Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, ewidencje i wykazy podmiotów świadczących usługi komunalne

Lista firm wg działalności

 

Rejestr przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Ewidencja podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych

 

Wykaz podmiotów prowadzących Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego