Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o LXXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

ZAWIADOMIENIE 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie (ul. Krapkowicka 6) odbędzie się LXXX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024- 2026 dla Gminy Gogolin,
 2. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gogolin do realizacji Projektu
  pn. „Opolskie bez granic”- wsparcie integracji społecznej obywateli państw trzecich
  w województwie opolskim w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego
  na lata 2021-2027,
 3. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gogolin do realizacji Projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”,
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odrowąż –część 2,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula- część 1;
 6. udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2024 rok;

       9. wolne wnioski i informacje;
       10. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                         /-/ Piotr Czok

Projekty uchwał (skan):

PDFProjekt uchwały Nr LXXX_a_2024.pdf (4,13MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_b_2024.pdf (411,50KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_c_2024.pdf (545,43KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_d_2024.pdf (7,17MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_e_2024.pdf (2,26MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_f_2024.pdf (329,40KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_g_2024.pdf (3,35MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_h_2024.pdf (1,14MB)

Projekty uchwał (plik binarny):
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_a_2024.pdf (639,35KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_b_2024.pdf (239,34KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_c_2024.pdf (248,94KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_d_2024.pdf (6,43MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_e_2024.pdf (3,81MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_f_2024.pdf (228,12KB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_g_2024.pdf (4,84MB)
PDFProjekt uchwały Nr LXXX_h_2024.pdf (283,68KB)