Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasada Fachowości

 

Zadanie 5.1  Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie.

Zarządzeniem Burmistrza Gogolina powołano komisję , która opracowała regulamin naboru

pracowników. Wprowadzono regulamin naboru  do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz uregulowano sposób awansowania – rekrutacji wewnętrznej  zarządzeniami Burmistrza .

Informację o wprowadzeniu regulaminu naboru umieszczono w lokalnej prasie. Regulamin naboru umieszczono w BIP i na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie gminy. Zatrudnianie pracowników obsługi uregulowano zarządzeniem Burmistrza.

 

Zadanie 5.5 Obowiązkowe szkolenia proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku.

Poinformowano radnych celach i zamierzeniach szkoleń, opracowano ankiety dla radnych aby określili tematy szkoleń, częstotliwość, miejsce i czas.

Radni na sesji w dniu  29.11.2005 r. wprowadzili uchwałą Nr  XL/286/2005 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia statutu. W statucie wprowadzono zapis o szkoleniu proceduralnym radnych po wyborach oraz szkoleniach tematycznych co najmniej raz w roku.

 

 

Aktualne załączniki/zdjęcia:

PDFRegulamin naboru.pdf (2,34MB)
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru (459,28KB)
PDFZarządzenie w sprawie zatrudniania pracowników obsługi (25,52KB)
PDFZarządzenie w sprawie powołania zespołu do opracowania procedur rekrutacji (14,59KB)
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników (52,58KB)
PDFZarządzenie w sprawie rekrutacji wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (22,96KB)