Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gogolina o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gogolina

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały nr II/5/2024 z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski - Wschód” w granicach gminy Gogolin - część "A"  (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2024 r. poz. 1419).

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, oraz z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w godzinach urzędowania.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22 maja 2024 r. poz. 1419.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu … czerwca 2024 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul Krapkowicka 6, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Gogolin oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie (bip.gogolin.pl).

 

 

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                 Krzysztof Reinert