Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 28 lutego 2024 r.

PDFUchwała Nr LXXVIII_824_2024 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Gogolin.pdf (383,02KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_824_2024 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Gogolin.pdf (383,02KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_825_2024 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gogolin.pdf (851,80KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_826_2024 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula - część 1.pdf (3,68MB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_827_2024 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski - część 1.pdf (3,51MB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_828_2024 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025.pdf (165,65KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_829_2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gogolin.pdf (467,09KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_830_2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (159,61KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_831_2024 w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXVII8142024 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu.pdf (162,36KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_832_2024 w sprawie przekazania według właściwości do Burmistrza Gogolina podania stanowiącego uwagę do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód.pdf (216,26KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_833_2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf (162,49KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_834_2024 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (160,30KB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_835_2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,37MB)
PDFUchwała Nr LXXVIII_836_2024 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2024 rok.pdf (247,50KB)