Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2014

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego [WYCIĄG] - PDFObwieszczenie_Komisarza_Wyborczego.pdf (138,19KB)

 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego [WYCIĄG] PDFObwieszczenie_Komisarza_Wyborczego_RM.pdf (178,99KB)

 

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie w sprawie wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Gogolina - PDFProtokół_MKW_Burmistrz Gogolina.pdf (668,99KB)

 

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie w sprawie wyników głosowania i wyników wyborów Rady Miejskiej w Gogolinie - PDFProtokół_MKW_Rada Miejska w Gogolinie.pdf (7,62MB)

 

Harmonogram liczenia kart przez Obwodowe Komisje Wyborcze - PDFharmonogram.pdf (55,73KB)

 

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - PDFUchwała MKW z dnia 07.11.2014.pdf (120,15KB)

 

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie odwołania ze składu obwodowej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - PDFUchwała MKW_zmiana składu_OKW.pdf (83,48KB)

 

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego - PDFObwieszczenieListyKandydatow.pdf (449,20KB)

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 24 października 2014 r. o  zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gogolina w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - PDFObwieszczenie_MKW_kandydaci na burmistrza.pdf (21,67KB)

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Gogolinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. - PDFObwieszczenie_MKW_listy kandydatów.pdf (31,28KB)

 

Informacja dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych - PDFInformacja_pierwsze_posiedzenia OKW.pdf (77,83KB)

 

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - PDFUchwała_MKW_24.10.2014.pdf (711,08KB)

 

Uchwała z dnia 21 października 2014 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie w sprawie wyników z przeprowadzonego losowania i przyznania numerów listom kandydatów do Rady Miejskiej w Gogolinie - PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej_21.10.2014.pdf (251,00KB)

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia losowania do obwodowych komisji wyborczych - PDFInformacja MKW z dnia 2014-10-21.pdf (170,28KB)

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o terminach losowania kolejności komitetów wyborczych - PDFInformacja MKW z dnia 2014-10-20.pdf (177,40KB)

 

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 14 października 2014 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina_obwody, komisje.pdf (350,39KB)

 

Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDFZarządzenie Burmistrza_głosowanie korespondencyjne.pdf (141,38KB)

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o wybranych czynnościach wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu

http://info.pkw.gov.pl/wybory-samorzadowe-2014/wybrane-czynnosci-wyborcze-zwiazane-z-udzialem-w-glosowaniu.html

 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie w sprawie przedłużenia terminu rejestracji kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Gogolinie -  PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej_8.10.2014.pdf (159,21KB)

 

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie, z siedzibą: Urząd Miejski w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 pok. 25a (II piętro)

PDFDyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie.pdf (47,21KB)

PDFMiejska Komisja Wyborcza w Gogolinie funkcje.pdf (9,28KB)

 

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 178 § 8 ustawy z dnia  5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) zwołuje na godz. 10.00 w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gogolinie. Posiedzenie odbędzie się w pok. 25a (II piętro) Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6.

 

Linki do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych: 

http://opole.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/fc839d9a7df0ad0c6d498c3669ef28e4.pdf

http://opole.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_09/46c1da98a7dbf6555fda42a360ea5043.pdf

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r. - link do informacji na stronie PKW

 

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link do wniosku

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - link do wniosku

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014r. - link do informacji na stronie PKW

 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - link do informacji na stronie PKW

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego - link do druku zgłoszenia

 

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 03 września 2014 w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych PDFobwieszczenie wybory samorzadowe.pdf (393,45KB)

 

Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzom Wyborczym w Opolu I i II w związku z wyborami samorządowymi - link do informacji na stronie PKW.

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II DOCXKomunikat KW w Opolu II.docx (20,40KB)

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - PDFDZU_2014_161_1134.pdf (267,68KB)

 

Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - PDFZarządzenie Burmistrza Gogolina z dnia 27 sierpnia 2014.pdf (283,41KB)

 

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim - PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf (170,96KB)

 

Przydatne linki do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

Wybory samorządowe - informacje ogólne

Zgłaszanie kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów

Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad miejskich i rad miast w gminach niebędących miastami na prawach powiatu