Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie Gminy Gogolin za rok rok 2023 - INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKANCÓW W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOGOLIN ZA ROK 2023

INFORMACJA  O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKANCÓW W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOGOLIN ZA ROK 2023

 

Zgodnie z § 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609) Burmistrz Gogolina przedstawił Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2023.

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa), która rozpocznie się o godz. 10.00 odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2023. W czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy Gminy Gogolin.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.609) mieszkańcy gminy Gogolin mogą zabrać głos  w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem
o stanie Gminy Gogolin za rok 2023 są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (parter, pok. 10) do dnia 25 czerwca 2024r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie 
(tj. pon. 7.30-16.30, wt.-czw.7.30-15.30, pt. 7.30-14.30).

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców, które wpłyną do Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Gogolinie  po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie w zakładce Akty Prawne- RAPORTY O STANIE GMINY.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                   /-/Adrian Mróz

PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2023 podpisany.pdf (3,42MB)

DOCXProponowany formularz zgłoszenia do debaty- Raport o stanie Gminy Gogolin za rok 2023.docx (20,73KB)