Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Partycypacji

SPRAWOZDANIE Z CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY GOGOLIN  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W LATACH  2022 - 2023

PDFSprawozdanie za 2022r.pdf (491,15KB)

PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.pdf (1,50MB)

PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.pdf (1,51MB)

PDFUchwała Nr XLIII_465_2021 w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2022-2023.pdf (253,81KB)

PDFUchwała Nr XXX_314_2020 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.pdf (256,46KB)

PDFUchwała Nr XVII_149_2019 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.pdf (233,85KB)

PDFSprawozdanie z realizacji _Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2019_.pdf (169,80KB)

PDFUchwała Nr II_7_2018 ws. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf (218,64KB)

PDFSprawozdanie z realizacji _Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.pdf (165,01KB)

PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotmi wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie za 2017 rok.pdf.pdf (504,26KB)

PDFUchwała Nr XLII_345_2017 - w sparwie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadz. dzialalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf (216,46KB)
PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotmi wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie za 2016 rok.pdf (892,56KB)

PDFUchwała Nr XXVI_229_2016 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.pdf (223,23KB)

PDFUchwała Nr XIV_114_2015 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2016.pdf (2,15MB)

PDFSprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi oraz podm. wym. w art.3 ust. ustawy o działalności pożytku publ. i wolont. za rok 2014.pdf (7,70MB)

PDFUchwała Nr LII_481_2014 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dzialalność pożytku publicznegi na rok 2015.pdf (513,12KB)

PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gogolin z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.pdf (754,05KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.374.2013 ws. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014r..pdf (605,81KB)

PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie za rok 2012..pdf (158,21KB)

PDFUchwała Nr XIII_140_2011 w sprawie rocznego programu wspólpracy z org. pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2012.pdf (1,87MB)

PDFSprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.pdf (200,35KB)

PDFUchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w gogolinie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 (1,42MB)

PDFUchwała nr XLI/349/2009 Rady Miejskiego w Gogolinie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (112,19KB)