Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WS.III.6220.9.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek MEB Technical Sp. z o.o., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa obiektu biurowo-produkcyjnego w Gogolinie”, na działce nr 203/11 obręb Karłubiec.

 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do społeczeństwa, informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa".

 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa"

 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o kolejnych etapach postępowania w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”, planowanego do realizacji na działce 382/1 obręb Zakrzów.

 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla przedsięwzięcia pn. "Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin" planowanego do realizacji na działce 382/1 obręb Zakrzów,

 • WS.III.6220.7.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu na wniosek spółki Karolinka PV Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Dziobkowskiego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WS.III.6220.7.2022.ES z dnia 10 sierpnia 2022r.  dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie miejscowości Zakrzów w obszarze działek nr 421/31 i 429 ark. 1 obręb ewidencyjny 160501_5.0009 Zakrzów, gmina Gogolin"

 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa”, na działce nr 677/32 w miejscowości Kamień Śląski

 • WS.III.6220.4.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o  wydaniu postanowienia znak WS.III.6220.4.2022.ES  z dnia 07 lipca 2022r., zawieszającego postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji nawozu organicznego w Gogolinie”, planowanego do realizacji na działkach nr: 206/13, 943/4, obręb Gogolin 1

 • WS.III.6220.6.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu opinii przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opole, wezwaniu do uzupełnienia KIP, uzupełnieniu KIP ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Rewitalizacja terenów zielonych i leśnych oraz rozpoczęcie świadczenia usług sportu i rekreacji polegających na udostepnieniu terenów do gry w golfa" planowanego do realizacji na działce nr 677/32 w miejscowości Kamień Śląski.

 • WS.III.6220.7.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Pana Piotra Dziobkowskiego pełnomocnika Spółki Karolinka PV Spółka  z o.o., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie miejscowości Zakrzów w obszarze działek nr 421/31 i 429 ark. 1 obręb ewidencyjny 160501_5.0009 Zakrzów, gmina Gogolin”

 • WG.III.6220.17.2020.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do społeczeństwa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin" planowanego do realizacji na działce nr 173/4 obręb Zakrzów.

 • WG.III.6220.17.2020.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. "Zmianie użytkowania pomieszczenia gospodarczego na ubojnię, na gruntach miejscowości Zakrzów, gmina Gogolin" planowanego do realizacji na działce nr 173/4 obręb Zakrzów.