Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WS.III.6220.16.2021.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Zakrzów, gmina Gogolin”, planowanego do realizacji planowanego do realizacji na działkach nr: 363/8, 380/1, 360/3, 370, a.m. 3 obręb Zakrzów.

 • WS.III.6220.3.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Gminy Gogolin, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106131 ulicy Kościelnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w miejscowości Gogolin”

   

 • WS.III.6220.11.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu dna wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WS.III.6220.11.2022.ES z dnia 22 lutego 2023 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Rozbudowa DW424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski - odcinek DW424 Odrowąż - Gogolin"

 • WS.III.6220.11.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania informujące o wydaniu dna wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WS.III.6220.11.2022.ES z dnia 22 lutego 2023 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Rozbudowa DW424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW415 na odcinku Gwoździce-Rogów Opolski - odcinek DW424 Odrowąż - Gogolin"

 • WS.III.6220.16.2021.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron informujące o kolejnych etapach postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Zakrzów, gmina Gogolin” planowanego do realizacji na działkach nr: 363/8, 380/1, 360/3, 370, a.m. 3.

 • WS.III.6220.16.2021.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w ramach prowadzonego postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Zakrzów, gmina Gogolin” planowanego do realizacji na działkach nr: 363/8, 380/1, 360/3, 370, a.m. 3.

 • WS.III.6220.10.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu" planowanego do realizacji na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30  obręb Chorula

 • WS.III.6220.11.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn.  cyt. „Rozbudowa DW 424 na odcinku  Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce- Rogów Opolski - odcinek DW 424 Odrowąż-Gogolin”

 • SKO.41.3778.2022.oś

  Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na decyzje Kolegium utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Krapkowic o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn. "Budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi" oraz określajacej warunki jej realziacji. 

 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu decyzji nr WS.III.6220.5.2022.ES z 15.12.2022r., umarzającej postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”

 • WS.III.6220.11.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. Rozbudowa DW 424 na odcinku Gwoździce-Odrowąż-Gogolin i DW 415 na odcinku Gwoździce- Rogów Opolski - odcinek DW 424 Odrowąż-Gogolin

 • WS.III.6220.5.2022.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowanie administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”  oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o  dla zmiany ww. decyzji .