Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WS.III.6220.4.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w ramach prowadzonego postępowania w w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji do produkcji cementu poprzez zastosowanie granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu wraz z przebudową hali gipsu dla potrzeb magazynowania granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu na terenie cementowni Górażdże Cement S.A. w Choruli"

 • WS.III.6220.13.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek  Cambria Energy Sp. z o.o., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin1”,  planowanego do realizacji na działkach nr: 498/1, 496, 499, 500 w obrębie Kamionek

 • WS.III.6220.10.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 193/1 i 163/53, obręb Górażdże, gmina Gogolin, powiat krapkowicki

   

 • WS.III.6220.6.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu dla PGB Energetyka 14 Sp. z o.o. decyzji odmawiającej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin”

 • WS.III.6220.7.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa ujęcia wody podziemnej dla potrzeb nawadniania terenów rolnych w miejscowości Chorula”, planowanego do realizacji na działce nr 313/1 km 5 obręb Chorula, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę Gospodarstwo Rolne „Chorula” Matejka Spółka Jawna, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 • WS.III.6220.8.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu na wniosek  Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.8.2023.ES z dnia 16  sierpnia  2023 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa farmy fotowoltaicznej „Malnia” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach  nr ewid. 3791/1, 3791/2, 3788, 3786, 3789, 443, 673, 674 obręb Malnia, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, województwo opolskie"

 • WS.III.6220.8.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu, na wniosek Spółki  Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.8.2023.ES z dnia 16  sierpnia  2023 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa farmy fotowoltaicznej „Malnia” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach  nr ewid. 3791/1, 3791/2, 3788, 3786, 3789, 443, 673, 674 obręb Malnia, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, województwo opolskie"

 • WS.III.6220.10.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Pana Matusza Maślanki pełnomocnika Zakładów Wapienniczych LHOIST SA, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na cyt. "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 193/1 i 163/53, obręb Górażdże, gmina Gogolin, powiat krapkowicki"

 • WS.III.6220.8.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „Malnia” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii, na działkach  nr ewid. 3791/1, 3791/2, 3788, 3786, 3789, 443, 673, 674 obręb Malnia, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, województwo opolskie”

 • WS.III.6220.7.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina informujące o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa ujęcia wody podziemnej dla potrzeb nawadniania terenów rolnych w miejscowości Chorula” planowanego do realizacji na działce nr 313/1 km 5 obręb Chorula, w tym o wydaniu, postanowienia nr WS.III.6220.7.2023 r. z 19.07.2023 r., nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

 • WS.III.6220.9.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wydaniu, na wniosek Spółki  Górażdże Cement SA, Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże , decyzji no środowiskowych uwarunkowaniach nr WS.III.6220.9.2023.ES z dnia 12 lipca 2023 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Instalacja testowa wychwytywania dwutlenku węgla (CO2) na terenie Cementowni Górażdże należącej do Górażdże Cement SA w Choruli”, planowanego do realizacji na działce nr: 76/38 obręb Chorula.

 • WS.III.6220.6.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.13.2015 z 06 sierpnia 2018r. dla  przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia  na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zakrzów w Gminie Gogolin"