Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z LXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 marca 2024 r.

PDFUchwała Nr LXXIX_837_2024 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk ...pdf (167,69KB)
PDFUchwała Nr LXXIX_838_2024 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2024 – 2025.pdf (163,90KB)
PDFUchwała Nr LXXIX_839_2024 w sprawie zmiany uchwały Nr V242015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej statutu.pdf (170,26KB)
PDFUchwała Nr LXXIX_840_2024 w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w miejscowości Gogolin stanowiącemu skrzyżowanie dróg publicznych – ulic Ligonia i Kamiennej.pdf (1,96MB)
PDFUchwała Nr LXXIX_841_2024 w sprawie nadania nazwy rondu w Choruli- „Rondo Praw Kobiet”.pdf (1,81MB)
PDFUchwała Nr LXXIX_842_2024 w sprawie nadania nazwy rondu w Gogolinie stanowiącemu skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 423 i nr 424 z drogą powiatową nr 1831 O.pdf (1,88MB)
PDFUchwała Nr LXXIX_843_2024 w sprawie nadania nazwy rondu w Choruli stanowiącemu skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 423 i drogi gminnej - ul. Cementowej.pdf (1,76MB)
PDFUchwała Nr LXXIX_844_2024 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr LXXIV7922023 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024.pdf (168,21KB)
PDFUchwała Nr LXXIX_845_2024 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf (249,01KB)
PDFUchwała Nr LXXIX_846_2024 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2024 rok.pdf (186,40KB)
PDFUchwała Nr LXXIX_847_2024 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w gminie Gogolin.pdf (159,62KB)