Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Publicznie dostępny wykaz zawierający informacje o środowisku i jego ochronie

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 22 ust. 1, zgodnie z  art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 186, poz. 1249) prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w formie kart informacyjnych, publikowany jest za pomocą:

 

- aplikacji Ekoportal - Wykaz, udostępnianej przez Ministerstwo Środowiska  

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart informacyjnych > Ekoportal -Wykaz

 

- platformie elektronicznej (SIOS) Systemu Informacji o Środowisku  

>>> Przejdź do wyszukiwarki kart informacyjnych > SIOS