Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2014-2018

Uchwały z LVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 07 listopada 2018 r.

PDFUchwała Nr LVIII_468_2018 zmieniająca uchwałę ws. emisji obligacji komunalnych.pdf (39,53KB)
PDFUchwała Nr LVIII_467_2018 ws. dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy gminy na 2018 rok.pdf (97,63KB)
PDFUchwała Nr LVIII_466_2018 ws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,23MB)

Uchwały z LVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 października 2018 r.

PDFUchwała Nr LVII_465_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 r..pdf (231,82KB)
PDFUchwała Nr LVII_464_2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gogolin.pdf (1,23MB)
PDFUchwała Nr LVII_463_2018 w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny.pdf (2,83MB)

Uchwały z LVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 września 2018 r.

PDFUchwała Nr LVI_462_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (236,41KB)
PDFUchwała Nr LVI_461_2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,22MB)
PDFUchwała Nr LVI_460_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (101,36KB)
PDFUchwała Nr LVI_459_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (101,89KB)
PDFUchwała Nr LVI_458_2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (100,75KB)
PDFUchwała Nr LVI_457_2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (101,34KB)
PDFUchwała Nr LVI_456_2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (101,51KB)

Uchwały z LV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018 r.

PDFUchwała Nr LV_455_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (120,48KB)
PDFUchwała Nr LV_454_2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,21MB)
PDFUchwała Nr LV_453_2018 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych (...).pdf (371,76KB)
PDFUchwała Nr LV_452_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,06KB)
PDFUchwała Nr LV_451_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,36KB)
PDFUchwała Nr LV_450_2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (101,25KB)
PDFUchwała Nr LV_449_2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (101,45KB)
PDFUchwała Nr LV_448_2018 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą (...).pdf (104,99KB)
PDFUchwała Nr LV_447_2018 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości na okres powyżej 3 lat (...).pdf (105,41KB)

Uchwały z LIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 lipca 2018 r.

PDFUchwała Nr LIV_446_2018 w sprawie dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (570,81KB)
PDFUchwała Nr LIV_445_2018 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.pdf (105,42KB)

Uchwały z LIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 04 lipca 2018 r.

PDFUchwała Nr LIII_444_2018 w sprawie przyjęcia projektu regul. dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiąz. na terenie gm. Gogolin do organu regulującego.pdf (403,55KB)
PDFUchwała Nr LIII_443_2018 w sprawie dokonania zmian do budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (113,23KB)
PDFUchwała Nr LIII_442_2018 w sprawie ustalenia maks. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoh. oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawawania alkoholu.pdf (110,57KB)
PDFUchwała Nr LIII_441_2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf (101,04KB)
PDFUchwała Nr LIII_440_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości.pdf (101,66KB)

Uchwały z LII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 czerwca 2018 r.

PDFUchwała Nr LII_439_2018 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza Gogolina.pdf (100,38KB)
PDFUchwała Nr LII_438_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (216,14KB)
PDFUchwała Nr LII_437_2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,19MB)
PDFUchwała Nr LII_436_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,88KB)
PDFUchwała Nr LII_435_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (102,21KB)
PDFUchwała Nr LII_434_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz (...).pdf (102,98KB)
PDFUchwała Nr LII_433_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (101,31KB)
PDFUchwała Nr LII_432_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (99,58KB)
PDFUchwała Nr LII_431_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (99,79KB)
PDFUchwała Nr LII_430_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (100,41KB)
PDFUchwała Nr LII_429_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (100,63KB)
PDFUchwała Nr LII_428_2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (26,99MB)
PDFUchwała Nr LII_427_2018 w sprawie zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów (.pdf (173,88KB)
PDFUchwała Nr LII_426_2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (...).pdf (112,48KB)
PDFUchwała Nr LII_425_2018 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 - 2020.pdf (559,26KB)
PDFUchwała Nr LII_424_2018 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta Gogolina.pdf (102,60KB)
PDFUchwała Nr LII_423_2018 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta Gogolina.pdf (102,84KB)
PDFUchwała Nr LII_422_2018 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta Gogolina.pdf (102,99KB)
PDFUchwała Nr LII_421_2018 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2017 rok.pdf (101,33KB)
PDFUchwała Nr LII_420_2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gm. Gogolin za 2017r ..pdf (98,92KB)
 

Uchwały z LI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 maja 2018 r.

PDFUchwała Nr LI_419_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (111,66KB)
PDFUchwała Nr LI_418_2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (104,12KB)
PDFUchwała Nr LI_417_2018 w spr.udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (106,11KB)
PDFUchwała Nr LI_416_2018 w sprawie wniosku o pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji.pdf (101,47KB)
PDFUchwała Nr LI_415_2018 w sprawie wyrażenia opinii o tablicach pamiątkowych na pomniku.pdf (120,65KB)
PDFUchwała Nr LI_414_2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2017 rok.pdf (5,25MB)
 

Uchwały z L Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018 r.

PDFUchwała Nr L_413_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (113,07KB)
PDFUchwała Nr L_412_2018 w spr. poboru podatku rolnego leśnego,nieruchomości,opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa,określenia inkasentów.pdf (111,94KB)
PDFUchwała Nr L_411_2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (99,76KB)
PDFUchwała Nr L_410_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,29KB)
PDFUchwała Nr L_409_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,30KB)
PDFUchwała Nr L_408_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,23KB)
PDFUchwała Nr L_407_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,20KB)
PDFUchwała Nr L_406_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,59KB)
PDFUchwała Nr L_405_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,16KB)
PDFUchwała Nr L_404_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,99KB)
PDFUchwała Nr L_403_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,89KB)
PDFUchwała Nr L_402_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,69KB)
PDFUchwała Nr L_401_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (99,87KB)
PDFUchwała Nr L_400_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,01KB)
PDFUchwała Nr L_399_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,01KB)
PDFUchwała Nr L_398_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,76KB)
PDFUchwała Nr L_397_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,16KB)
PDFUchwała Nr L_396_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,64KB)
PDFUchwała Nr L_395_2018 w spr. określenia zasad udzielenia z budżetu Gm. Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proe.pdf (278,39KB)
PDFUchwała Nr L_394_2018 w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych.pdf (520,11KB)

Uchwały z XLIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 6 kwietnia 2018 r.

PDFUchwała Nr XLIX_393_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (109,42KB)
 

Uchwały z XLVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 marca 2018 r.

PDFUchwała Nr XLVIII_378_2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania.pdf (299,69KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_391_2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,19MB)
PDFUchwała Nr XLVIII_390_2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (110,84KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_389_2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (104,44KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_388_2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej – działka budowlana oznaczona.pdf (105,04KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_387_2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym.pdf (100,89KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_386_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (102,86KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_385_2018 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (102,13KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_384_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,72KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_383_2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII_350_2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r..pdf (111,86KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_382_2018 w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin.pdf (101,69KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_381_2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.pdf (110,56KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_380_2018 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.pdf (114,39KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_379_2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (110,16KB)
PDFUchwała Nr XLVIII_378_2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych.pdf (301,52KB)

Uchwały z XLVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 lutego 2018 r.

PDFUchwała Nr XLVII_377_2018 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa.pdf (104,59KB)
PDFUchwała Nr XLVII_376_2018 w sprawie podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (210,77KB)
PDFUchwała Nr XLVII_375_2018 w sprawie podziału gminy Gogolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (211,07KB)
PDFUchwała Nr XLVII_374_2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl.).pdf (103,37KB)
PDFUchwała Nr XLVII_373_2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni).pdf (103,67KB)
PDFUchwała Nr XLVII_372_2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie).pdf (103,01KB)
PDFUchwała Nr XLVII_371_2018 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie).pdf (101,58KB)
PDFUchwała Nr XLVII_370_2018 w sprawie upowaznienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej (Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie).pdf (101,99KB)
 

Uchwały z XLVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 7 lutego 2018 r.

PDFUchwała Nr XLVI_369_2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (Miasto Opole).pdf (103,58KB)
PDFUchwała Nr XLVI_368_2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej (Wojew. Opolskie).pdf (104,99KB)
PDFUchwała Nr XLVI_367_2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej ( Powiat Krapkowicki).pdf (104,51KB)
PDFUchwała Nr XLVI_366_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (213,28KB)
PDFUchwała Nr XLVI_365_2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,06MB)
PDFUchwała Nr XLVI_364_2018 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2018 rok ”.pdf (487,93KB)
PDFUchwała Nr XLVI_363_2018 w sprawie uchwalenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2018-2020.pdf (595,58KB)

Uchwały z XLV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2018 r.

PDFUchwała Nr XLV_362_2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (103,07KB)
PDFUchwała Nr XLV_361_2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (102,90KB)
PDFUchwała Nr XLV_360_2018 w sprawie nadanie nazwy ulicy.pdf (388,61KB)
PDFUchwała Nr XLV_359_2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gogolin na lata 2015 – 2020”,.pdf (2,17MB)
PDFUchwała Nr XLV_358_2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (28,81MB)
 

Uchwały z XLIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2018 r.

PDFUchwała Nr XLIV_357_2018 w sprawie wyrażenia opinii.pdf (103,17KB)

PDFUchwała Nr XLIV_356_2018 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta Gogolina.pdf (102,88KB)
 

Uchwały z XLIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 r.

PDFUchwała Nr XLIII_355_2017 - w sparwie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie.pdf (573,26KB)
PDFUchwała Nr XLIII_354_2017- w sparwie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu przeprowadzania k.pdf (575,94KB)
PDFUchwała Nr XLIII_353_2017- w sparwie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.pdf (103,36KB)
PDFUchwała Nr XLIII_352_2017 - w sparwie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Krapkowice.pdf (103,58KB)
PDFUchwała Nr XLIII_351_2017 - w sparwie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.pdf (563,33KB)
PDFUchwała Nr XLIII_350_2017 - w sparwie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2018.pdf (205,18KB)
PDFUchwała Nr XLIII_349_2017 - w sparwie dokonania zmian budzetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (124,59KB)
PDFUchwała Nr XLIII_348_2017 - w sparwie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,15MB)
PDFUchwała Nr XLIII_347_2017 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2018 rok.pdf (1,00MB)

 

Uchwały z XLII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 listopada 2017 r.

PDFUchwała Nr XLII_346_2017 - w sparwie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (117,68KB)
PDFUchwała Nr XLII_345_2017 - w sparwie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadz. dzialalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf (216,46KB)
PDFUchwała Nr XLII_344_2017 - w sparwie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy gogolin na lata 2014-2029.pdf (2,81MB)
PDFUchwała Nr XLII_343_2017 - w sparwie wyrażenia gody na sprzedaż nieruchomości - Obrowiec.pdf (100,45KB)
PDFUchwała Nr XLII_342_2017 - w sparwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf (110,06KB)
PDFUchwała Nr XLII_341_2017 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf (752,46KB)
PDFUchwała Nr XLII_340_2017 - w sprawie przekształcenia sześcioletniej PSP Nr 2 w Gogolinie w ośmioletnia PSP Nr 2 w Gogolinie.pdf (107,21KB)
PDFUchwała Nr XLII_339_2017 - w sparwie przekształcenia sześcioletniej PSP w Malni w ośmioletnia PSP w Malnia.pdf (103,14KB)
PDFUchwała Nr XLII_338_2017 - w sprawie przekształcenia sześcioletniej PSP w Kamieiu Śl. w ośmioletnia PSP w Kamieniu Śl..pdf (103,71KB)
PDFUchwała Nr XLII_337_2017 - w sprawie przekształcenia sześcioletniej PSP Nr 3 w Gogolinie w ośmioletnia PSP Nr 3 w Gogolinie.pdf (110,82KB)
PDFuchwała Nr XLII_336_2017 - w sparwie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrz. w wodę i odprowadzenia ścieków.pdf (103,59KB)
PDFUchwała Nr XLII_335_2017 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf (1,10MB)
PDFUchwała Nr XLII_334_2017 - w sprawie gminnego program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2017-2018.pdf (208,67KB)
PDFUchwała Nr XLII_333_2017 - w sprawie zmieniającą uchwałę ws.określenia warunków przyznawania odpłatności za utługi opiekuńcze.pdf (104,34KB)
PDFUchwała Nr XLII_332_2017 - w sprawie powierzenia gm.Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (103,61KB)
PDFUchwała Nr XLII_331_2017 - w sparwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (27,15MB)

 

Uchwały z XLI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 października 2017 r.

PDFUchwała Nr XLI_330_2017 - Nabycie nieruchomości - Malnia.pdf (99,43KB)

PDFUchwała Nr XLI_329_2017 - Dokonanie zmiana w budżecie i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (123,35KB)

PDFUchwała Nr XLI_328_2017 - Sprzedaż działek ul. Norwida w Gogolin 2.pdf (101,08KB)

PDFUchwała Nr XLI_327_2017 - Sprzedaż działek ul. Szkolna w Gogolin 2.pdf (101,11KB)

PDFUchwała Nr XLI_326_2017 - Sprzedaż działki ul. Strzelecka w Gogolinie 1.pdf (100,40KB)

PDFUchwała Nr XLI_325_2017 - Nabycie nieruchomości - Odrowąż.pdf (99,68KB)

PDFUchwała Nr XLI_324_2017 - Sprzedaż działki - Chorula.pdf (100,33KB)

PDFUchwała Nr XLI_323_2017 - Nabycie nieruchomości - Chorula.pdf (99,29KB)

PDFUchwała Nr XLI_322_2017 - Nabycie nieruchomosci - Chorula.pdf (99,02KB)

PDFUchwała Nr XLI_321_2017 - Zmiana Uchwały w sprawie określenia wzóru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...).pdf (212,69KB)

Uchwały z XL Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 października 2017 r.

PDFUchwała Nr XL_320_2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,14MB)

Uchwały z XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 września 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXIX_319_2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,14MB)
PDFUchwała Nr XXXIX_318_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (202,95KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_317_2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (108,68KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_316_2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (102,42KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_315_2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf (105,78KB)
PDFUchwała Nr XXXIX_314_2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu KPW Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latac.pdf (241,07KB)

Uchwały z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 6 września 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII_313_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (109,10KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_312_2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (102,78KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII_311_2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (103,01KB)

Uchwały z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXVII_310_2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gogolin.pdf (144,61KB)
PDFUchwała Nr XXXVII_309_2017 w sprawie zmiany nazwy wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,48MB)
PDFUchwała Nr XXXVII_308_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (1,04MB)
PDFUchwała Nr XXXVII_307_2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalnośc gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf (7,00MB)

Uchwała z XXXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 lipca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXVI_306_2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia.pdf (5,45MB)

Uchwały z XXXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXV/305/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,48MB)
PDFUchwała Nr XXXV_304_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (325,26KB)
PDFUchwała Nr XXXV_303_2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf (102,56KB)
PDFUchwała Nr XXXV_302_2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 163/36 k.m.1, obręb Górażdże).pdf (101,01KB)
PDFUchwała Nr XXXV_301_2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (100,64KB)
PDFUchwała Nr XXXV_300_2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (99,35KB)
PDFUchwała Nr XXXV_299_2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski-część 1.pdf (29,55MB)
PDFUchwała Nr XXXV_298_2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski-Wschód” w granicach gminy Gogolin-część „A”.pdf (4,21MB)
PDFUchwała Nr XXXV_297_2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2016 rok.pdf (101,94KB)
PDFUchwała Nr XXXV_296_2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2016 rok.pdf (99,40KB)

Uchwały z XXXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 maja 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXIV_295_2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania dotyczącego budowy budynku socjalnego w Gogolinie przez KPW Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie.pdf (106,67KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_294_2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.pdf (105,91KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_293_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (110,81KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_292_2017. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (28,30KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_291_2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 677/64 k.m.3 obręb Kamień Śląski).pdf (102,97KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_290_2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki: 76/28, 76/14 z k.m. 2 obręb Chorula).pdf (102,18KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_289_2017 w sprawie sszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (...).pdf (384,66KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_288_2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf (230,20KB)
PDFUchwała Nr XXXIV_287_2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf (2,11MB)
PDFUchwała Nr XXXIV_286_2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2016.pdf (3,09MB)
PDFUchwała Nr XXXIV_285_2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf (208,32KB)

Uchwały z XXXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXIII_284_2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,88MB)
PDFUchwała Nr XXXIII_283_2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (104,35KB)
PDFUchwała Nr XXXIII_282_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (116,36KB)
PDFUchwała Nr XXXIII_281_2017 w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf (201,56KB)
PDFUchwała Nr XXXIII_280_2017 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gogolinie.pdf (219,03KB)
 

Uchwały z XXXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXII_279_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (113,01KB)
PDFUchwała Nr XXXII_278_2017 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (673,83KB)
PDFUchwała Nr XXXII_277_2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 154/1 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf (101,55KB)
PDFUchwała Nr XXXII_276_2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 33 k.m. 1 obręb Górażdże).pdf (246,84KB)
PDFUchwała Nr XXXII_275_2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 185/4 k.m. 2 obręb Strzebniów).pdf (248,95KB)
PDFUchwała Nr XXXII_274_2017 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Odrowążu.pdf (6,58MB)
PDFUchwała Nr XXXII_273_2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gogolin.pdf (127,01KB)
PDFUchwała Nr XXXII_272_2017 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.pdf (107,12KB)
PDFUchwała Nr XXXII_271_2017 o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (102,30KB)
PDFUchwała Nr XXXII_270_2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie.pdf (101,39KB)
Uchwały z XXXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 marca 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXI_269_2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf (534,35KB)
PDFUchwała Nr XXXI_268_2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumnetów potwierdzających spełnienie określonych wymagań.pdf (111,22KB)
PDFUchwała Nr XXXI_267_2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (294,36KB)
Uchwały z XXX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 lutego 2017 r.
PDFUchwała Nr XXX_266_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (106,54KB)
PDFUchwała Nr XXX_265_2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (393,21KB)

Uchwały z XXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2017 r.
PDFUchwała Nr XXIX_264_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (112,69KB)
PDFUchwała Nr XXIX_263_2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (103,88KB)
PDFUchwała Nr XXIX_262_2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej.pdf (102,74KB)
PDFUchwała Nr XXIX_261_2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gogolin instrumentem płatniczym.pdf (101,65KB)
PDFUchwała Nr XXIX_260_2017 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf (442,42KB)
PDFUchwała Nr XXIX_259_2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.pdf (115,83KB)
PDFUchwała Nr XXIX_258_2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin.pdf (103,70KB)
 

PDFUchwała Nr XXVIII_257_2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia.pdf (331,79KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_256_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok..pdf (1,03MB)
PDFUchwała Nr XXVIII_255_2016 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf (2,01MB)
PDFUchwała Nr XXVIII_254_2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gogolin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gogolin udostępnianych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystank.pdf (598,71KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_253_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (136,81KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_252_2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (139,86KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_251_2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gogolin.pdf (164,91KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_250_2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2017.pdf (769,83KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_249_2016 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.pdf (283,80KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_248_2016 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (3,72MB)
PDFUchwała Nr XXVIII_247_2016 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Gogolin spółki działającej pod firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (160,75KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_246_2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (205,25KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_245_2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,17MB)
PDFUchwała Nr XXVIII_244_2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf (9,70MB)
PDFUchwała Nr XXVII_243_2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.pdf (1,25MB)
PDFUchwały Nr XXVI_242_2016 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Związku Gmin Śląska Opolskiego i gmin zmierzających do uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niekt.pdf (112,04KB)
PDFUchwały Nr XXVI_241_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (112,45KB)
PDFUchwały Nr XXVI_240_2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf (105,38KB)
PDFUchwały Nr XXVI_239_2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (111,80KB)
PDFUchwały Nr XXVI_238_2016 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin.pdf (107,11KB)
PDFUchwały Nr XXVI_237_2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (3,07MB)
PDFUchwały Nr XXVI_236_2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego.pdf (109,46KB)
PDFUchwały Nr XXVI_235_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (101,93KB)
PDFUchwały Nr XXVI_234_2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu k.pdf (480,24KB)
PDFUchwały Nr XXVI_233_2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką sam.pdf (481,06KB)
PDFUchwały Nr XXVI_232_2016 o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy.pdf (107,15KB)
PDFUchwały Nr XXVI_231_2016 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (106,06KB)
PDFUchwały Nr XXVI_230_2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.pdf (114,97KB)
PDFUchwały Nr XXVI_229_2016 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.pdf (223,23KB)
PDFUchwały Nr XXVI_228_2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020.pdf (2,00MB)
PDFUchwała Nr XXV_227_2016 w sprawie przekazania wniosku.pdf (175,14KB)
PDFUchwała Nr XXV_226_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,18MB)
PDFUchwała Nr XXV_225_2016 wsprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (128,54KB)
PDFUchwała Nr XXV_224_2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf (2,49MB)
PDFUchwała Nr XXV_223_2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf (1,82MB)
PDFUchwała Nr XXV_222_2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (103,38KB)
PDFUchwała Nr XXV_221_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (102,30KB)
PDFUchwała Nr XXV_220_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (102,05KB)
PDFUchwała Nr XXV_219_2016 w sprawie utworzenia przez Gminę Gogolin spółki działającej pod firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (106,13KB)
PDFUchwała Nr XXV_218_2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki (...).pdf (111,15KB)
PDFUchwała Nr XXIV_217_2016 w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej ochrony drzewa z gatunku dąb szypułkowy posadowionego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie.pdf (104,05KB)
PDFUchwała Nr XXIV_216_2016 dotycząca uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (100,64KB)
PDFUchwała Nr XXIV_215_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,48MB)
PDFUchwała Nr XXIV_214_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (209,58KB)
PDFUchwała Nr XXIV_213_2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf (577,67KB)
PDFUchwała Nr XXIV_212_2016 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska w szkołach i przedszkolach (...).pdf (108,17KB)
PDFUchwała Nr XXIV_211_2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf (609,98KB)
PDFUchwała Nr XXIV_210_2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf (1,05MB)
PDFUchwała Nr XXIV_209_2016 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020.pdf (3,59MB)
PDFUchwała Nr XXIII_208_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,38MB)
PDFUchwała Nr XXIII_207_2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (104,35KB)
PDFUchwała Nr XXIII_206_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (114,66KB)
PDFUchwała Nr XXIII_205_2016 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystapienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej (...).pdf (1,96MB)
PDFUchwała Nr XXIII_204_2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (102,90KB)
PDFUchwała Nr XXIII_203_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,69KB)
PDFUchwała Nr XXIII_202_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,54KB)
PDFUchwała Nr XXIII_201_2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf (17,03MB)
PDFUchwała Nr XXII_200_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (95,14KB)
PDFUchwała Nr XXII_199_2016 w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura 2000 w części dotyczącej projektu Natura 2000 Kamień Śląski PLH 160003.pdf (1,74MB)
PDFUchwała Nr XXII_198_2016 w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kamień Śląski.pdf (805,89KB)
PDFUchwała Nr XXI_197_2016 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf (1,79MB)
PDFUchwała Nr XXI_196_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,47MB)
PDFUchwała Nr XXI_195_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (1,20MB)
PDFUchwała Nr XXI_194_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (312,87KB)
PDFUchwała Nr XXI_193_2016 w sprawie zapewnienia przez Gminę Gogolin warunków do osiedlenia się rodzinie ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy.pdf (259,20KB)
PDFUchwała Nr XXI_192_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (253,80KB)
PDFUchwała Nr XXI_191_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (254,44KB)
PDFUchwała Nr XXI_190_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (253,72KB)
PDFUchwała Nr XXI_189_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (252,93KB)
PDFUchwała Nr XXI_188_2016 wsprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (257,93KB)
PDFUchwała Nr XXI_187_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (257,29KB)
PDFUchwała Nr XXI_186_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (252,08KB)
PDFUchwała Nr XXI_185_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (252,37KB)
PDFUchwała Nr XXI_184_2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.pdf (46,86MB)
PDFUchwała Nr XXI_183_2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2015 rok.pdf (301,02KB)
PDFUchwała Nr XXI_182_2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2015 rok.pdf (274,36KB)
PDFUchwała Nr XX_181_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,20MB)
PDFUchwała Nr XX_180_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (100,63KB)
PDFUchwała Nr XX_179_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (91,68KB)
PDFUchwała Nr XX_178_2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019.pdf (871,05KB)
PDFUchwała Nr XX_177_2016w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2016-2020.pdf (472,21KB)
PDFUchwała Nr XIX_176_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (100,89KB)
PDFUchwała Nr XIX_175_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (90,50KB)
PDFUchwała Nr XIX_174_2016 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf (13,54MB)
PDFUchwała Nr XIX_173_2016 wsprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji (...).pdf (614,10KB)
PDFUchwała Nr XIX_172_2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (93,49KB)
PDFUchwała Nr XIX_171_2016 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”.pdf (228,98KB)
PDFUchwała Nr XIX_170_2016 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016 - 2020”.pdf (247,84KB)
PDFUchwała Nr XIX_169_2016 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.pdf (300,07KB)
PDFUchwała Nr XIX_168_2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2015.pdf (1,40MB)
PDFUchwała Nr XIX_167_2016 w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gogolin w ramach repatriacji.pdf (89,57KB)
PDFUchwała Nr XIX_166_2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o roku dł.pdf (89,29KB)
PDFUchwała Nr XVIII_165_2016 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do realizacji projektu pn. Ogród miejski-nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina (...).pdf (307,37KB)
PDFUchwała Nr XVIII_164_2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf (562,84KB)
PDFUchwała Nr XVIII_163_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,67MB)
PDFUchwała Nr XVIII_162_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (1,26MB)
PDFUchwała Nr XVIII_161_2016 w sprawie wyboru przedstawiciela Wojewody Opolskiego do rady społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.pdf (265,92KB)
PDFUchwała Nr XVII_160_2016 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (769,74KB)
PDFUchwała Nr XVII_159_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,06MB)
PDFUchwała Nr XVII_158_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (476,23KB)
PDFUchwała Nr XVII_157_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (177,21KB)
PDFUchwała Nr XVII_156_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (193,56KB)
PDFUchwała Nr XVII_155_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (180,05KB)
PDFUchwała Nr XVII_154_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (184,96KB)
PDFUchwała Nr XVII_153_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (145,38KB)
PDFUchwała Nr XVII_152_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (273,06KB)
PDFUchwała Nr XVII_151_2016 w sprawie nadania nazwy "Skwer im. Księdza Hermana Piechoty" w Kamieniu Śląskim.pdf (409,65KB)
PDFUchwała Nr XVII_150_2016 str. 61-130 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020".pdf (20,29MB)
PDFUchwała Nr XVII_150_2016 str. 1-60 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020.pdf (18,41MB)
PDFUchwała Nr XVII_149_2016 o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (164,32KB)
PDFUchwała Nr XVII_148_2016w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf (143,22KB)
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r..pdf (633,05KB)
PDFProtokół kontroli GBP w Gogolinie 2016 rok.pdf (148,37KB)
PDFUchwała Nr XVII_148_2016w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf (143,22KB)
PDFUchwała Nr XVI_147_2016 w sprawie powołania Komisji Doraźnej.pdf (152,88KB)
PDFUchwała Nr XVI_146_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (482,71KB)
PDFUchwała Nr XVI_145_2016 w sprawie nabycia przez Gminę Gogolin prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego uzytkowania od Spólki Polskie Koleje Państwowe S.A w Warszawie.pdf (160,91KB)
PDFUchwała Nr XVI_144_2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2016.pdf (739,84KB)
PDFUchwała Nr XVI_143_2016 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu profilkatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2016 r..pdf (4,32MB)
PDFUchwała Nr XVI_142_2016 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2017".pdf (6,09MB)
PDFUchwała Nr XV_141_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (1,54MB)
PDFUchwała Nr XV_140_2015 w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.pdf (184,47KB)
PDFUchwała Nr XV_139_2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości.pdf (158,99KB)
PDFUchwała Nr XV_138_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (163,57KB)
PDFUchwała Nr XV_137_2015 w sprawie uchylenia uchwały na wyposażenie gminnej instytuacji kultury w nieruchomość.pdf (132,12KB)
PDFUchwała Nr XV_136_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (510,55KB)
PDFUchwała Nr XV_135_2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek.pdf (708,47KB)
PDFUchwała Nr XV_134_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski.pdf (536,16KB)
PDFUchwała Nr XV_133_2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf (254,57KB)
PDFUchwała Nr XV_132_2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,57MB)
PDFUchwała Nr XV_131_2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.pdf (8,41MB)
PDFUchwała Nr XIV_130_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (902,88KB)
PDFUchwała Nr XIV_129_2015 w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf (5,56MB)
PDFUchwała Nr XIV_128_2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa.pdf (603,70KB)
PDFUchwała Nr XIV_127_2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.pdf (398,35KB)
PDFUchwała Nr XIV_126_2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.pdf (2,22MB)
PDFUchwała Nr XIV_125_2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (684,76KB)
PDFUchwała Nr XIV_124_2015 w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin.pdf (330,86KB)
PDFUchwała Nr XIV_123_2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf (1,97MB)
PDFUchwała Nr XIV_122_2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gogolin praw własności niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie wieczystego uzytkowania od Spólki Polskie Koleje Państwowe S.A w Warszawie.pdf (358,54KB)
PDFUchwała Nr XIV_121_2015 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydató zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum (...).pdf (693,77KB)
PDFUchwała Nr XIV_120_2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin (...).pdf (3,18MB)
PDFUchwała Nr XIV_119_2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin (...).pdf (3,09MB)
PDFUchwała Nr XIV_118_2015 w sprawie złożenia wniosku o przystąpieniu Gminy Gogolin do realizowanego w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (...).pdf (414,53KB)
PDFUchwała Nr XIV_117_2015 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (342,77KB)
PDFUchwała Nr XIV_116_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...).pdf (323,48KB)
PDFUchwała Nr XIV_115_2015 o zmianie cuhwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (5,76MB)
PDFUchwała Nr XIV_114_2015 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2016.pdf (2,15MB)
PDFUchwała Nr XIII_113_2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,25MB)
PDFUchwała Nr XIII_112_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (2,25MB)
PDFUchwała Nr XIII_111_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (255,26KB)
PDFUchwała Nr XIII_110_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu ochrony środowiska.pdf (19,73MB)
PDFUchwała Nr XIII_109_2015 w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf (1,43MB)
PDFUchwała Nr XIII_108_2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/51/95 Rady Miejskiej Gminy Gogolin z dnia 29 kwietnia 1995r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie Gminy Gogolin.pdf (268,39KB)
PDFUchwała Nr XIII_107_2015 o zmianie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (283,49KB)
PDFUchwała Nr XIII_106_2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r..pdf (277,54KB)
PDFUchwała Nr XII_105_2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,12MB)
PDFUchwała Nr XII_104_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (2,13MB)
PDFUchwała Nr XII_103_2015 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (355,61KB)
PDFUchwała Nr XII_102_2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (257,13KB)
PDFUchwała Nr XII_101_2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (257,75KB)
PDFUchwała Nr XII_100_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (262,75KB)
PDFUchwała Nr XII_99_2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego.pdf (30,05MB)
PDFUchwała Nr XII_98_2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (...).pdf (2,34MB)
PDFUchwała Nr XII_97_2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf (3,25MB)
PDFUchwała Nr XII_96_2015 w sprawie wprowadzenia "Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2015-2016.pdf (3,23MB)
PDFUchwała Nr XII_95_2015 w sprzyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.pdf (391,13KB)
PDFUchwała Nr XI_94_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf (891,71KB)
PDFUchwała Nr XI_93_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek.pdf (596,67KB)
PDFUchwała Nr XI_92_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf (619,98KB)
PDFUchwała Nr XI_91_2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (276,56KB)
PDFUchwała Nr XI_90_2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (321,62KB)
PDFUchwały Nr X_89_2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,25MB)
PDFUchwała Nr X_88_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (2,02MB)
PDFUchwała Nr X_87_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (253,48KB)
PDFUchwała Nr X_86_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (254,10KB)
PDFUchwała Nr X_85_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (252,65KB)
PDFUchwała Nr X_84_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (253,16KB)
PDFUchwała Nr X_83_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (253,17KB)
PDFUchwała Nr X_82_2015w sprzedaży nieruchomości.pdf (57,70KB)
PDFUchwała Nr X_81_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (241,79KB)
PDFUchwała Nr X_80_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (593,67KB)
PDFUchwała Nr X_79_2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf (453,95KB)
PDFUchwała Nr X_78_2015 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf (1,67MB)
PDFUchwała Nr X_77_2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017.pdf (11,54MB)
PDFUchwała Nr X_76_2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf (62,08KB)
PDFUchwała Nr X_75_2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014 rok.pdf (62,73KB)
PDFUchwała Nr X_74_2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014 rok.pdf (55,61KB)
PDFUchwała Nr IX_73_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (738,13KB)
PDFUchwała Nr IX_72_2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (291,29KB)
PDFUchwała Nr IX_71_2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (287,16KB)
PDFUchwała Nr IX_70_2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (292,34KB)
PDFUchwała Nr IX_69_2015 w sprawie określenia wymagań, jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf (2,05MB)
PDFUchwała Nr IX_68_2015 w sprawie określenia wymagań jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowowych i transportu nieczystości ciekłych (...).pdf (702,81KB)
PDFUchwała Nr IX_67_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (628,57KB)
PDFUchwała Nr IX_66_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf (687,83KB)
PDFUchwała Nr IX_65_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (250,23KB)
PDFUchwała Nr IX_64_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (239,41KB)
PDFUchwała Nr IX_64_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (239,41KB)
PDFUchwała Nr IX_63_2015 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (241,72KB)
PDFUchwała Nr IX_62_2015 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (243,57KB)
PDFUchwała Nr IX_61_2015 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.pdf (779,39KB)
PDFUchwała Nr IX_60_2015 w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny.pdf (2,65MB)
PDFUchwała Nr IX_59_2015 w sprawie przyjęcia Programu wczesnego wykrywania wad sluhu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020.pdf (3,81MB)
PDFUchwała Nr IX_58_2015 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.pdf (294,07KB)
PDFUchwała Nr IX_57_2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2014 r..pdf (2,00MB)
PDFUchwała Nr IX_56_2015 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta Gogolina.pdf (245,64KB)
PDFUchwała Nr VIII_55_2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,59MB)
PDFUchwała Nr VIII_53_2015 w sprawie wyrażenia poparcia dla Burmistrza Gogolina.pdf (487,30KB)
PDFUchwała Nr VIII_54_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (2,71MB)
PDFUchwała Nr VIII_52_2015 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf (252,22KB)
PDFUchwała Nr VIII_51_2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaroania przestrzennego wsi Malnia.pdf (21,74MB)
PDFUchwała Nr VIII_50_2015 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020.pdf (58,58MB)
PDFUchwała Nr VIII_49_2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2015.pdf (1,51MB)
PDFUchwała Nr VIII_48_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf (5,64MB)
PDFUchwała Nr VIII_47_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf (340,20KB)
PDFUchwała Nr VIII_46_2015 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (5,09MB)
PDFUchwała Nr VIII_45_2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2015 rok dla Gminy Gogolin.pdf (3,55MB)
PDFUchwała Nr VIII_44_2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolnie za rok 2014.pdf (2,22MB)
PDFUchwała Nr VIII_43_2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za 2014 rok.pdf (2,10MB)
PDFUchwała Nr VIII_42_2015 w sprawie utworzenia odębnego obwodu głosowania.pdf (341,11KB)
PDFUchwała Nr VIII_41_2015 w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Opolskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medalu "Medal Złoty za Długoletnią Służbę" dla Joachima Wojtali (...).pdf (327,00KB)
PDFUchwała Nr VII_40_2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf (385,60KB)
PDFUchwała Nr VII_39_2015 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentow oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (595,15KB)
PDFUchwała Nr VI_38_2015 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf (151,86KB)
PDFUchwała Nr VI_37_2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf (128,85KB)
PDFUchwała Nr V_36_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (519,48KB)
PDFUchwała Nr V_35_2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (698,71KB)
PDFUchwała Nr V_34_2015 w sprawie prowadzenia przez Gminę Gogolin działalności w zakresie telekomunikacji.pdf (284,12KB)
PDFUchwała Nr V_33_2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (263,64KB)
PDFUchwała Nr V_32_2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf (273,28KB)
PDFUchwała Nr V_31_2015 w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w nieruchomość.pdf (287,86KB)
PDFUchwała Nr V_30_2015 w sprawie wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość.pdf (279,73KB)
PDFUchwała Nr V_29_2015 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019.pdf (270,78KB)
PDFUchwała Nr V_28_2015 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gogolin.pdf (262,70KB)
PDFUchwała Nr V_27_2015 w sprawie regulaminu korzystania z boiska trawiatsego oraz boiska do gry w tenisa w Kamieniu Śląskim przy Placu Myśliwca 30.pdf (696,12KB)
PDFUchwała Nr V_26_2015 w sprawie regulaminu korzystania z boiska do siatkówki przy Placu Wiejskim w Górażdżach.pdf (680,41KB)
PDFUchwała Nr V_25_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf (3,71MB)
PDFUchwała Nr V_24_2015 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej statutu.pdf (504,00KB)
PDFUchwała Nr IV_23_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (1,35MB)
PDFUchwała Nr IV_22_2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina.pdf (290,22KB)
PDFUchwała Nr IV_21_2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (647,25KB)
PDFUchwała Nr IV_20_2014 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (...).pdf (982,78KB)
PDFUchwała Nr IV_19_2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019.pdf (4,09MB)
PDFUchwała Nr IV_18_2014 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Krapkowice" i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Krapkowice".pdf (269,85KB)
PDFUchwała Nr IV_17_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.pdf (2,02MB)
PDFUchwała Nr IV_16_2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf (309,77KB)
PDFUchwała Nr IV_15_2014 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Gogolinie do rady społecznej działającej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.pdf (261,12KB)
PDFUchwała Nr IV_14_2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic.pdf (294,25KB)
PDFUchwała Nr IV_13_2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,86MB)
PDFUchwała Nr IV_12_2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf (14,40MB)
PDFUchwała Nr III_11_2014 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin.pdf (199,93KB)
PDFUchwała Nr III_10_2014 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacjizadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (192,76KB)
PDFUchwała Nr III_9_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (589,59KB)
PDFUchwała Nr III_8_2014 w sprawie zmaiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (...).pdf (1,14MB)
PDFUchwała Nr III_7_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (...).pdf (198,31KB)
PDFUchwała Nr III_6_2014 w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin.pdf (42,66MB)
PDFUchwała Nr III_5_2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf (8,76MB)
PDFUchwała Nr III_4_2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 6,3 Mpa relacji Obrowiec-Racibórz na odcinku Obrowiec- rzeka Odra.pdf (6,32MB)
PDFUchwała Nr II_3_2014 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (360,60KB)
PDFUchwała Nr I_2_2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (48,67KB)
PDFUchwała Nr I_1_2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (45,94KB)