Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.87.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 25-04-2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029) Burmistrz Gogolina zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ustalenia ceny tych nieruchomości, wyszczególnionych w wykazie stanowiącym integralny załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, przy ul. Krapkowickiej 6, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.87.2024 Burmistrza Gogolina z dnia 25-04-2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf (332,96KB)

PDFZalacznik1 OR.I.0050.87.2024.pdf (103,98KB)