDF46. Zarządzenie Nr Or.I.0050.46.2024.pdf (128,05KB)

47. Zarządzenie Nr Or.I.0050.47.2024 z dnia 05.03.2024 w sprawie określenia sposobu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i wyników korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gogolin.
PDF47. Zarządzenie Nr Or.I.0050.47.2024 skan.pdf (1,02MB)
PDF47. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.47.2024.pdf (1,16MB)
PNG47. ZAŁ. Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców art. 47 ust. 3 ustawy.png (242,82KB)

48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2024 z dnia 12.03.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie.
PDF48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2024 skan.pdf (96,90KB)
PDF48. Zarządzenie Nr Or.I.0050.48.2024.pdf (167,34KB)

49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2024 z dnia 12.03.2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2024 skan.pdf (170,16KB)
PDF49. Zarządzenie Nr Or.I.0050.49.2024.pdf (171,23KB)

50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2024 z dnia 13.03.2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2024 skan.pdf (257,79KB)
PDF50. Zarządzenie Nr Or.I.0050.50.2024.pdf (127,02KB)

51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2024 z dnia 18.03.2024 w sprawie Zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie.
PDF51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2024 skan.pdf (77,70KB)
PDF51. Zarządzenie Nr Or.I.0050.51.2024.pdf (160,18KB)

52. Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2024 z dnia 20.03.2024 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszańca w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku.
PDF52. Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2024 skan.pdf (76,36KB)
PDF52. Zarządzenie Nr Or.I.0050.52.2024.pdf (160,89KB)

53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2024 z dnia 20.03.2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gogolinie.
PDF53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2024 skan.pdf (89,28KB)
PDF53. Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2024.pdf (161,15KB)

54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2024 z dnia 20.03.2024 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2024 skan.pdf (163,23KB)
PDF54. Zarządzenie Nr Or.I.0050.54.2024.pdf (219,84KB)

55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2024 z dnia 20.03.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok.
PDF55. Zarządzenia Nr Or.I.0050.55.2024 skan.pdf (302,84KB)
PDF55. Zarządzenie Nr Or.I.0050.55.2024.pdf (129,20KB)

56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2024 z dnia 26.03.2024 w sprawie wykonania uchwały nr 1/III/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
PDF56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2024 skan.pdf (85,47KB)
PDF56. Zarządzenie Nr Or.I.0050.56.2024.pdf (201,02KB)

57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2024  z dnia 27.03.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok;
PDF57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2024 skan.pdf (491,23KB)
PDF57. Zarządzenie Nr Or.I.0050.57.2024.pdf (148,32KB)

58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2024  z dnia 28.03.2024 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2023 rok;
PDF58. Zarządzenie Nr Or.I.0050.58.2024 skan.pdf (12,88MB)

59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2024  z dnia 28.03.2024 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok;
PDF59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2024 skan.pdf (260,69KB)
PDF59. Zarządzenie Nr Or.I.0050.59.2024.pdf (175,22KB)

60. Zarządzenie Nr Or.I.0050.60.2024  z dnia 28.03.2024 w sprawie dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2024 rok;
PDF60. Zarządzenie Nr Or.I.0050.60.2024 skan.pdf (386,25KB)
PDF60. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.60.2024.pdf (132,42KB)

61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2024  z dnia 28.03.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert;
PDF61. Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2024 skan.pdf (451,52KB)
PDF61. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.61.2024.pdf (190,22KB)

62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2024  z dnia 28.03.2024 w sprawie sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu pomocy społecznej w roku 2024;
PDF62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2024 skan.pdf (347,59KB)
PDF62. Zarządzenie Nr Or.I.0050.62.2024.pdf (283,11KB)