Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przejrzysta Polska - cel i zasady

W dniu 6.12.2004 r. Gmina Gogolin przystąpiła do akcji „Przejrzysta Polska”, której organizatorem jest AGORA SA – wydawca „Gazety Wyborczej” i portalu Gazeta.pl przy współudziale:

- Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności,

- Fundacji im. Stefana Batorego,

- Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

- Centrum Edukacji Obywatelskiej

- Banku Światowego

Celem akcji jest wdrożenie w samorządzie 6 ZASAD DOBREGO RZĄDZENIA:

  1. zasady PRZEJRZYSTOŚCI
  2. zasady BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  3. zasady PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  4. zasady PRZEWIDYWALNOŚCI
  5. zasady FACHOWOŚCI
  6. zasady ROZLICZALNOŚCI

Do każdej zasady zostały przyporządkowane zadania. Zasada jest w pełni wdrożona jeżeli zostaną zrealizowane zadania do niej przyporządkowane.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr WA 0152 - 3/2005 Burmistrza Gogolina z dnia 28.02.2005 r. Gmina Gogolin oprócz 6 zadań obligatoryjnych wybrała do wykonania 7 zadań fakultatywnych.

 

Zasada

Zadanie obligatoryjne

Zadanie fakultatywne

Przejrzystości

1. Opracowanie opisu usług świadczonych
w samorządzie

1. Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie

2. Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny i powszechny dostęp do informacji

Braku tolerancji dla korupcji

1. Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym

1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego

Partycypacji społecznej

1. Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności

1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przewidywalności

1. Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom

1. Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno – ekonomicznego gminy/ powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcom

Fachowości

1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze

1. Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku

 

Rozliczalności

1. Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”

1. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania samorządu głosowania imiennego

Realizacja wszystkich zadań musi zostać zakończona do 31 grudnia 2005 roku w tym 3 zadania muszą zostać wykonane do 01 września 2005 r.

 

Link na www.przejrzystapolska.pl

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:

PDFw sprawie powołania zespołu, ustalenia zadań funkcjonalnych i terminów realizacji zadań w ramach AKCJI SPOŁECZNEJ PRZEJRZYSTA POLSKA (306,07KB)