Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Koperta na Jesień Życia

„Koperta na jesień życia” – to akcja społeczna skierowana do osób starszych, przewlekle chorych, samotnych. Głównym celem akcji jest dbałość o zdrowie oraz bezpieczeństwo seniorów poprzez usprawnienie lekarzom i ratownikom medycznym niesienia skutecznej pomocy seniorom w stanach zagrożenia zdrowia i życia. „Koperta na jesień życia” to specjalnie przygotowany formularz zawierający istotne informacje o stanie zdrowia seniora, umieszczony w kopercie, w domowej lodówce. Lodówka, w której znajdzie się koperta oznaczona jest naklejką podobną do tej na kopercie, co dla osoby udzielającej pomocy jest sygnałem, że znajdują się w niej ważne informacje. Ratownik lub lekarz na tej podstawie zapoznaje się z aktualnym stanem zdrowia pacjenta, co ułatwia mu dalszą diagnozę i pomoc osobie poszkodowanej.

Zestaw „Koperta na jesień życia” składa się z:

  • plastikowej koperty oznaczonej naklejką „Koperta na jesień życia”,
  • karty informacyjnej do wypełnienia,
  • naklejki do umieszczenia na drzwiach lodówki,

Na podstawie ankiety senior przygotowuje informację  na temat stanu swojego zdrowia: chorób na które cierpi, przyjmowanych leków, skłonności do uczuleń, podaje również numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak przygotowana informacja jest ważna rok, po roku (lub w miarę potrzeb) powinna być zaktualizowana. Wypełnioną ankietę należy umieścić w plastikowej kopercie, a kopertę w lodówce, natomiast na lodówce należy przykleić naklejkę „Tu jest koperta na jesień życia”.

O istnieniu „Kopert Życia” są poinformowani ratownicy pogotowia obsługujący gminę Gogolin.

Koperty  wydawane są bezpłatne, każdej zainteresowanej osobie w wieku senioralnym lub trwale zmagającej się z chorobą przez:

Urząd Miejski w Gogolinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie

naklejki_net_1.jpeg

Gmina Gogolin realizuje inicjatywę pod nazwą „Koperta na jesień życia” od stycznia 2014 roku.