Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2014

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.1.2014 ws.wydzierżawienia nieruchomości.pdf (42,92KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.2.2014 ws wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (49,21KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.3.2014 ws zmiany zarządzenia dot audytu.pdf (37,71KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.4.2014 ws wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w okresie ferii zimowych.pdf (30,98KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.5.2014 ws.ustalenia planu finanowego budzetu gminy na 2014.pdf (1,20MB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.6.2014 ws zmian wplanie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r..pdf (46,78KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.7.2014 ws.dokonania zmian budżetu gminy.pdf (18,79KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.8.2014 ws.rdokonania zmian w planie finanowym dochodów i wydatków2014.pdf (21,26KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.9.2014 ws realizacji ppozamilitarnych przygotowan obronnych w gminie Gogolin.pdf (20,00KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.10.2014 ws realizacji przedsięwziec zarzadzania kryzysowego w gminie Gogolin na 2014.pdf (139,99KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.11.2014 ws Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.pdf (1,27MB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.12.2014 ws dokonania zmiany w planie finansowym na 2014.pdf (0)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.16.2014 ws.sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w ust z dn.23 kwietnia o działalności pozytku publicznego.pdf (0)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.17.2014 ws.realizacji zadan obrony cywilnej w gminie Gogolin.pdf (0)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.18.2014 ws.utworzenia formacji Obrony Cywilnej.pdf (25,93KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.19.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (0)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.20.2014 ws.dokonania zmian w budżecie.pdf (16,63KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.21.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (18,72KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.22.2014 ws. powołania gminnej komisji rowiązywania problemów alkoholowych.pdf (16,45KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.23.2014 ws.organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Zagrożeniach oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania w gminie Gogolin.pdf (230,73KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.24.2014 ws.ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości św Barbara w Kamionku.pdf (14,50KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.25.2014 ws. powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf (158,49KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.26.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (71,23KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.27.2014 ws.wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń.pdf (28,46KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.28.2014 ws. dokonania zmian budżetu gminy.pdf (18,33KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.29.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (20,64KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.30.2014 ws.powołania komisji do zaopinowania ofert anwykonanie zadania publicznego.pdf (27,21KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.31.2014 ws. zmiany w powołaniu komisji do zaopiniowania oferty na wykonanie zadania publicznego.pdf (30,98KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.32.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu.pdf (48,61KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.33.2014 ws.powołania zespołu powypadkowego.pdf (19,64KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.34.2014 ws.zastosowania bonifikaty od połąt rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.pdf (29,96KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.35.2014 ws.wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych do których mają zastosowania przepisy ust.z dn. 19.01.2014..pdf (105,33KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.36.2914 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków .2014 ws..pdf (36,59KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.37.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (0)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.38.2014 ws.upoważeninia pracownika urzędu do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o spospbach głosowania.2014 ws.pdf (28,89KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.39.2014 ws.wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.pdf (16,87KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.40.2014 ws.ogłoszenia wynikow otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 zadania piblicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy.pdf (23,41KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.41.2014 ws przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2013 r...pdf (11,23MB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.42.2014 ws.ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli.pdf (68,71KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.43.2014 ws.dokonania zmian budzetu gminy.pdf (44,23KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.44.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (45,42KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.45.2014 ws.wykonania uchwały nr 2III.2014 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki kpw Gogolin.pdf (26,51KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.46.2014 ws.powołania komisji konkursowej.pdf (14,67KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.48.2014 ws.konkursu fotograficznego Trzy pokolenia=rodzina.pdf (100,57KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.49.2014 ws konkursu plastycznego Kocham mój Gogolin i miejsce w którym żyję.pdf (100,46KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.50.2014 ws ustanowienia koordynatora gminnego.pdf (18,91KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.51.2014 ws zmian w planie finansowymdochodów i wydatków.pdf (33,62KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.52.2014 ws zmina w planie finansowym dochodów i wydatków..pdf (78,88KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.53.2014 ws. wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych do których nie maja zastosowania przepisy ustawy z dn.29.01.2004 rPrawo zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.pdf (601,41KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.54.2014 ws.dokonania zmian w budżecie gminy.pdf (328,25KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.55.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2014 r.pdf (390,36KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.56.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (26,64KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.57.2014 ws. przekazania sprawozdania finansowego Gminy za 2013r.pdf (3,04MB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.58.2014 ws. ustaelnia stawek czynszu najmu za dodatkowe pomieszczenia gospodarcze.pdf (133,79KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.59.2014 ws. powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Europarlamentu zarządzanych na dzień 25 maja.pdf (1,17MB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.60.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (1 019,86KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.61.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (649,51KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.62.2014 ws. ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej.pdf (1,39MB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.63.2014 ws. ustalenia zasad współpracy dla partnerów Opolskiej Karty Rodziny oferujących zniżki dla posiadaczy karty z terenu Gminy Gogolin.pdf (1,16MB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.64.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (188,95KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.65.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (181,92KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.66.2014 ws. zmiany składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Europarlamentu.pdf (157,93KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.67.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (342,36KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.68.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (179,17KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.70.2014 ws. powołania komisji do zaopiniowania oferty na wykonanie w 2014 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.pdf (155,98KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.71.2014 ws. rozformowania formacji Obrony Cywilnej.pdf (244,64KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.72.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (340,90KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.73.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (1,09MB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.74.2014 ws.wykonania uchwały nr 6.IV.2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki KPW Gogolin Sp z. o z dn.17.06 ws. wniesienia wkładu pieniężnego.pdf (203,93KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.75.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (432,21KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.76.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków.pdf (322,60KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.77.2014 ws. wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w okresie wakacji letnich.pdf (238,58KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.78.2014 ws. dokonania zmian budżetu gminy 2014.pdf (138,49KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.79.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.pdf (170,73KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.80.2014 ws. zmiany Regulaminu OrganizacyjnegoUrzędu Miejskiego w Gogolinie.pdf (489,86KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.81.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków gminy na 2014.pdf (1,05MB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.82.2014 ws ustalenia.pdf (671,05KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.83.2014 ws wydzierżawienia nieruchomości.pdf (370,36KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.84.2014 ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf (631,05KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.85.2014 ws powołaniakomisji egzaminacyjnej dla nauczycielia kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (188,73KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.86.2014 ws powołaniakomisji egzaminacyjnej dla nauczycielia kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (195,60KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.87.2014 ws powołaniakomisji egzaminacyjnej dla nauczycielia kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (194,76KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.88.2014 ws powołaniakomisji egzaminacyjnej dla nauczycielia kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (195,34KB)

 PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.89.2014 ws. konkursu dawne urządznienia gospodarstwa ronego i domowego.pdf (581,45KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.90.2014 dokonani zmian budżetu gminy na 2014.pdf (280,04KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.91.2014 ws dokonania zina w planie finansowym dochodów i wydatków na 2014r.pdf (241,23KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.92.2014 ws odpłatnego udostępnienia wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych.pdf (372,41KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.93.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu gminy na 2014r.pdf (243,21KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.94.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy na 2014.pdf (761,00KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.95.2014 ws dokoniania zmian w planie f.pdf (1,10MB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.96.2014 ws ustalenia terminu składaniawniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających do szkól na terenie Gminy.pdf (268,39KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.97.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym.pdf (487,36KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.98.2014 ws powołania grupy roboczej ds opracowania programu promocji i ochrony zdrowia psychicznego.pdf (189,55KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.99.2014 ws.dokonania zmian w budżecie.pdf (236,35KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.100.2014 ws dokonania zmian w planie fiansowym.pdf (430,77KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.101.2014 ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.pdf (369,96KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.102.2014 ws. przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinnie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r..pdf (14,96MB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.103.2014 ws. przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinnie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym przebiegu z realizacji przedsiewzięć za I półrocze 2014 r..pdf (1,84MB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.104.2014 ws.wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (247,52KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.105.2014 ws. powołania komisji konkursowej.pdf (113,94KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.106.2014 ws. zmian budżetu g gminy.PDF (11,81KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.107.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (16,66KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.108.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (53,02KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.109.2014 ws. wykonania uchwały nr 17 VIII 2014 ws wzniesienia wkładu pienięznego oraz objęcia udziałów w KPW.PDF (14,67KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.110.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (18,24KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.111.2014 ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.PDF (23,85KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.112.2014 ws.dokonania wydzierżawienia nieruchomości.PDF (20,74KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.113.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (25,60KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.114.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (93,34KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.115.2014 ws.ustalenia Polityka Zarządzania Bezpieczństwem informacji w UM Gogolin.PDF (248,44KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.116.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF (17,31KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.117.2014 ws.wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.PDF (8,45KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.118.2014 ws.powołania koordynatora gminnego.PDF (10,50KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.119.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (48,03KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.120.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (38,90KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.121.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF (20,72KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.122.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (26,33KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.123.2014 ws.wydzierżawienia nieruchomości.PDF (29,35KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.124.2014 ws.ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.PDF (23,72KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.125.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (29,55KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.126.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (32,61KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.127.2014 ws.wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.PDF (8,83KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.128.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF (20,75KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.129.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (25,47KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.130.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (11,14KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.131.2014 ws.ustalenia wysokosci cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń uzytecznosci publicznej użytkowanych przez OSP.PDF (9,46KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.132.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF (10,02KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.133.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (11,37KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.134.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (29,29KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.135.2014 ws.dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin.PDF (17,47KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.136.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (20,26KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.137.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (23,40KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.138.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (41,77KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.139.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (46,27KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.140.2014 ws.wykonania uchwały nr 24 X 2014 ws podwyższenia kapitału zakłądowego spółki KPW Gogolin.PDF (11,41KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.141.2014 ws.projektu budżetu Gminy Gogolin na 2015.PDF (637,11KB) 

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.142.2014 ws. projektu wieloletniej prognozy finansowej.PDF (342,14KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.143.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (24,39KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.144.2014 ws.ustalenia harmonogramu kontroli wewnętrznej UM oraz podległych jednostek.PDF (79,55KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.145.2014 ws.sporządzenia planu wykorzytsania gminnego zasobu nieruchomości.PDF (36,70KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.146.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (52,83KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.147.2014 ws.dokonania zmian budżetu gminy.PDF (38,54KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.148.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (81,58KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.149.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (64,62KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.150.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (17,97KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.151.2014 ws.sprawozdawczości budżetowej i finansowej obowiazujacej w UM.PDF (8,82KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.152.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (84,73KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.153.2014 ws. ustalenia wysokości minimalnych cen i opłat za korzystanie z gminnychobiektów i urządzeń uzytecznosci publ. w przedszkolach szkołach i zespole szkół na terenie gminy.PDF (19,00KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.154.2014 ws.ustalenia wysokości cen i opat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przez OSP.PDF (8,89KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.155.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (55,36KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.156.2014 ws.dokonania zmian budżetu gminy.PDF (9,10KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.157.2014 ws.dokonania zmian w planie finansowymdochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.PDF (8,94KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.158.2014 ws. pdokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.PDF (29,90KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.159.2014 ws. dokonania zmian w planie finansowym.PDF (17,82KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.160.2014 ws. wniesienia aportu na rzecz KPW Gogoolin.PDF (13,25KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.161.2014 ws. powołania komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizajcę ofert w 2015-zadania z zakresu kultury fizycznej.PDF (10,97KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.162.2014 ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert.PDF (9,38KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.163.2014 ws. zmiany Regulaminu Organizacyjnego.PDF (38,07KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.I.0050.164.2014 ws. zmian w planie finansowym.PDF (31,00KB)