Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • WS.III.6220.3.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu na wniosek Spółki Górażdże Cement  SA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.3.2024.ES z dnia 11 kwietnia  2024 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu – prasa rolowa o wydajności do 350 Mg/h z uwzględnieniem realizacji z podziałem na dwa etapy", planowanego do realizacji na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30  obręb Chorula

 • WS.III.6220.6.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną na działce nr 677/103 przy ul. Lotniczej w Kamieniu Śląskim", planowanego do realizacji na działkach nr: 677/103, 677/91, 677/104  obręb  Kamień Śląski 

 • WS.III.6220.3.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek  Górażdże Cement SA, postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa instalacji oddzielnego przemiału składników do produkcji cementu wraz z silosami i układami transportu do instalacji młynów cementu – prasa rolowa o wydajności 350 Mg/h z uwzględnieniem realizacji z podziałem na dwa etapy", na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30  obręb Chorula

 • WS.III.6220.2.2024.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek  Morawiec Nieruchomości Sp.k., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastruktura techniczną przy ul. Ligonia 95 w Gogolinie, na działce nr: 68/6 obręb Gogolin 1.

 • WS.III.6220.13.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina informujące o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin 1", planowanego do realizacji na działkach nr: 498/1, 496, 499, 500 obręb Kamionek - zażalenie na postanowienie 

 • WS.III.6220.4.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu na wniosek Spółki Górażdże Cement SA, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.4.2023.ES z dnia 02 listopada  2023 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji do produkcji cementu poprzez zastosowanie granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu wraz z przebudową hali gipsu dla potrzeb magazynowania granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu na terenie cementowni Górażdże Cement S.A. w Choruli", planowanego do realizacji na działkach nr: 76/38, 79/9, 80/30 obręb Chorula

 • WS.III.6220.13.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina informujące o kolejnych etapach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin 1", planowanego do realizacji na działkach nr: 498/1, 496, 499, 500 obręb Kamionek, w tym o wydaniu postanowienia nr WS.III.6220.13.2023 r. z 26.10.2023 r., nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia

 • WS.III.6220.10.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Stron postępowania,  informujące o wydaniu na wniosek  Spółki Zakłady Wapiennicze Lhoist SA działającej przez pełnomocnika Pana Mateusza Maślankę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.10.2023.ES z dnia 04 października  2023 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 193/1 i 163/53, obręb Górażdże, gmina Gogolin, powiat krapkowicki"

 • WS.III.6220.10.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina skierowane do Społeczeństwa informujące o wydaniu na wniosek Spółki Zakłady Wapiennicze Lhoist SA działającej przez pełnomocnika Pana Mateusza Maślankę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  nr  WS.III.6220.10.2023.ES z dnia 04 października  2023 r.  dla przedsięwzięcia pn. cyt. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 193/1 i 163/53, obręb Górażdże, gmina Gogolin, powiat krapkowicki" 

 • WS.III.6220.13.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin1”,  planowanego do realizacji na działkach nr: 498/1, 496, 499, 500 w obrębie Kamionek"

 • WS.III.6220.4.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w ramach prowadzonego postępowania w w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Zmiana sposobu użytkowania instalacji do produkcji cementu poprzez zastosowanie granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu wraz z przebudową hali gipsu dla potrzeb magazynowania granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu na terenie cementowni Górażdże Cement S.A. w Choruli"

 • WS.III.6220.13.2023.ES

  Zawiadomienie Burmistrza Gogolina o wszczęciu na wniosek  Cambria Energy Sp. z o.o., postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych dla  przedsięwzięcia pn. cyt. „Budowa farmy fotowoltaicznej Gogolin1”,  planowanego do realizacji na działkach nr: 498/1, 496, 499, 500 w obrębie Kamionek