Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WS.III.6220.5.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu na wniosek Spółki Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „KRAKINWEST” Sp. z o.o., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.5.2024.ES z dnia 27 czerwiec 2024r. dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z parkingami, drogami i towarzyszącą infrastrukturą”, planowanego do realizacji na działkach nr: 309/3, 310/1, 308/4 obręb Chorula

 • SKO.40.3994.2023.oś

  Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie zażalenia na postanowienie Burmistrza Gogolina z dnia 26.10.2023r. nr WS.III.6220.13.2023.ES w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin1", planowanego do realizacji na działkach o numerach: 498/1, 496, 499, 500, obręb Kamionek

 • WS.III.6220.4.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina informujące o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 382/1 obręb Zakrzów.

 • WS.III.6220.4.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Spółki PGB Energetyka 14 Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02- 683 Warszawa, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr ew. 382/1 obręb Zakrzów.

 • WS.III.6220.5.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Spółki Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „KRAKINWEST” Sp. z o.o. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa zespołu budynków magazynowych wraz z parkingami, drogami i towarzyszącą infrastrukturą”, planowanego do realizacji na działkach nr: 309/3, 310/1, 308/4 obręb Chorula

 • WS.III.6220.6.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu na wniosek Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k., ul. Lotnicza 5-7 47-325 Kamień Śląski decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.6.2024.ES z dnia 25 kwietnia 2024r. dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 677/103 przy ul. Lotniczej w Kamieniu Śląskim”

 • WS.III.6220.2.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu na wniosek Spółki Morawiec Nieruchomości sp. k., Walce, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WS.III.6220.2.2024.ES z dnia 18 kwietnia  2024r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Ligonia 95 w Gogolinie", planowanego do realizacji na działce 68/6 obręb Gogolin 1.

 • WS.III.6220.3.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu na wniosek Spółki Górażdże Cement  SA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.3.2024.ES z dnia 11 kwietnia  2024 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu – prasa rolowa o wydajności do 350 Mg/h z uwzględnieniem realizacji z podziałem na dwa etapy", planowanego do realizacji na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30  obręb Chorula

 • WS.III.6220.6.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 677/103 przy ul. Lotniczej w Kamieniu Śląskim", planowanego do realizacji na działkach nr: 677/103, 677/91, 677/104  obręb  Kamień Śląski 

 • WS.III.6220.3.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek  Górażdże Cement SA, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu – prasa rolowa o wydajności 350 Mg/h z uwzględnieniem realizacji z podziałem na dwa etapy", na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30  obręb Chorula

 • WS.III.6220.2.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek  Morawiec Nieruchomości Sp.k., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastruktura techniczną przy ul. Ligonia 95 w Gogolinie, na działce nr: 68/6 obręb Gogolin 1.

 • WS.III.6220.13.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina informujące o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin 1", planowanego do realizacji na działkach nr: 498/1, 496, 499, 500 obręb Kamionek - zażalenie na postanowienie